Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-4

skautIS (verze 6.4.0)

do provozu nasazena: 3.6.2013 v 23.27
číslo verze: 6.4.0.31610

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR8118] Karta: Doobjednávka a autorizace karty (člen, vedoucí/admin | záložka „Členská karta“ u příslušných osob) - Každý člen si může doobjednat nebo znovu objednat členskou kartu. - Aby byla karta vyrobena (zařazena do některého kola výroby v průběhu roku) je nutné doobjednanou kartu autorizovat z úrovně střediska („vedoucí/administrátor střediska“). O nutnosti autorizace karet objednaných mimo registraci jsou příslušné osoby informovány zprávou skautISu. - Členská karta je vyrobena až po autorizaci a na konci roku je středisku dána k úhradě na základě vystavené faktury. - Jakmile je karta střediskem autorizována je o tom osoba i zodpovědní uživatelé ve středisku taktéž informováni zprávou skautISu.

[TR5646] Zprávy: Bounce e-mail management (všichni uživatelé | všude ve skautISu) - V rámci obrany proti nefunkčním, přeplněným a podobným e-mailovým adresám skautIS zavádí systém pro automatickou identifikaci nedoručitelnosti zpráv do mailových schránek. - Při prvním vráceném emailu se odesílá uživateli IZS zpráva upozorňující na neplatný e-mail (pouze webově pro zobrazení ve skautISu), aby mohl zřídit nápravu a uvedení funkčního e-mailu. - Pokud je podruhé na danou adresu odeslán e-mail a ten stále nefunguje, je e-mailová adresa jako kontakt ve skautISu zneplatněn (označen typem „E-mail (neplatný)“) a uživateli na něj dále nejsou zasílány žádné zprávy. K zneplatnění e-mailu dojde nejdříve 7 dní po prvním pokusu o odeslání (tedy více zpráv ze skautISu zaslaných např. v jednom dni nezpůsobí blokaci, aby např. kvůli dočasnému výpadku mailserveru nedošlo k znefunkčnění mailu). - Všechny e-maily odeslané ze skautISu, které se vrací jako nedoručitelné jsou skautISem zpětně vyhodnocovány a případně zneplatňovány. Pokud má uživatel ve skautISu uveden kontakt typu „E-mail (neplatný)“, je potřeba, aby ho co nejdříve upravil na fungující adresu a změnil jeho typ na „E-mail (hlavní)“ nebo „E-mail (další)“ - dle skutečného využití.

[TR8017] STS: Nový způsob připomínání možností prodloužení smluv HIT (uživatelé STS | zprávy skautISu) - Protože pro různé tarify jsou odlišné podmínky s možnostmi prodlužování a získání zvýhodnění HIT před termínem konce smluvního závazku, skautIS na to nově reaguje a rozesílá různé typy upozornění v závislosti na tarifu a času. - Pro tarify Txx bez zvýhodnění HIT přijde prvně 6 měsíců před koncem smluvního závazku informace o tom, že je možné zřídit zvýhodnění HIT (spolu se smluvním závazkem). - Následně pro všechny tarify Txx s/bez HIT a také pro tarify PNMx přijde možnost zřízení/prodloužení smluvního závazku se zvýhodněním HIT. - Zprávami jsou informováni příslušní účastníci STS a jejich pověřená osoba organizační jednotky.

vylepšení:

[TR8163] Lokalizace: Provedena rozšířená lokalizace nových funkcí skautISu do slovenštiny.

[TR8001] Administrace: Administrace funkcí Junáka ve skautISu pro ústřední úrovně obsahuje informaci o jaký ústřední orgán jde (jeho zkratku).

opravy:

[TR8075] STS / ImportSFN: Opraveny problémy s importy dat fakturací STS z T-Mobile.

[TR7730] STS: Vyřešeno správné zobrazování loga STS v Exelovských přehledech vyúčtování.

[TR8074] STS: Opraven problém s nemožností změny služeb ADMINem-STS u ADSL čísla. (nasazeno: 4.6.2013)

[TR8177] STS: Zapnuto zobrazování a správy tarifů administrátorem STS na ústřední úrovni. (nasazeno: 4.6.2013)

[TR8195] GA: Opraven problém s nemožností založit sdílené GA účty jednotek u středisek a oddílů. (nasazeno: 7.6.2013)

systémové úpravy:

[TR8003] Karty: Vytvořena nová funkce webových služeb (OrganizationUnit.MemberCardDetailValid), která umožňuje externím aplikacím ověřovat platnost libovolných členských a EYCA karet vydaných v České republice (nejen skautských).

skautis/nove-verze/6-4.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)