Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-8

skautIS (verze 8.8.0)

do provozu nasazena: 28.5.2015 v 01.28
číslo verze: 8.8.1.30472

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR13062] Akce: Doplnění rozpočtu u dalších akcí (uživatelé skautISu, členové Junáka | Akce > Další akce) - Do hlášenky dalších akcí doplněn rozpočet akce (funkčnost rozpočtu shodná s rozpočtem táborů).

[TR13016] Rejstřík: Souhlas se zápisem, do spolkového rejstříku napojený na sněmy (činovníci, vedoucí OJ | Akce > Sněmy) - V rámci nutnosti získávat souhlas činovníků se zápisem do rejstříku spolků byl patřičně doplněn průběh sněmů. - Podávání kandidátky bylo rozšířeno o další kontroly povinných položek pro generování souhlasu se zápisem. - Ihned po uzavření sněmu generuje skautIS balík souhlasů se zápisem pro všechny zvolené osoby. O tomto kroku dostává vedoucí OJ zprávu.

[TR13023] Rejstřík: Zkrácený zápis sněmu OJ (vedoucí OJ | Akce > Sněmy) - Ihned po uzavření hlášenky sněmu generuje skautIS zkrácený výpis sněmu, který se přikládá k provedeným změnám do spolkového rejstříku. - Úředně ověřený formulář je možné nahrát zpět do skautISu.

[TR12124] VzA: Přidávání členů zkušební komise výběrem z členů týmu (vzdělavatelé | Akce > VzA > Zkoušky a dekrety) - Do seznamu členů zkušební komise lze jednoduše vybrat již jednou zadané osoby - členy přípravného týmu.

[TR12873] VzA: Ukazatel vyplněnosti údajů (uživatelé skautISu, vzdělavatelé, čkenové junáka | Akce > VzA) - Upraveno zobrazování názvů jednotek ve stromu jednotek i na kartě základní údaje jednotky. Nově byl název doplněn o postfix, jehož pomocí se nyní ve všech umístěních název automaticky skládá.

[TR12116] VzA: Úprava číselníku kvalifikací s dopadem na ZZA (členové Junáka, vzdělavatelé | Akce > VzA) - Došlo k rozšíření číselníku o oprávnění akreditovaného garanta ZZA. - Kurzy ZZA zajištěné akreidtovaným garantem ZZA se automaticky stávají akreditovaným kurzem s právem vystavit pro účastníky osvědčení o absolvování akreditovaného ZZA.

[TR11751] VzA: Vydávání dekretů a absolvenstkých listů (vzdělavatelé | Akce > VzA) - Vzdělavatelé mají možnost požádat prostřednictvím skautISu o vystavení dekretů nebo absolventských listů pro své frekventanty. - Připravena je rovněž ovládací prvek pro správu a tisk dekretů pro ústředního správce.

[TR11720] Dotace: Potvrzení a doplnění, zrušení nebo zamítnutí žádosti (vedoucí OJ, vzdělavatelé | Dotace > Moje dotace) - Do agendy dotací doplněny další ovládací prvky pro zrušení žádosti, zamítnutí nebo žádosti o doplnění včetně uvedení důvodu. O všech krocích jsou osoby informováni prostřednictvím informační zprávy.

[TR11755] Dotace: Schvalování žádosti a sledování stavu (vedoucí OJ, vzdělavatelé | Dotace > Moje dotace, Moje úkoly) - V agendě dotací a Moje úkoly přibylo nové sledování stavu žádostí o dotaci za pomoci barevných příznaků: červený - se žádostí je třeba pracovat, oranžový - se žádostí je třeba pracovat, ale ještě zbývá více než 10 dnů, zelený - se žádostí není třeba pracovat.

[TR12949] Hodnocení kvality: Navigace u HK (vedoucí OJ, vzdělavatelé | Dotace > Moje dotace) - Do agendy dotací doplněny další ovládací prvky pro zrušení žádosti, zamítnutí nebo žádosti o doplnění včetně uvedení důvodu. O všech krocích jsou osoby informováni prostřednictvím informační zprávy.

[TR12829] Jednotky: Rozšíření vyhledávání jednotek (uživatelé skautisu, členové Junáka | Jednotky) - Doplněno vyhledávání jednotek dle části evidenčního čísla, bankovního účtu nebo IČ.

[TR11766] Skautská energie: Generování plné moci pro firmy (uživatelé skautisu | Služby > skautská energie) - Doplněna možnost generování plné moci pro vstup do skautské energie pro firmy.

vylepšení:

[TR12122] VzA: V agendě absolvenstkých listů se již nezobrazují náhradníci akce, pro které se abs. listy nevystavují.

[TR13146] VzA: Všechny orientační přehledy přidělené dotace pro VzA se nově vypočítávají pouze pro členy Junáka.

