Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-6-1

skautIS (verze 6.6.1)

do provozu nasazena: 23.8.2013 v 22.31
číslo verze: 6.6.1.29902

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR8224] LoginPage: Automatické/trvalé přihlášení do aplikací (uživatelé skautISu | přihlašovací stránka vybraných aplikací) - Pro některé externí aplikace používající přihlašování přes skautIS si může uživatel na přihlašovací stránce zaškrtnout, že má být „trvale přihlášen“. - Funkce je dostupná jen pro některé aplikace (primárně pro nové skautské weby a mobilní aplikace skautISu) a vyžaduje zapnuté cookie v prohlížeči. - Pro správnou funkčnost musí být správně upravena i externí aplikace používající toto přihlašování přes skautIS. - Doba platnosti trvalého přihlášení je nastavena na 14 dnů a prodlužuje se s každým „automatickým přihlášením“. Možnost trvalého přihlášení lze individuálně povolovat v administraci externích aplikací skautISu.

[TR8119] Karty: Náhled skutečné členské karty (údaje osob členů | příslušná osoba > záložka Členská karta) - Každý kdo má zadané potřebné údaje pro vytvoření členské karty, vidí její náhled přímo ve skautISu - náhled ukazuje reálnou podobu karty pro daný rok. - Díky náhledu je možné upravit v případě potřeby např. název školy tak, aby se správně údaj vešel do kolonky školy apod.

[TR8120, TR8121] Karty: Správa a generování členských karet (ústřední správci karet | Ústředí > Členské karty) - V rámci ústředních agend je nově k dispozici správa členských karet a jejich výroba. - Agenda umožňuje přidělovat čísla novým kartám, získávat podklady pro výrobu v XLSX i přímo PDF pro tisk karet, aktivace vydaných karet, zrušení platnosti „zablokovaných“ karet a zobrazování statistiky počtu vyrobených karet

[TR8167] Tábory (MHMP): Export hlášenek táborů pro MHMP v ZFO formátu (tábory Prahy | tábor > hlášenka pro MHPM) - Rozšířená táborová agenda táborů pro Prahu umožňuje nově exportovat hlášenku pro MHPM i ve formátu ZFO, který magistrát používá. - V rámci doplnění bylo na záložku doplněno několik údajů pro potřeby ZFO formulářů (číslo projektu, obec, kraj, typ tábora, …). - Hlášenka v ZFO se spolu s PDF automaticky také posílá e-mailem na magistrát. - Součástí skautISu je i aplikace/nástroj, který umí ze ZFO souboru do databáze skautISu načíst potřebné číselníky v aktuální používané podobě a ty v případě potřeby i v budoucnu aktualizovat.

[TR8346] Sněmy: Viditelnost údajů osob delegáty a ostatními účastníky sněmů (účastníci sněmů a uživatelé | Akce > Sněmy > konkrétní sněm) - Bylo změněno nastavení viditelnosti údajů sněmů tak, aby lépe vyhovovalo potřebám sněmů a skautské legislativě. - Pokud je uživatel delegátem sněmu, může zobrazovat údaje o kandidátech a základní údaje + kontakt (mail) na ostatní delegáty; ostatní uživatelé vidí jen základní údaje sněmu, na jaké funkce lze kandidovat + podání kandidátky, vidí pouze základní seznam schválených kandidátů.

vylepšení:

[TR8357] STS: Tabulka tarifů umí zobrazovat slovní informaci „zdarma“ a „neomezeno“.

[TR8359] STS: V případě zneaktivnění všech typů roamingových zvýhodnění zcela zmizí tato volba i zobrazení v náhledu a je k dispozici jen informace o aktivaci/deaktivaci služby roamingu jako takového.

[TR8384] Osoby: Na stránce hledání osob (i v ústředním HD hledání osob) přibyla možnost hledání osob podle města bydliště osoby (stačí zadávat část názvu města).

[TR8348] Sněmy: Po uzavření sněmu již se nemůže delegát odhlásit ze sněmu a v případě VSJ ani měnit své preference.

[TR8389] Sněmy: Ve výsledcích voleb lze označovat, zda byl kandidát zvolen (= zastává funkci) nebo nikoli. Využitelné např. pro volené členy rady, členy revizních komisí apod., kde jsou možné různé počty osob. U statutárních zástupců, delegátů vyšších sněmů atd. systém vyhodnocuje i nadále zvolení na základě počtu členů a pořadí.

opravy:

[TR8355] Osoby: Při nahrávání fotky je kontrolován minimální rozměr dle nastavení skautISu a také došlo ke skrytí tlačítka pro výřez, když ho nemá uživatel mít právo zobrazit.

[TR8225] Sněmy: Opravena chyba, kdy se mezi delegáty za určitých podmínek dostali i bývalí činovníci.

[TR8492] Osoby: Správné (ne)zobrazování tlačítka u osob, které (ne)mají nahranou fotku.

[TR8517] Karty: Vyřešen problém s nemožností autorizovat doobjednané karty. (nasazeno: 1.9.2013)

systémové úpravy:

[TR8318] JunakServer: Opraven problém v noční archivaci, aby to nezastavilo serverovou službu.

[TR8320] Osoby: Uživatelé s právem ADMIN či HELPDESK mají možnost dodatečně upravovat údaje bývalých členů (základní údaje, tituly, další údaje a kontakty).

[TR8382] Karty: Pro potřeby členských karet nově skautIS generuje a ukládá velikost profilové fotky „medium“, která se používá v tiskových sestavách členských karet.

skautis/nove-verze/6-6-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)