Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-4

skautIS (verze 8.4.0)

do provozu nasazena: 28.1.2015 v 01.07
číslo verze: 8.4.0.30419

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR12096] WS: Funkce vyhledávající základny k půjčení (programátoři | webové služby: OrganizationUnit ⇒ RealtyCollectionAllBorrowable) - Byla vytvořena webová služba, která ve skautISu bude sloužit pro vyhledávání nemovitostí pro ústřední administrátory, ale také pro vyhledávání půjčitelných nemovitostí na webu. - Pro využití ve skautISu se všemi podrobnostmi musí mít uživatel ústřední oprávnění admin ve své roli. - Na webu je možné funkci volat i anonymně, pak vrací jen nemovitosti, které jsou nabízeny jako půjčitelné - tedy skautské základny. Vyhledávat lze podle mnoha parametrů a to i s částečnou shodou (např. City = „Liberec“ najde všechny půjčované základny v libovolné části Liberce)

[TR12043] STS: Nové rozložení stránky s detailem čísla (Uživatelé STS, pověřené osoby | Služby > STS: Moje služby > Telefonní čísla > detail čísla) - Stránka zobrazující aktuální nastavení a informace o telefonním čísle byla přepracována tak, aby byla přehlednější. - Běžný účastník ani pověřené osoba STS po aktivaci čísla už nevidí nepotřebné údaje související se vstupem/převodem čísla (jsou dostupná už jen pro admina-STS). - Všechny údaje byly rozčleneny do přehlednějších skupin, kdy v první skupině jsou základní informace o telefonním čísle, plátci a držiteli/využití čísla; v další skupině jsou pak všechna nastavení tarifu a služeb; následují údaje pro vstup (u aktivních čísle skryté) a na konci jsou informace k posledním změnám a žádostem. - Stejně tak zpráva s kompletní rekapitulací služeb u aktivních čísel už neobsahuje údaje spojené se vstupem/převodem, které již nejsou později potřeba.

[TR12017] VzA: Přehled maximální možné dotace (Pořadatel VzA | Vzdělávací akce > záložka Rozpočet) - Na stránce rozpočtu vzdělávací akce se dole zobrazuje přehled typů kurzů VzA s maximální částkou, kterou by bylo možné čerpat na dotaci. - Částky se vypočítávají v závislosti na typu VzA a dalších pravidlech (např. počtu dnů) dle Směrnice k dotacím na VzA.

[TR12018] VzA: Nastavení částek dotace dle typu VzA (Administrátor skautISu | Databáze - GR_GrantAmountDefault) - Pro správnou funkčnost dotací na vzdělávací akcí byla vytvořena konfigurační tabulka, ve které se nastavují částky dotací pro jednotlivé typy VzA. - Tabulka umožňuje nastavovat částky pro všechny typy VzA a varianty podmínek dané Směrnicí k dotacím na VzA (např. různé částky pro VK v návaznosti na délku kurzu). - Částky lze konfigurovat i časově, tedy budou zaznamenány částky dotací pro jednotlivé roky, případně i jinak dlouhá období (pokud by bylo nutné v průběhu roku částky dotační podpory upravovat).

[TR11929] Jednotky: DIČ u OJ (Vedoucí OJ | Jednotka > základní údaje) - Nově zavedeno sledování, zda je jednotka plátcem DPH. - V případě, že se stane jednotka plátcem DPH, vyžaduje skautIS zadání DIČ - U všech OJ nastaven příznak neplátci DPH a nastaveno DIČ pro komunikaci s FÚ

[TR11722, 11723] Dotace: Rozhodnutí o přidělení dotace (Vedoucí OJ, pořadatelé akcí | Dotace > Rozhodnutí o přidělení dotace) - Na základě podání žádosti o dotaci na VzA a její schválení příslušnými osobami obdrží jednotka automaticky Rozhodnutí o přidělení dotace

vylepšení:

[TR12017] VzA: Systém hlídá, aby vedoucí VzA nebyl zároveň i zástupcem.

[TR12019] VzA: Pokud jsou na vzdělávací akci navázány nějaké kurzy a další informace, nelze již celá akce smazat a nedojde ani k zobrazení chyby při odstraňování.

[TR12013] Dotace: Žádost o dotaci se nyní zadává pro celou vzdělávací akci, nikolik jednotlivé kurzy

[TR12013] Dotace: VzA: NOvě lze založit VzA z agendy dotací

[TR12013] Dotace: Při založení žádosti o dotaci na VzA se defaultně nabízí zaslání zálohy dotace ve výši 80% 14 dnů před zajájením kurzu

[TR12014] Dotace: Z přehledu dotací OJ lze rozkliknout detail konkrétní žádosti o dotaci. Detail se rovněž zobrazuje v hlášence VzA.