[TR13202] VzA: Po přidání osoby - člena týmu jako člena zkušební komise, zmizí tato osoba ze seznamu, ze kterého se členové komise vybírají.

[TR12615] Balíčky pro nováčky: Časopis z balíčku pro nováčky zůstává u příslušné osoby stále objednaný, ale neautorizovaný. Vedoucí jednotky tak odběr časpoisu jednoduše prodlouží.

[TR12122] VzA: V agendě absolvenstkých listů se již nezobrazují náhradníci akce, pro které se abs. listy nevystavují.

[TR12877] Dotace: Upravena informační hláška skutečnosti rozpočtu dotací. Nově je uživatel upozorněn v případě překročení maximální částky dotace.

[TR12949] Hodnocení kvality: U výsledků hodnocení kvality proběhla změna chování tlačítka zpět. Tlačítko vede opět do seznamu výsledků, ale pamatuje si poslední použitý filtr.

[TR12956] Hodnocení kvality: Ve výsledcích hodnocení kvality váhy oblastí doplněn počet jednotek, které se daného hodnocení kvality zúčastnily.

[TR13199] Kontakty: Proběhla úprava nastavování hlavního e-mailu. NOvě stačí u dalšího e-mailu nastavit typ na hlavní a dojde ke změně.

[TR12047] Dotace: Do menu doplněna položka Moje dotace vedoucí na stránku přehledu dotací jednotky. Zobrazuje se pouze příslušným osobám.

[TR13164] Skautská energie: Probehla změna podmínek skautské energie dle nového formuláře poskytovatele.

[TR13197] VzA: Provedena významná optimalizace rychlosti procedur vzdělávacích akcí, díky čemuž se stránky v agendě VzA načítají výrazně rychleji a plynuleji. (nasazeno: 2.6.2015)

opravy:

[TR13205] Tábory: Opravena chyba znemožňující zobrazit nově zakládaný tábor kvůli práci s rozpočtem.

[TR12122] VzA: V agendě absolvenstkých listů se již nezobrazují náhradníci akce, pro které se abs. listy nevystavují.

[TR13201] VzA: Vyřešen stav, kdy nebylo možné potvrdit rozhodnutí.

[TR12116] VzA: Pokud je u ZZA kurzu jako garant zadaná osoba, která je zároveň garantem z projektu akreditovaných ZZA Junáka, tak se příslušný zdravotnický kurz ZZA označí příznakem „akreditováno“ a účastníci dostanou i druhý dekret, který je „akreditován“ ministerstevem.

[TR12959] Dotace: Opravena procedura GR_Grant_UPDATE

[TR13137] Dotace: Upraveny náklady skutečnosti akce. Dotovaná částka se nyní zobrazuje správně mezi výnosy.

[TR12953] Úkoly: Uzavřeny všechny zastaralé a již vyřešené úkoly, které v systému osobám uvízly. Zároveň provedena oprava, která správně uazvírá úkoly při splnění dané činnosti ve skautISu.

[TR12945] GA: Opravena chyba, kdy nebylo možné odstranit shodnou e-mailovou adresu zařazenou mezi GA.

[TR12663] ExportLog: Vyřešen problém vracení výsledků EX_ExportLog_SeznamChanges.

[TR13117] Jednotky: Opraveny chybně chodící prázdné informační zprávy o změně bankovního účtu jednotky.

[TR13074] Adresář: Upraveno chování adresáře, opět je možné měnit údaje v adresáři.

[TR13093] Veřejné údaje: Opraven odkaz vedoucí na seznam nemovitostí jednotky.

[TR13312] STS: Realizována optimalizace generování přehledu s přeplatky / nedoplatky na fakturaci. (nasazeno: 8.6.2015)

[TR13384] WS: Opravena chyba, kdy WS funkce nevracela anonymně údaje o instruktorech VzA. (nasazeno: 15.6.2015)

systémové úpravy:

[TR12662] Systém: Vyřešeno chování OU_Unit_ALL - poddotaz nově vrací ve všech případech pouze jeden výsledek.

[TR12821] Systém: Provedeny výkonnostní optimalizace nad objektem akcí osob ve skautISu (OU_Person_ACTION).

[TR12729] Systém: Realizovány úpravy a optimalizace v akcích prováděných na jednotkami (OU_Unit_ACTION).

[TR12824] Systém: Upraveny procedury týkající se verifikace akcí k zajištění plynulejšího chodu bez timeoutů.

[TR12826] Systém: Opravena provedura OU_Unit_Action, aby nevracela více záznamů v subdotazu v místě, kde má vracet jen jeden.

[TR13243] Systém: Oprava chyby v přetypování u detailu funkce a odpovídající proceduře (OU_Function_ACTION).

[TR13334] Systém: Provedeny optimalizace v akčních procedurách k táborům (EV_EventCamp_ACTION). (nasazeno: 16.6.2015)

skautis/nove-verze/8-8.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)