Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:akce:snemy

Sněmy

Celá agenda sněmů vychází z Organizačního řádu a řádu Valného sněmu Sněm je nejvyšším orgánem organizační jednotky; sněm může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky. Valný sněm Junáka je pak nejvyšším rozhodovacím orgánem celé organizace.

SSněm může být řádný nebo mimořádný. Za řádný sněm se považuje sněm, na němž proběhne úplná volba orgánů OJ (vedoucí + zástupce, revizní komise, příp. volení členové rady OJ). Mimořádný sněm má stejné pravomoci jako sněm řádný, s výjimkou úplné volby, může sloužit např. k volbě delegátů před sněmy vyšších organizačních jednotek, k obnově části vedení a k dalším nutným dílčím rozhodnutím.


Pouze textový návod (bez obrázků)

Pro detailnější popis s návodnými snímky skautISu následuj odkazy výše.

Pokud potřebuješ vyplnit, kdo byl na sněm zvolen a chceš to všechno udělat sám bez asistence osob v kandidátní komisi, aby to tam bylo uvedeno postupuj následovně:

 1. založ sněm,
 2. zadej členy kandidátní komise
 3. jdi do sněmu, klikni na kartu „Volené funkce“ - již zde uvidíš u jednotlivých funkcí odkaz „Kandidovat“
 4. budeš moci zadat kandidátky za jiné osoby - můžeš vyhledat osoby, vyplnit povinná pole kandidátky a podat kandidátku
 5. krok 4) opakuj pro všechny osoby, které chceš uvést jako kandidující (a pak i zvolené do nějaké funkce)
 6. následně je nutné všechny kandidátky schválit
 7. zadej výsledky voleb (uvádí se počet hlasů a zaškrtává se, kdo byl zvolen; v případě shodnosti hlasů musel sněm rozhodnout, jaké je pořadí a v tom případě použij šipky pro určení správného pořadí - v tabulce je sloupec „pořadí“, kde vidíš aktuální nastavené pořadí)
 8. vlož do skautISu zápis ze sněmu (třeba nascanovaný v PDF)
 9. jakmile jsou zadány výsledky voleb a zápis ze sněmu objeví se na záložce základních informací tlačítko „Uzavřít sněm“
 10. pořádně překontroluj, že jsou všechny uvedené údaje ve sněmu (především výsledky voleb a že je uložen správný dokument se zápisem ze sněmu)
 11. pokud jste volili i osoby v nějakých funkcích v jednotce (vedoucího, členy rady, …) můžeš využít tlačítko pro přiřazení funkcí zvoleným osobám na kartě „Volby“
 12. a na závěr sněm pomocí nově zobrazeného tlačítka „Uzavřít sněm“ úplně uzavři. Tímto krokem se sněm uzavře, aby jej již nebylo možné editovat a údaje v něm se tedy považují za definitivní. Tím se automaticky všichni, kdo byli zvoleni na pozici delegáta vyššího sněmu označí jako zvolení delegáti (ostatní budou náhradníky v daném pořadí) a na vyšším sněmu se delegáti objeví a získají nové role v tomto vyšším sněmu.

Delegáti vyššího sněmu tedy nejsou na vyšším sněmu zobrazeni dokud není střediskový sněm uzavřen (neboť před úplným uzavřením sněmu je možné provádět úpravy i ve výsledcích sněmu a mohlo by tak dojít k problémům na vyšším sněmu při vyhodnocování, kdo je a kdo není delegátem)

Každý kdo je zvolen jako delegát vyššího sněmu může z této funkce samozřejmě odstoupit (má-li k tomu vážný důvod). To pak může udělat v roli „účastník příslušného vyššího sněmu“ na kartě přehledu delegátů vyššího sněmu. Pokud odstoupí, tak na jeho místo automaticky skautIS doplní zvoleného náhradníka z Vaší jednotky (pokud jste nějakého náhradníka zvolili a zadali do výsledků sněmu).


Sněmy | Svolání sněmu

skautis/akce/snemy.txt · Poslední úprava: 11.12.2019 12:57 autor: David Tureček - Dave