Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-5-1

skautIS (verze 7.5.1)

do provozu nasazena: 11.7.2014 v 0.24
číslo verze: 7.5.1.17727

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR10632] Databáze: Možnost hledání osob bez diakritiky (nasazeno: 17.7.2014) (uživatelé skautISu | dialogy pro hledání osob a Skautský adresář) - Provedli jsme výraznou změnu v nastavení a chování databáze skautISu (české i slovenské verze), díky které je možné vyhledávat osoby i bez ohledu na diakritiku. - Funkci je možné využít v hledání osob (dle role ⇒ Osoby > Hledání osob), ve Skautském adresáři (Osoby > Skautský adresář) a v ústřední správě uživatelů/osob (Ústředí > HD: Osoby) - Kromě toho hledání osob bez uvedení diakritiky ve jméně lze použít i ve vyhledávacích polích při hledání osob (např. jako účastníci akcí, zadávání osob do funkcí apod.) - Možnost hledání osob bez ohledu na diakritiku je také možné využít v mobilních aplikací (především v nové verzi mobilního skautISu ver. 2.x pro Windows Phone)

[TR10613] Kvalifikace: Možnost ukládat skeny dekretů ke kvalifikacím (členové a vedoucí/admini | Osoba > Funkce a kvalifikace > tlačítko Nahrát scan dekretu u kvalifikace) - Vedoucí/administrátor jednotky nebo sám uživatel může k osobě k existující kvalifikaci přiložit soubor se scanem dekretu. - Nascanovaný dekret si následně může stáhnout a používat (slouží tedy jako úložiště dokumentů pro případ potřeby kopie). - Kvalifikace, které byly zadány na základě žádosti rovnou scan dekretu následně zobrazují a lze s ním i v budoucnu pracovat. - U některých kvalifikací se kromě možnost scanu zobrazuje i možnost stažení dekretu v PDF, což je elektronické potvrzení (např. pro táborové zdravotníky)

[TR10581] STS: Možnost vložení obrázkové propagace do PDF faktur (Ústřední admini STS | Služby > STS: Ústředí > Faktury > tlačítko Reklama) - Na PDF faktury je možné volitelně vkládat obrázky se skautskými propagačními informacemi. - Nahraný obrázek, se pak vloží na všechny faktury za STS na konec poslední stránky.

[TR10386] Jednotky: Evidence spisových značek a neplátců DIČ (uživatelé skautISu, KÚJ | Jednotky > Základní informace o organizačních jednotkách) - U všech organizačních jednotek Junáka může KÚJ nově zadávat i spisovou značku, pod kterou je jednotka vedena ve Spolkovém rejstříku (http://or.justice.cz) - Zároveň skautIS umožňuje rozlišit, zda je jednotka plátcem či neplátcem DPH (všechny jednotky Junáka až na několik výjimek); u neplátců se místo DIČ zobrazuje informace „Neplátce DPH“. - Údaje o jednotkách v této podobě postupně zadává KÚJ.

[TR10205] GA: Přehled všech e-mailových adres na doméně (Vedoucí/administrátor, správce domén | Jednotka > Domény a Google Apps > vybraná doména > E-maily a skupiny na doméně) - Zobrazí kompletní seznam všech e-mailových adres a skupin existujících na dané doméně. - V seznamu je k dispozici seznam osobních e-mailů, jejich aliasů, skupinových mailů (maily jednotek) i e-mailů konferencí (skupin). - Data lze řadit dle různých údajů a je možné se prokliknout na detail dané osoby či jednotky.

[TR10411] VzA: Agenda vzdělávacích akcí (pořadatelé VzA, členové | Akce > Vzdělávací akce) - Upozornění: Modul je zatím vypnut (není běžně uživatelům dostupný), zobrazen bude až po dokončení a úspěšných prvních kompletních testech. - Agenda umožňuje vyhledávat a zobrazovat informace o vzdělávacích akcích (záložka „Hledání“). - Oprávnění uživatelé mohou zakládat nové vzdělávací akce, případně si zobrazit své vlastní vzdělávací akce, se kterými mohou nějakým způsobem pracovat (záložka „Moje akce“).

