Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-8

skautIS (verze 9.8.0)

do provozu nasazena: 13.4.2016 v 23:57
číslo verze: 9.8.0.26731

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR19658, 21067] Majetek: Inventarizace majetku (správci majetku jednotek | Majetek > Invenmtarizace) - Inventarizace majetku je další součástí celého modulu. - SkautIS umožňuje založit inventarizace pro každý sklad jednotky, vygeneruje sadu inventarizačních dokumentů včetně seznamů majetku k inventarizaci. Inventarizační dokumenty se ukládají přímo do skautISu a jsou tak kdykoli dostupné. - Inventarizované položky je možné označit jako inventarizované. U každé položky tak lze vidět, kdy a kým byla inventarizována. - Zpracování inventarizačních šablon určených ke stažení.

[TR20541] SkautIS: Nový design (uživatelé skautISu | celý skautIS) - Byly započaty první práce na přechod skautISu na nový responzivní podobu. - V první fázi byla vytvořena možnost přidávat do osoby do experimentálního testování. Tyto osoby budou mít navíc jednoduchou možnost, jak hlásit chyby a vylepšení prostřednictví aplikace přímo ve skautISu.

vylepšení:

[TR19707] VzA: U členů přípravného týmu na záložce Instruktoři je možné u již přidaných členů bez omezení měnit jejich typ.

[TR20536] Dotace: Tabulka dotací pro ústředí obsahuje nově položku pro zadání poznámky. Pole využívá možnosti chytrých tabulek - editace pouhým kliknutím do buňky.

[TR20656] Registrace: Proběhla synchornizace registračních závad všech instancí skautisu včetně vývojové větve tak, aby instalace nových verzí vracely vždy správnou verzi textů.

[TR20709] VzA: Doplněna nápověda u osob ve zkušebních komisísch požadujícících výjimku z řádu pro vzdělávání.

[TR20961] Dotace: Doplněno jméno osoby do žádosti o dotaci potvrzující vyúčtování dotace za revizní komisi jednotky.

[TR21046] Tabulky: Upraveno chování pamatování filtrů a řazení tabulek dle jejich výskytu a použití. Obecně je skautIS nastaven tak, že hledací filtry si stav nepamatují, naopak řazení a filtry nad tabulkami si poslední stav uživatele pamatují.

[TR21081] Členské karty: Upraveno chování při zadávání data platnosti při aktivaci členských karet.

[TR21091] Dotace: Upravena záložka Žádost o dotaci, která nově zachycuje pouze předpoklad žádosti a v průběhu procesu se údaje na záložce nijak nemění.

[TR21092] Dotace: Upravena stránka Informace o schválené dotaci

[TR21218] Dotace: Jako výchozí zobrazení při schvalování dotace byla nastavena možnost schválení částky na osobu a den. U ostatních typů dotací (vyjma VZA) zůstává jako defaultní možnost zadání celé částky.

[TR21560] Sněmy: Na základě přijaté novely OŘJ umožněno střediskům na sněmech zadávat pouze 1 osobu za člena kandidátní komise.

[TR20547] skautIS: Došlo ke změně barevného gradientu v nadpisech všech tabulek.

opravy:

[TR20549] Hospodářský výkaz: Do exportu hospodářského výkazu jednotky byla doplněna hodnota celkových závazků.

[TR21013] Dotace: Opravena chyba bránící odevzdání vypčtování dotace.

[TR21016] Sněmy: Doplněna chybějící validační hláška EventCongress_EnterPromulgationDeadline.

[TR21017] GA: Řešen stav kolem rušení GA účtů a jejich synchronizace s rozhraním Googlu.

[TR21026] Osoby: Opraven stav znemožňující zobrazení detailu osoby.

[TR21051] Členské karty: Opraveny tiskové podklady, ve kterých chybělo datum platnosti. [TR21052] VzA: Opraven problém se zobrazením zkušebních komisí VZA.

[TR21053] Dotace: Opraven stav, kdy založení žádosti o dotaci končilo chybovou hláškou.

[TR21069] Tabulky: Doplněn celkový počet záznamů v tabulkách.

[TR21080] Balíčky pro nováčky: Opraven stav, kdy docházelo k přidávání balíčku pro nováčky osobám opakovaně.

[TR21084] Sněmy: Upraven Zkrácený výpis ze sněmu, který se využívá pro zápis jednotek do spolkového rejstříku.

[TR21140] Dotace: Upraven příznak „nečlen“ u skutečné účasti v žádosti o dotaci.

[TR21141] Dotace: Došlo k uazvření možnosti editovat údaje na žádosti o dotaci po podání úspěšném podání žádosti.

[TR21156, 21158] IZS: Opraveno chybné vyhodnocování osob pro rozesílání IZS zejména ze skupiny pro VZA a dotace.

[TR21220] IZS: Doplněny chybějící proměnné ve zprávácj Grant_AdvanceNoticeStandard.

[TR21232] VzA: Opraveno zobrazení stránky Přehled VZA na ústředá.

[TR21245] Energie: Upravena validace čísla BÚ zadávaného při podávání přihlášky do skautské energie.

[TR21258] VzA: Upraveny texty generované v šablonách kvalifikačních dekretů.

[TR21259] VzA: Opravena chyba bránící vyhledávání vzdělávacích akcí.

[TR21352] Dotace: Doplněna proměnná zobrazující schválenou částku dotace ve zprávě typu GrantDecision.

[TR21362] Majetek: Upraveno zobrazování majetku v exportu majetku skladů, kdy některé položky ve výčtu chyběly.

[TR21364] Časopisy: Pro roli vedoucí/administrátor oddílu odebrána možnost autorizovat časopisy.

[TR21428] Pojištění: Opravena chyba bránící podání přihlášky k pojištění odpovědnosti.

[TR21445] Akce: Umožněno mazání obecné akce.

[TR21446] Tabulky: Opraveno nereagující filtrování a řazení v chytrých tabulkách.

[TR21455] skautIS: Vrácena „hvězdička“ pro označení oblíbených stránek.

[TR21545] Registr OJ: Doplněna informační hláška po chybném zadání autorizačního kódu pro ověření osoby.

[TR21547] Registr OJ: Upraveno zobrazování záznamů v registru OJ ve chvíli, kdy je v jednotce více osob pro jednu funkci.

skautis/nove-verze/9-8.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)