Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:akce:snemy:volby

Volby

V roli Vedoucí/administrátor střediska je možné stáhnout dokumenty přímo pro daný sněm – pro již proběhlý sněm má smysl pouze zpráva kandidátní komise, pokud ji již nemáte jinak zpracovanou. Tyto dokumenty NEJSOU povinné, nicméně údaje v nich uvedené ano. Obzvláště zápis ze sněmu je velmi důležitý, protože to je jediný uznávaný doklad o zvolení do funkce.

V tabulce 'Počet volených osob' je třeba mít správná čísla, jinak budou členové označeni jako náhradníci.

Jak zadat výsledky

 1. přejít do Sněmu
 2. otevřít záložku Volby
 3. zkontroluji že v tabulce Počet volených osob mám u všech funkcí správné počty
 4. v rozbalovacím menu vyberu funkci
 5. kliknutím do buňky tabulky vložím k požadovanému členovy počet hlasů
 6. zeleným tlačítkem se pak přesunete na dalšího kandidáta. V případě rovnosti hlasů je možné šipkami upravit pořadí 1)
 7. pole zvolen2)
 8. kroky opakujeme od bodu 5 dokud nezadáme všechny členy

Tímto polem se tedy označuje, kdo z kandidátů je členem rady. Ostatní funkce jsou většinou unikátní, nebo jinak definované (např. delegáti ostatních sněmů prostřednictvím kvóty), a systém je dovede dopočítat sám.

Dokud nebude počet hlasů zadán ke všem kandidátům, skautIS nedovolí sněm uzavřít!

Vidíte-li stále u revizní komise osoby jako náhradníky, je třeba změnit počet volených osob do RK. Upravit třeba na 4 a potom ihned zpět na 3 osoby. Tím dojde ke srovnání dat a osoby se správně označí jako zvolené.

 • Klikněte na tlačítko Přidělit funkce – tím dojde k automatické výměně činovníků v seznamu funkcí.

Po nahrání zápisu (na kartě Základní údaje) je možné sněm uzavřít. Proto je nutné splnit všechny tyto podmínky:

 • pracovat v roli vedoucí/administrátor střediska
 • všichni kandidáti musí být schválení (nebo zamítnutí) a musí mít zadaný výsledek volby (tj. i nulu – 0)
 • musí být vložený zápis ze sněmu (v případě již proběhlého sněmu systém na nutnost nahrání zápisu neustále upozorňuje)

POZOR: Delegáti na sněmy VOJ a na VSJ se generují (budou generovat) na základě kvóty zadané při založení sněmu VOJ (VSJ), ale pouze po uzavření sněmu! Neuzavřené sněmy jako by se nekonaly a delegáti na nich zvolení nebudou ve skautISu zahrnuti mezi delegáty sněmů VOJ (VSJ)!

Sněm je sice možné znovuotevřít, ale pouze v případě nutnosti. Delegáti na sněmy VOJ a VSJ se totiž přiřazují k okamžiku uzavření sněmu. V případě jeho znovuotevření tedy dojde ke zrušení přiřazených delegátů a k opětovnému přiřazení při uzavření sněmu. To už může být odlišné od toho původního.


Sněmy | Kandidátní komise | Usnesení

1)
o tom rozhoduje sněm svým usnesením
2)
Tímto polem se tedy označuje, kdo z kandidátů je členem rady. Ostatní funkce jsou většinou unikátní, nebo jinak definované (např. delegáti ostatních sněmů prostřednictvím kvóty), a systém je dovede dopočítat sám.
skautis/akce/snemy/volby.txt · Poslední úprava: 25.09.2019 08:19 autor: David Tureček - Dave