Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:osoba:clenstvi-registrace

Členství a registrace

Na záložce členství a registrace můžete najít informace o tom, v jaké jednotce je osoba registrována. Případně který rok byla členem jaké jednotky. Dále zde najdete možnost vložit naskenovanou přihlášku a taky potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Členství

Vidíte v kterých jednotkách je osoba registrována, od kdy, typ členství, kategorii a dále můžete provádět úpravy (např. změna výchovné kategorie)

Přihláška osoby

Zde je možnost nahrát naskenovanou přihlášku konkrétního člena.

Pokud již je přihláška nahraná, můžete si ji stáhnout dle potřeby.

Přihláška osoby se řadí do kategorie velmi citlivých údajů. Vzhledem k tomu, že jsou v organizaci střediska různé velikosti, je přístup k přihláškám omezen pouze na osoby s rolí vedoucí/admin oddílu (aby nedocházelo k střediskovým velkoexportům). Tedy osobu, která má k členům nejblíž a potřebuje s údaji v přihlášce pracovat. V této kategorii, jsou i souhlasy které vyžaduje GDPR, když provádíte export o těchto údajích ze střediska výsledek se vám nezobrazí a uvidíte pouze —.

Potvrzení přihlášky

Pokud se některý rodič rozhodne odvolat souhlas se záznamem audiovizuálních materiálů nebo osobních údajů po ukončení členství, je nutné tuto skutečnost taktéž uvést ve skautisu. Tuto změnu můžete provádět pouze v roli oddíl:vedoucí/admin

Jak nakládat s přihláškami se dočtete na křižovatce

Registrace

Na jednom místě máte kompletní přehled, kde všude byla osoba kdy registrována.

skautis/osoba/clenstvi-registrace.txt · Poslední úprava: 12.11.2019 14:52 autor: David Tureček - Dave