Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-5-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:7-5-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 7.5.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 11.7.2014 v 0.24 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 7.5.1.17727 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10632] Databáze: Možnost hledání osob bez diakritiky (nasazeno: 17.7.2014)
 + ​(uživatelé skautISu | dialogy pro hledání osob a Skautský adresář)
 + - Provedli jsme výraznou změnu v nastavení a chování databáze skautISu (české i slovenské verze), díky které je možné vyhledávat osoby i bez ohledu na diakritiku.
 + - Funkci je možné využít v hledání osob (dle role => Osoby > Hledání osob), ve Skautském adresáři (Osoby > Skautský adresář) a v ústřední správě uživatelů/​osob (Ústředí > HD: Osoby)
 + - Kromě toho hledání osob bez uvedení diakritiky ve jméně lze použít i ve vyhledávacích polích při hledání osob (např. jako účastníci akcí, zadávání osob do funkcí apod.)
 + - Možnost hledání osob bez ohledu na diakritiku je také možné využít v mobilních aplikací (především v nové verzi mobilního skautISu ver. 2.x pro Windows Phone)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10613] Kvalifikace:​ Možnost ukládat skeny dekretů ke kvalifikacím
 + ​(členové a vedoucí/​admini | Osoba > Funkce a kvalifikace > tlačítko Nahrát scan dekretu u kvalifikace)
 + - Vedoucí/​administrátor jednotky nebo sám uživatel může k osobě k existující kvalifikaci přiložit soubor se scanem dekretu.
 + - Nascanovaný dekret si následně může stáhnout a používat (slouží tedy jako úložiště dokumentů pro případ potřeby kopie).
 + - Kvalifikace,​ které byly zadány na základě žádosti rovnou scan dekretu následně zobrazují a lze s ním i v budoucnu pracovat.
 + - U některých kvalifikací se kromě možnost scanu zobrazuje i možnost stažení dekretu v PDF, což je elektronické potvrzení (např. pro táborové zdravotníky)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10581] STS: Možnost vložení obrázkové propagace do PDF faktur
 + ​(Ústřední admini STS | Služby > STS: Ústředí > Faktury > tlačítko Reklama)
 + - Na PDF faktury je možné volitelně vkládat obrázky se skautskými propagačními informacemi.
 + - Nahraný obrázek, se pak vloží na všechny faktury za STS na konec poslední stránky.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10386] Jednotky: Evidence spisových značek a neplátců DIČ
 + ​(uživatelé skautISu, KÚJ | Jednotky > Základní informace o organizačních jednotkách)
 + - U všech organizačních jednotek Junáka může KÚJ nově zadávat i spisovou značku, pod kterou je jednotka vedena ve Spolkovém rejstříku (http://​or.justice.cz)
 + - Zároveň skautIS umožňuje rozlišit, zda je jednotka plátcem či neplátcem DPH (všechny jednotky Junáka až na několik výjimek); u neplátců se místo DIČ zobrazuje informace "​Neplátce DPH".
 + - Údaje o jednotkách v této podobě postupně zadává KÚJ. 
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10205] GA: Přehled všech e-mailových adres na doméně
 + ​(Vedoucí/​administrátor,​ správce domén | Jednotka > Domény a Google Apps > vybraná doména > E-maily a skupiny na doméně)
 + - Zobrazí kompletní seznam všech e-mailových adres a skupin existujících na dané doméně.
 + - V seznamu je k dispozici seznam osobních e-mailů, jejich aliasů, skupinových mailů (maily jednotek) i e-mailů konferencí (skupin).
 + - Data lze řadit dle různých údajů a je možné se prokliknout na detail dané osoby či jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10411] VzA: Agenda vzdělávacích akcí
 + ​(pořadatelé VzA, členové | Akce > Vzdělávací akce)
 + - Upozornění:​ Modul je zatím vypnut (není běžně uživatelům dostupný), zobrazen bude až po dokončení a úspěšných prvních kompletních testech.
 + - Agenda umožňuje vyhledávat a zobrazovat informace o vzdělávacích akcích (záložka "​Hledání"​).
