Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-7

skautIS (verze 8.7.0)

do provozu nasazena: 17.4.2015 v 23.16
číslo verze: 8.7.0.22126

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR12819] Jednotky: Úpravy skautISu související se změnou názvu (uživatelé skautISu, členové Junáka | jednotka) - Upraveno zobrazování názvů jednotek ve stromu jednotek i na kartě základní údaje jednotky. Nově byl název doplněn o postfix, jehož pomocí se nyní ve všech umístěních název automaticky skládá.

[TR12844] Jednotky: Doplnění úplného názvu jednotky (uživatelé skautISu, členové Junáka | jednotka) - U všech jednotek (mimo družiny a oddíly) se nově zobrazuje na kartě základní údaje také úplný název jednotky včetně návzu hlavního spolku. - Pole není editovatelné a automaticky se mění při změně některé z částí názvu.

[TR12845] Exporty: Úprava změny názvu: úprava generovaných dokumentů (uživatelé skautISu, členové Junáka | různá místa: exporty dokumentů) - Ve všech umístěních došlo ke změně šablon generovaných dokumentů. Nově se tak ve všech místech objevuje nová podoba názvu po jeho změně.

[TR12846] VzA: Rozšíření údajů o VzA - záložka hlavní a další údaje (uživatelé skautISu, členové Junáka | VzA > Další údaje) - V rámci rozšiřování informací o VzA a jejich zobrazování v databázi akcí byla založena nová záložka (druhá v pořadí v hlášence VzA): Další údaje. - Na záložku byly doplněny položky: anotace, cílová skupina, zaměření, vstupní podmínky a absolvence, formy ověřování kompetencí, úč. poplatek, frekvence konání, ilustrační fotografie, istorie. - všechny položky se promítnou do anonymních WS pro zobrazování v databázi akcí.

[TR12871] VzA: Rozšíření údajů o instruktorech (vzdělvatelé | VzA > Instruktoři a tým) - U členů instruktorského sboru je možné zadávat údaje o skautské praxi, zaměření instruktora na akci a profesní zkušenosti relevantní k dané VzA a to u všech členů týmu.

[TR12872] VzA: Absolvované VzA (vzdělavatelé, účastníci VzA | osoba > Funkce a kvalifikace > Absolvované akce) - Všem účastníkům a členům instruktorského sboru se automaticky po skončení VzA zapíše účast na této akci na kartu Funkce a kvalifikace do tabulky Absolvované akce.

[TR12874] VzA: Povinné a nepovinné údaje o VzA (vzdělvatelé, účastníci VzA | hlášenka VzA) - Doplněna kontrola povinných údajů a jejich zadání v hlášence VzA pro některé typy akcí (všechny akce, lesní akce, kvalifikační akce lesní i nelesní), které se budou zobrazovat v databázi vzdělávacích akcí.

vylepšení:

[TR12876] VzA: Upraveny WS pro zobrazování vzdělávacích akcí v databázi vzdělávacích akcí pro zobrazování údajů, které byly do hlášenky přidány ve verzi 8.7.

[TR13048] STS: Nasazeny nové verze formulářů T-Mobile pro vstupy telefonních čísel do sítě (nasazeno: 29.4.2015).

opravy:

[TR12641] VzA: Opravena duplikovaná kontrola předsedy komise při potvrzování VzA.

[TR12819] Reigstr OJ: Opraveny nevalidní stavy požadavků v registru OJ tak, aby bylo možné i nadále sledovat, v jakém stavu se požadavky nacházejí.

[TR12819] VzA: Opraveno chybné nastavení příznaků u akcí způsbené změnami těchto příznaků během postupného programování částí hlášenky VzA.

[TR12907] Časopisy: Došlo k opravě nemožnosti zobrazit záložku časopisy u jednotek. Záložka se zobrazuje standartně.

[TR12927] Vyhledávání: Opraveno vyhledávání osob dle e-mailové adresy osoby. Výsledek již vrycí správné záznamy.

[TR12984] Registr OJ: Vyřešena chyba s opakovaným zasíláním zpráv informujícím o změnách v registru jednotek (nasazeno: 28.4.2015).

systémové úpravy:

[TR12664] VzA: Opraveno volání funkce GrantMyUnitSummary.aspx a doplněno volání s parametrem.

[TR12863] Nastavení: Parametr UnitPrefix se již nepoužívá a jsou využívány v nastavení jen parametry UnitNamePrefix a UnitNameSuffix.

skautis/nove-verze/8-7.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)