Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:jednotka:casopisy

Časopisy

Všichni členové Junáka mají v rámci členství v organizaci právo na svůj časopis dle příslušnosti k věkové kategorii, do které spadají. Celková nabídka skautských časopisů čítá šest titulů vycházejících přibližně s dvouměsíční periodicitou.

Přidání časopisu

Nárok na časopis má každý registrovaný člen v kategorii s časopisem. Nováčci, kteří začali chodit do skautu a jsou zadaní ve skautISu, mají do první registrace všechna čísla časopisů zdarma. Následně podle registrační kategorie.

Pokud převádíte člena z jiného oddílu nezapomeňte, že je třeba mu časopis opět nastavit, pokud na něj má nárok z registrace.

Jak na přidání a úpravu časopisů

  • Osobě - individuální nastavení časopisu u osoby, výtisky, dodání
  • Jednotce - hromadné úpravy, nastavení které dělá jednotka

Skauting

Nárok na časopis Skauting mají všichni činovníci, kteří vykonávají jsou ve skautISu zapsáni ve činovnické funkci. Automaticky tedy dostávají skauting: vedoucí oddílu, zástupci, vedoucí střediske a další činovníci VOJ dále máte možnost v každém oddíle přidělit 2× skauting komukoliv a v rámci střediska 3×

Nárok na časopis skauting
předseda krajské rady
předseda okresní rady
vedoucí střediska
místopředseda krajské rady
místopředseda okresní rady
zástupce vedoucího střediska
vedoucí oddílu
zástupce oddílového vedoucího
výchovný zpravodaj KRJ pro chlapce
výchovná zpravodajka KRJ pro dívky
zpravodaj(ka) pro rovery a rangers KRJ
výchovný zpravodaj ORJ pro chlapce
výchovná zpravodajka ORJ pro dívky
výchovný zpravodaj SRJ pro chlapce
výchovná zpravodajka SRJ pro dívky
výchovný(á) zpravodaj(ka) KRJ
výchovný(á) zpravodaj(ka) ORJ
výchovný(á) zpravodaj(ka) SRJ
zpravodaj(ka) pro vzdělávání KRJ
zpravodaj(ka) pro vzdělávání ORJ
zpravodaj(ka) pro vzdělávání SRJ
zpravodaj(ka) pro rovery a rangers střediska
zpravodaj(ka) pro rovery a rangers ORJ
skautis/jednotka/casopisy.txt · Poslední úprava: 27.01.2020 12:10 autor: David Tureček - Dave