[TR10417] VzA: Detail vzdělávací akce (pořadatelé VzA, členové | Akce > Vzdělávací akce - vyhledaná akce či moje akce) - Upozornění: Modul je zatím vypnut (není běžně uživatelům dostupný), zobrazen bude až po dokončení a úspěšných prvních kompletních testech. - V agendě je možné zobrazit informace o o vytvořené vzdělávací akci. - Dle oprávnění uživatele se zobrazují akce a také jednotlivé záložky s informacemi (např. „základní a veřejné údaje“, „vedení akce“, „instruktoři a tým“ apod.)

[TR10416] VzA: Založení vzdělávací akce (pořadatelé VzA, členové | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Přidat novou) - Upozornění: Modul je zatím vypnut (není běžně uživatelům dostupný), zobrazen bude až po dokončení a úspěšných prvních kompletních testech. - Umožňuje jednoduše založit vzdělávací akci v její základní podobě. - Po založení záznamu je možné editovat další údaje a rozšiřovat informace o vzdělávací akci a jejich termínech a částech.

[TR10453] Exporty dat: Generování dat pro mapy.cz a mapy.google.cz (admin skautISu | Administrace > Exporty dat) - skautIS nově umožňuje generovat a pravidelně rozesílat změnový export zveřejněných kluboven a náborových údajů pro externí mapy. - Podklady jsou generovány ve formátu požadovaném společností Seznam.cz a Google (pro jejich mapy či snadný import změn). - Generovaná data obsahují pouze změny od posledního generování (a to včetně informací o nových, změněných a odstraněných záznamech).

vylepšení:

[TR10586] Karty: Ústřední správa členských karet na záložce „Statistika“ v přehledové tabulce zobrazuje i celkové součty vydaných karet v jednotlivých letech.

[TR10579] Karty: Systém nyní automaticky označuje členské karty, které již mají po termínu platnosti stavem „Propadlá platnost“.

[TR10388] Karty: Upraven náhled členské karty, aby fotka nevyjížděla z potřebného umístění.

[TR10565] Energie: Poznámka k přihlášce se vkládá do mailu poslaném firmě zajišťující agendu projektu Skautská energie; u poznámky je ve formuláři odpovídající vysvětlivka.

[TR10216] STS: Při podávání přihlášky do STS už jsou rozlišovány jen operátoři TM a ostatní operátoři (včetně virtuálů).

[TR10452] SLSK: Organizační jednotky na Slovensku mají správně validován dvojí formát IČ (8 číslic a 8 číslic + lomeno + 4 číslice).

[TR10564] Jednotky: Při změně hlavního bankovního účtu na nějaký jiný se na KÚJ zašle zpráva IZS o provedené změně.

opravy:

[TR10580] UX: Opraveno fungování HTML5 prvku input:number v nových verzích Mozilla Firefox.

[TR9744] Registrace: Opravena kontrola přítomnosti osob v kategorii „člen kmene dospělých“ v rámci klubů rodinného skautingu.

[TR10419] Tábory: Vyřešena možnost řazení osob dle data narození při přidávání výběrem účastníků ze seznamu členů.

[TR10465] Kvalifikace: Ústřední správce kvalifikací již může odstranit i historickou kvalifikaci, ke které se generují dekrety ke stažení.

[TR10570] Kvalifikace: Provedeny drobné úpravy v rozložení znaků v oprávnění pro táborového zdravotníka ZZA.

systémové úpravy:

[TR10400] Profylaxe: Zavedeny výjimky v kontrole sněmů.

[TR10410] Moduly: Možnost zapnout/vypnout modul vzdělávacích akcí (VzA) ve skautISu - EventEducationEnabled.

[TR10405] Kvalifikace: Typy kvalifikací mají příznak IsEventEducationAccepted informující, zda se dá kvalifikace získat složením zkoušky na skautské VzA.

skautis/nove-verze/7-5-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)