Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-7

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:8-7 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 8.7.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 17.4.2015 v 23.16 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.7.0.22126 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12819] Jednotky: Úpravy skautISu související se změnou názvu
 + ​(uživatelé skautISu, členové Junáka | jednotka)
 + - Upraveno zobrazování názvů jednotek ve stromu jednotek i na kartě základní údaje jednotky. Nově byl název doplněn o postfix, jehož pomocí se nyní ve všech umístěních název automaticky skládá.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12844] Jednotky: Doplnění úplného názvu jednotky
 + ​(uživatelé skautISu, členové Junáka | jednotka)
 + - U všech jednotek (mimo družiny a oddíly) se nově zobrazuje na kartě základní údaje také úplný název jednotky včetně návzu hlavního spolku.
 + - Pole není editovatelné a automaticky se mění při změně některé z částí názvu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12845] Exporty: Úprava změny názvu: úprava generovaných dokumentů
 + ​(uživatelé skautISu, členové Junáka | různá místa: exporty dokumentů)
 + - Ve všech umístěních došlo ke změně šablon generovaných dokumentů. Nově se tak ve všech místech objevuje nová podoba názvu po jeho změně.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12846] VzA: Rozšíření údajů o VzA - záložka hlavní a další údaje
 + ​(uživatelé skautISu, členové Junáka | VzA > Další údaje)
 + - V rámci rozšiřování informací o VzA a jejich zobrazování v databázi akcí byla založena nová záložka (druhá v pořadí v hlášence VzA): Další údaje.
 + - Na záložku byly doplněny položky: anotace, cílová skupina, zaměření,​ vstupní podmínky a absolvence, formy ověřování kompetencí,​ úč. poplatek, frekvence konání, ilustrační fotografie, istorie.
 + - všechny položky se promítnou do anonymních WS pro zobrazování v databázi akcí.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12871] VzA: Rozšíření údajů o instruktorech
 + ​(vzdělvatelé | VzA > Instruktoři a tým)
 + - U členů instruktorského sboru je možné zadávat údaje o skautské praxi, zaměření instruktora na akci a profesní zkušenosti relevantní k dané VzA a to u všech členů týmu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12872] VzA: Absolvované VzA
 + ​(vzdělavatelé,​ účastníci VzA | osoba > Funkce a kvalifikace > Absolvované akce)
 + - Všem účastníkům a členům instruktorského sboru se automaticky po skončení VzA zapíše účast na této akci na kartu Funkce a kvalifikace do tabulky Absolvované akce.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12874] VzA: Povinné a nepovinné údaje o VzA
 + ​(vzdělvatelé,​ účastníci VzA | hlášenka VzA)
 + - Doplněna kontrola povinných údajů a jejich zadání v hlášence VzA pro některé typy akcí (všechny akce, lesní akce, kvalifikační akce lesní i nelesní), které se budou zobrazovat v databázi vzdělávacích akcí. ​
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12876] VzA: Upraveny WS pro zobrazování vzdělávacích akcí v databázi vzdělávacích akcí pro zobrazování údajů, které byly do hlášenky přidány ve verzi 8.7.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR13048] STS: Nasazeny nové verze formulářů T-Mobile pro vstupy telefonních čísel do sítě (nasazeno: 29.4.2015).
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR12641] VzA: Opravena duplikovaná kontrola předsedy komise při potvrzování VzA.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12819] Reigstr OJ: Opraveny nevalidní stavy požadavků v registru OJ tak, aby bylo možné i nadále sledovat, v jakém stavu se požadavky nacházejí.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12819] VzA: Opraveno chybné nastavení příznaků u akcí způsbené změnami těchto příznaků během postupného programování částí hlášenky VzA.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12907] Časopisy: Došlo k opravě nemožnosti zobrazit záložku časopisy u jednotek. Záložka se zobrazuje standartně.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12927] Vyhledávání:​ Opraveno vyhledávání osob dle e-mailové adresy osoby. Výsledek již vrycí správné záznamy.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12984] Registr OJ: Vyřešena chyba s opakovaným zasíláním zpráv informujícím o změnách v registru jednotek (nasazeno: 28.4.2015).
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12664] VzA: Opraveno volání funkce GrantMyUnitSummary.aspx a doplněno volání s parametrem.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12863] Nastavení: Parametr UnitPrefix se již nepoužívá a jsou využívány v nastavení jen parametry UnitNamePrefix a UnitNameSuffix.
  
skautis/nove-verze/8-7.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)