Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:akce:snemy:delegati

Delegáti

Na kartě delegáti je možné upravit kvótu počtu členů na jednoho delegáta. Systém automaticky vypočítá nejvyšší možnou kvótu (tj. nejmenší možný počet delegátů sněmu) tak, aby bylo splněno pravidlo maximálně 2/5 delegátů z titulu funkce. Tuto kvótu je možné změnit. Pokud počet skutečných delegátů tomuto pravidlu nevyhovuje, zobrazuje se červené upozornění.

Tlačítkem Zaslat zprávu delegátům máte možnost rozeslat zprávu delegátů, kterou si napíšete podle sebe. Máte na výběr několik možností, komu můžete zaslat zprávu, tyto je možné kombinovat.

  • Náhradníkům
  • Platným
  • Zrušeným

Dále je možné stáhnout následující soubory:

  • Prezenční listinu v PDF (obsahuje seznam všech delegátů - tj. ne náhradníků; seznam v současné době není nijak řazený)
  • Prezenční listina
  • Přehled podřízených jednotek v PDF (přehled středisek, počet delegátů podle kvóty a skutečný počet delegátů evidovaných v systému)
  • Přehled jednotek a počtu delegátů v XLSX (stejné jako PDF, navíc obsahuje informaci, zda byl sněm střediska zadán a kontaktní údaje)
  • Seznam delegátů s kontaky

Počet delegátů

Systém spočítá delegáty zvolené na sněmech středisek - tedy až po uzavření střediskových sněmů. Proto se může stát, že se toto upozornění zobrazuje, i když kvóta je správně. Je to tedy proto, že ještě nejsou uzavřeny některé střediskové sněmy a systém proto o delegátech z nich neví.

Odhlášení delegáta

Delegát se může odhlásit pouze sám. Takovým způsobem, že se přihlásí do skautISu, nejde se u patřičného sněmu v seznamu Delegátů a klikne na tlačítko odhlásit.


Sněmy | Volené funkce | Kandidáti

skautis/akce/snemy/delegati.txt · Poslední úprava: 29.10.2019 09:11 autor: David Tureček - Dave