Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-9-1

skautIS (verze 6.9.1)

do provozu nasazena: 6.11.2013 v 0.57
číslo verze: 6.9.1.39687

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR8891] Energie: Přihlášky do skautské energie (Členové organizace | Služby > Skautská energie) - Členové Junáka mohou nově přihlásit svou domácnost či domácnost osob blízkých do projektu Skautská energie a tím získat výhodnější ceny za plyn a elektřinu. - Každý člen má právo přidávat libovolné množství nových přihlášek + vidí přehled již dříve podaných přihlášek. - Uživatelé s rolí „Vedoucí/administrátor“ organizačních jednotek mohou navíc podat přihlášku objektu Junáka - např. vlastní klubovny, základny, chaty, … - a tím šetřit i skautské prostředky za energie. „Aktivní činovníci“ se mohou na seznam podaných přihlášek podívat, ale nemají oprávnění přihlášku podat. - (technická poznámka: formuláře přihlášek do skautské energie již vnitřně používají komponenty nového UX skautISu a jsou připraveny na budoucí změny)

[TR8475] Registrace: Přehled registračních vad souhrnně za podřízené jednotky (Vedoucí/admin VOJ | Registrace > Komentáře > Filtr pod přehledem) - Vyšší organizační jednotky mají nově k dispozici filtr umožňující zobrazení registračních vad (komentářů) za všechny podřízené jednotky na jednom místě. - Komentáře je možné zobrazit buď všechny, nebo filtrovat dle úrovně či konkrétní jednotky.

[TR8887], [TR8888] SLSK: Export dat skautISu do systému Vivant (Administrátor ústředí SLSK | Ústředí > Vivant) - Pro ústředního administrátora slovenské verze skautISu je nově k dispozici funkce pro generování dat registrace požadovaného roku do podoby souborů pro import Vivant. - Systém umí pro jednotlivé roky vygenerovat balíčky souborů v požadovaném formátu v Excelu. A to týkající se členů, všech zborů i akcí. - Data jsou generována na pozadí a pak k dispozici ke stažení. V případě potřeby je možné data znovu přegenerovat.

vylepšení:

[TR8964] Design: Upravena podoba ikony globální nápovědy skautIS.

[TR8900] Admin: Vylepšeno řazení správy funkcí, aby reflektovaly řazení i dle ústředních orgánů.

[TR8898] Uživatel: Pravidla registrace účtu ve skautISu je nutné odsouhlasit (a dají se zobrazit) v základní i mobilní podobě login page skautISu.

[TR9003] Systém: Google mapy, které se používají ve skautISu pro určování místa akcí, kluboven apod. se nově načítají z HTTPS a bez problémů se tak zobrazí ve všech prohlížečích.

[TR8621] Akce: Hospodáři jednotek mají nově právo upravovat hospodářské údaje a seznamy členů akcí pořádaných danou jednotkou (tábory, akce).

[TR8893] Sněmy: Tlačítko „Uzavřít sněm“ je stále zobrazeno, ale pokud je na něj kliknuto a nejsou splněny všechny skutečnosti potřebné k uzavření sněmu, zobrazí se vysvětlující informační hláška, co je ještě potřeba udělat.

[TR8885] Sněmy: Text vložený do poznámky u pořádaného sněmu se delegátům posílá nově i ve zprávě IZS a je možné ji tak skutečně využít k informování delegátů o detailech sněmu.

[TR8739] Kvalita: Stránka s výsledky hodnocení („Srovnání s ostatními“) nově umožňuje generovat graf do PDF a některé údaje zobrazuje přehledněji a čitelněji.

[TR8738] Kvalita: Přepracována stránka „Doporučené akce ke zlepšení“ (dříve „Seznam akcí a posunů“), aby byla přehlednější a umožňovala data lépe exportovat do PDF i Excelu.

[TR8738] Systém: Všechny soubory stahované ze skautISu neobsahují v názvu diakritiku, aby to zbytečně nedělalo problémy na některých operačních systémech.

opravy:

[TR8890] STS: Opraveno prohození příznaku v PDF formuláři T-Mobile ohledně nesouhlasu s marketingem.

[TR8921] Osoba: Uživatel s ústředním právem ADMIN má možnost odstranit fotografii i osobě, která má objednanou členskou kartu. Ostatní osoby to při objednání členské karty i nadále udělat nesmějí, aby bylo možné kartu vyrobit.

systémové úpravy:

[TR9040] STS: Na formulářích s dodatky prodlužujícími HIT došlo ke změně oprávněných osob na straně T-Mobilu.

[TR9051] Systém: V nastavení skautISu je nově možnost vložit Google Analytics včetně celého potřebného kódu, který se má vkládat do hlavičky projektů Junak, Login a mobilní Login (key: Head).

[TR8891] WS: Vytvořena nová webová služba „Power“ s funkcemi týkajícími se projektu Skautské energie.

[TR8887] WS: Vytvořena nová webová služba „Vivant“ poskytující funkce pro export dat ze skautISu do Vivantu (k dispozici pro SLSK skautIS).

skautis/nove-verze/6-9-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)