Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-9-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:6-9-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 6.9.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 6.11.2013 v 0.57 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.9.1.39687 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8891] Energie: Přihlášky do skautské energie
 + ​(Členové organizace | Služby > Skautská energie)
 + - Členové Junáka mohou nově přihlásit svou domácnost či domácnost osob blízkých do projektu Skautská energie a tím získat výhodnější ceny za plyn a elektřinu.
 + - Každý člen má právo přidávat libovolné množství nových přihlášek + vidí přehled již dříve podaných přihlášek.
 + - Uživatelé s rolí "​Vedoucí/​administrátor"​ organizačních jednotek mohou navíc podat přihlášku objektu Junáka - např. vlastní klubovny, základny, chaty, ... - a tím šetřit i skautské prostředky za energie. "​Aktivní činovníci"​ se mohou na seznam podaných přihlášek podívat, ale nemají oprávnění přihlášku podat. ​
 + - (technická poznámka: formuláře přihlášek do skautské energie již vnitřně používají komponenty nového UX skautISu a jsou připraveny na budoucí změny)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8475] Registrace: Přehled registračních vad souhrnně za podřízené jednotky
 + ​(Vedoucí/​admin VOJ | Registrace > Komentáře > Filtr pod přehledem)
 + - Vyšší organizační jednotky mají nově k dispozici filtr umožňující zobrazení registračních vad (komentářů) za všechny podřízené jednotky na jednom místě.
 + - Komentáře je možné zobrazit buď všechny, nebo filtrovat dle úrovně či konkrétní jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8887], [TR8888] SLSK: Export dat skautISu do systému Vivant
 + ​(Administrátor ústředí SLSK | Ústředí > Vivant)
 + - Pro ústředního administrátora slovenské verze skautISu je nově k dispozici funkce pro generování dat registrace požadovaného roku do podoby souborů pro import Vivant.
 + - Systém umí pro jednotlivé roky vygenerovat balíčky souborů v požadovaném formátu v Excelu. A to týkající se členů, všech zborů i akcí.
 + - Data jsou generována na pozadí a pak k dispozici ke stažení. V případě potřeby je možné data znovu přegenerovat.
 +
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8964] Design: Upravena podoba ikony globální nápovědy skautIS.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8900] Admin: Vylepšeno řazení správy funkcí, aby reflektovaly řazení i dle ústředních orgánů.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8898] Uživatel: Pravidla registrace účtu ve skautISu je nutné odsouhlasit (a dají se zobrazit) v základní i mobilní podobě login page skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9003] Systém: Google mapy, které se používají ve skautISu pro určování místa akcí, kluboven apod. se nově načítají z HTTPS a bez problémů se tak zobrazí ve všech prohlížečích.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8621] Akce: Hospodáři jednotek mají nově právo upravovat hospodářské údaje a seznamy členů akcí pořádaných danou jednotkou (tábory, akce).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8893] Sněmy: Tlačítko "​Uzavřít sněm" je stále zobrazeno, ale pokud je na něj kliknuto a nejsou splněny všechny skutečnosti potřebné k uzavření sněmu, zobrazí se vysvětlující informační hláška, co je ještě potřeba udělat.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8885] Sněmy: Text vložený do poznámky u pořádaného sněmu se delegátům posílá nově i ve zprávě IZS a je možné ji tak skutečně využít k informování delegátů o detailech sněmu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8739] Kvalita: Stránka s výsledky hodnocení ("​Srovnání s ostatními"​) nově umožňuje generovat graf do PDF a některé údaje zobrazuje přehledněji a čitelněji.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8738] Kvalita: Přepracována stránka "​Doporučené akce ke zlepšení"​ (dříve "​Seznam akcí a posunů"​),​ aby byla přehlednější a umožňovala data lépe exportovat do PDF i Excelu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8738] Systém: Všechny soubory stahované ze skautISu neobsahují v názvu diakritiku, aby to zbytečně nedělalo problémy na některých operačních systémech.
 +
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR8890] STS: Opraveno prohození příznaku v PDF formuláři T-Mobile ohledně nesouhlasu s marketingem.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8921] Osoba: Uživatel s ústředním právem ADMIN má možnost odstranit fotografii i osobě, která má objednanou členskou kartu. Ostatní osoby to při objednání členské karty i nadále udělat nesmějí, aby bylo možné kartu vyrobit.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9040] STS: Na formulářích s dodatky prodlužujícími HIT došlo ke změně oprávněných osob na straně T-Mobilu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9051] Systém: V nastavení skautISu je nově možnost vložit Google Analytics včetně celého potřebného kódu, který se má vkládat do hlavičky projektů Junak, Login a mobilní Login (key: Head).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8891] WS: Vytvořena nová webová služba "​Power"​ s funkcemi týkajícími se projektu Skautské energie.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8887] WS: Vytvořena nová webová služba "​Vivant"​ poskytující funkce pro export dat ze skautISu do Vivantu (k dispozici pro SLSK skautIS).
  
skautis/nove-verze/6-9-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)