[TR12017] VzA: Nově není možné založit VzA s tím, aby vedoucí akce a její zástupce byla stejná osoba.

[TR12017] VzA: Umožněno editovat rozpočet VzA a doplněna kontrola maximální výše dotace, kterou je možné čerpat na VzA.

[TR12188] VzA: Přehled „Moje akce“ v agendě VzA zobrazuje nově i akce, které nemají zatím zadaný žádný kurz (typ akce). A bylo vylepšeno hledání, kdy dle roku je hledáno jak podle termínu přihlášek, tak termínů konání jednotlivých částí akce.

[TR12094] Dotace: Potvrzení žádosti o dotaci je umožněno pouze vedoucímu OJ s ověřeným účtem.

[TR11927] Jednotky: Skryta záložka Faktury u oddílů a družin.

[TR12127] Registrace: Změněna hláška na záložce Počty členů, aby zachycovala skutečnost. Výpočet počtu proběhne až 30 minut po přijetí registrace nadřízenou OJ.

opravy:

[TR11715] Registrace: Vyřešen problém s null objektem v detailu zadávání hospodářského výkazu.

[TR12187] Registrace: Při zobrazování seznamu registrovaných osob se již zobrazují správně osoby včetně správných osob z podřízených družin.

[TR12100] Nemovitosti: Při odstranění souboru nemovitosti se odstraní (zneaktivní) i všechny podřízené nemovitosti a nelze je pak už vyhledat k přidání do užívání.

[TR12068] Kvalita: Opravena chyba v zakládání nových hodnocení kvality pro tábory/vzdělávací akce.

[TR12042] STS: Při převodu (nejpozději s aktivací) čísla do STS se již dle globálního nastavení nastaví platnost závazku u TM.

[TR12017] VzA: Opraven překlep v popisce „tajemník“ u zadávání nové VzA.

[TR12095] VzA: Předseda OJ, která VzA pořádá, dostává už správně zprávu v okamžiku podání žádosti o dotaci a může ji potvrdit (má-li na to nastavená práva ve skautISu).

[TR12048] VzA: Vyřešen problém s nemožností editovat rozpočet VzA (a vyplnit částku žádané dotace) pro osoby v roli „VzA: vedoucí akce“, nyní to již bez problémů lze.

[TR12033] Dotace: Opraveny chyba se žádostí o null objekt bez hodnoty na přehledu dotací pro ústředí.

[TR12013] Dotace: Opraveno označování - číslování žádostí o dotace

[TR12013] Dotace: Žádost o dotaci se nyní zadává pro celou vzdělávací akci, nikolik jednotlivé kurzy

[TR12014] Dotace: Dochází k rozlišení, zda zakládá dotaci vedoucí OJ nebo jiná osoba. V případě založení žádosti vedoucím OJ přechází žádost rovnoui do stavu nová a předává se ke schválení.

[TR12014] Dotace: Po založení žádosti o dotaci na VzA se příslušným osobám zasílá informační zpráva a rovněž se zapisují úkoly do agedny moje úkoly.

[TR12209] Dotace: Opraveno mnohonásobné zobrazení záznamů dotací v ústředním přehledu. (nasazeno: 30.1.2015)

[TR12103] Sklady: Opraveno chybné přesměrování při založení skladu.

[TR12068] Hodnocení kvality: Obnovena možnost zakládat hodnocení kvality tábora.

[TR12017] VzA: Opraveny některé překlepy v hlášence VzA.

[TR12048] VzA: Opravena možnost editace rozpočtu v hlášence VzA a opravena chyba při zakládání žádosti o dotaci na VzA.

systémové úpravy:

[TR12011] Systém: Serverové služby v případě chyby volání logují více informací (včetně IP adresy a browseru).

[TR12034], [TR11712], [TR12031] WS: Vyřešena neznámá validační hláška v EventCongress_EnterEndDate, Tariff_FupDisabledIsForDataTariff a RegistrationCategory_EnterAmount.

[TR11713] Kvalifikace: Opravena chyba s null referencí při úpravě žádosti o přidělení kvalifikace v ústřední agendě.

[TR11470] Systém: Vyřešen problém se snahou o vložení null hodnoty do OU_UnitTree.ValidFrom.

[TR11711] Databáze: Úprava OU_OccupationView, kam bylo zaneseno také OU_RealtyView.

[TR12046] Systém: Rozšířena funkce WS PersonRegistrationAll aby na vyžádání uměla vrátit z úrovně střediska i členy registrované až v družinách.

skautis/nove-verze/8-4.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)