 + - Oprávnění uživatelé mohou zakládat nové vzdělávací akce, případně si zobrazit své vlastní vzdělávací akce, se kterými mohou nějakým způsobem pracovat (záložka "Moje akce"​).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10417] VzA: Detail vzdělávací akce
 + ​(pořadatelé VzA, členové | Akce > Vzdělávací akce - vyhledaná akce či moje akce)
 + - Upozornění:​ Modul je zatím vypnut (není běžně uživatelům dostupný), zobrazen bude až po dokončení a úspěšných prvních kompletních testech.
 + - V agendě je možné zobrazit informace o o vytvořené vzdělávací akci.
 + - Dle oprávnění uživatele se zobrazují akce a také jednotlivé záložky s informacemi (např. "​základní a veřejné údaje",​ "​vedení akce", "​instruktoři a tým" apod.)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10416] VzA: Založení vzdělávací akce
 + ​(pořadatelé VzA, členové | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Přidat novou)
 + - Upozornění:​ Modul je zatím vypnut (není běžně uživatelům dostupný), zobrazen bude až po dokončení a úspěšných prvních kompletních testech.
 + - Umožňuje jednoduše založit vzdělávací akci v její základní podobě.
 + - Po založení záznamu je možné editovat další údaje a rozšiřovat informace o vzdělávací akci a jejich termínech a částech.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10453] Exporty dat: Generování dat pro mapy.cz a mapy.google.cz
 + ​(admin skautISu | Administrace > Exporty dat)
 + - skautIS nově umožňuje generovat a pravidelně rozesílat změnový export zveřejněných kluboven a náborových údajů pro externí mapy.
 + - Podklady jsou generovány ve formátu požadovaném společností Seznam.cz a Google (pro jejich mapy či snadný import změn).
 + - Generovaná data obsahují pouze změny od posledního generování (a to včetně informací o nových, změněných a odstraněných záznamech).
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10586] Karty: Ústřední správa členských karet na záložce "​Statistika"​ v přehledové tabulce zobrazuje i celkové součty vydaných karet v jednotlivých letech.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10579] Karty: Systém nyní automaticky označuje členské karty, které již mají po termínu platnosti stavem "​Propadlá platnost"​.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10388] Karty: Upraven náhled členské karty, aby fotka nevyjížděla z potřebného umístění.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10565] Energie: Poznámka k přihlášce se vkládá do mailu poslaném firmě zajišťující agendu projektu Skautská energie; u poznámky je ve formuláři odpovídající vysvětlivka.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10216] STS: Při podávání přihlášky do STS už jsou rozlišovány jen operátoři TM a ostatní operátoři (včetně virtuálů).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10452] SLSK: Organizační jednotky na Slovensku mají správně validován dvojí formát IČ (8 číslic a 8 číslic + lomeno + 4 číslice).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10564] Jednotky: Při změně hlavního bankovního účtu na nějaký jiný se na KÚJ zašle zpráva IZS o provedené změně.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR10580] UX: Opraveno fungování HTML5 prvku input:​number v nových verzích Mozilla Firefox.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9744] Registrace: Opravena kontrola přítomnosti osob v kategorii "člen kmene dospělých"​ v rámci klubů rodinného skautingu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10419] Tábory: Vyřešena možnost řazení osob dle data narození při přidávání výběrem účastníků ze seznamu členů.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10465] Kvalifikace:​ Ústřední správce kvalifikací již může odstranit i historickou kvalifikaci,​ ke které se generují dekrety ke stažení.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10570] Kvalifikace:​ Provedeny drobné úpravy v rozložení znaků v oprávnění pro táborového zdravotníka ZZA.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR10400] Profylaxe: Zavedeny výjimky v kontrole sněmů.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR10410] Moduly: Možnost zapnout/​vypnout modul vzdělávacích akcí (VzA) ve skautISu - EventEducationEnabled.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR10405] Kvalifikace:​ Typy kvalifikací mají příznak IsEventEducationAccepted informující,​ zda se dá kvalifikace získat složením zkoušky na skautské VzA.
 +
  
skautis/nove-verze/7-5-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)