Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-2-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:6-2-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 6.2.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 11.3.2013 v 23.03 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.2.1.35573 součástí je i ImportSFN ver. 1.8 **
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7562] '''​Kvalita:​ Seznam osob, které již vyplnily individuální hodnocení'''​
 + ​(Vedoucí/​administrátor jednotky | Kvalita > Hodnocení > u konkrétního hodnocení Zobrazit hodnocení > tlačítko Již hodnotící osoby)
 + - Na formuláři celkového společného hodnocení kvality (jednotek i akcí) je možné zobrazit seznam osob, které již vyplnily své osobní individuální hodnocení.
 + - V seznamu je vidět jméno osoby, počet zodpovězených otázek a datum poslední aktualizace (odpovědi),​ aby bylo poznat, zda osoba na individuálním hodnocení ještě pracuje.
 + - I nadále platí, že individuální hodnocení kvality je anonymní a jeho výsledky se nikdo z jednotky nedozví! Data slouží pouze jako anonymní podklad pro určení "​ne/​shody"​ při vyplňování celkového společného hodnocení.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7556] '''​Uživatelé:​ Možnost nastavení nového hesla'''​
 + ​(Administrátoři skautISu / Helpdesk skautISu | Osoba > Účet a role ve skautISu > tlačítko Nastavit nové heslo)
 + - Administrátoři skautISu a členové helpdesku mohou uživatelům skautISu nastavit nové heslo aniž by museli znát heslo původní.
 + - Jde o systémovou funkci dostupnou pouze nejvyšším rolím systému, které slouží pro administraci uživatelů.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7557] '''​Google Apps: Změna hesla ze skautISu'''​
 + ​(Uživatelé / admini Google Apps Junáka | Osoba > E-mail a Google Apps > Změnit heslo / Nastavit heslo)
 + - Všichni uživatelé Google Apps Junáka mají nově možnost si měnit heslo ke své e-mailové schránce i kliknutím na tlačítko ve skautISu (požadavkem na změnu hesla je uživatel přesměrován na stránku v Googlu, kde si heslo mění). ​
 + - Navíc administrátoři/​vedoucí,​ kteří jsou oprávněni správnou GA účtů osob, mohou nastavit uživateli i přímo nového heslo do jeho účtu, pokud ho uživatel zapomene a nemůže se k němu dostat. Změněné heslo je pak potřeba uživateli předat bezpečnou cestou, případně využít možnost, že při prvním přihlášení je donucen si heslo změnit na nové-vlastní.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7558] '''​Google Apps: Sdílené e-mailové schránky jednotek / akcí'''​
 + ​(Vedoucí/​admin jednotky | Jednotka > Domény a Google Apps > přehled a přidávání sdílených účtů)
 + - V rámci rozšiřování služeb Google Apps je nyní možné zakládat i tzv. sdílené e-mailové schránky, do kterých může vstupovat více osob a používat ji tak jako např. oddílovou e-mailovou schránku, nebo jako e-mail akce. Jde o klasický účet GA, který je ale vázán na jednotku a ne osobu.
 + - Kromě toho je možné k účtu vytvářet klasicky i aliasy.
 + - U jednotky může být i více takto založených účtů a je možné je tedy využívat jak pro jednotku, tak akce této jednotky.
 + - Na stránce je již i informace o budoucí chystané funkci "​rozesílacích seznamů a konferencí",​ které budou plnit podobnou roli jako sdílená schránka, ale nebude nutné se pro přístup přihlašovat do speciální schránky, protože pošta bude rovnou rozesílána na více adres do již existujících osobních schránek. Funkce poskytne možnosti pro tvorbu rozesílacích seznamů, konferencí nebo i webových/​mailových diskuzí.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7605] '''​STS:​ Převod čísel mezi jednotkami schvalují PO obou jednotek'''​
 + ​(Pověřená osoba PO nové i staré jednotky | E-mail/​zprávy IZS a Služby > STS: Moje jednotka > Žádosti o převod do jiné OJ)
 + - Pokud pověřená osoba STS "​nové"​ jednotky požádá o převod nějaké osoby v STS do své jednotky, nebo to udělá i sama osoba, nově se do procesu převodu zapojuje pověřená osoba "​nové"​ i "​staré"​ jednotky.
 + - Žádost čeká na schválení převodu oběma stranami a obě PO jsou o požadavku na převod osoby informovány zprávou IZS.
 + - V případě, že jedna PO žádost zamítne, požadavek na převod se zamítne jako celek a není nutné již vyjádření druhé PO. Jestliže má být ale převod schválen, musí ho schválit PO obou jednotek. Zároveň došlo i k přejmenování stavů žádosti, aby bylo jasné, že převod čeká na schválení v nové či staré jednotce (poznámka: libovolnou z PO může v případě potřeby zastoupit ústřední administrátor STS a pak již není vyžadován souhlas PO z jednotky).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7505] '''​Časopisy:​ Nové filtry a funkce ústřední správy VIP časopisů'''​
 + ​(Ústřední správci Časopisů | Časopisy > VIP Časopisy)
 + - Na stránce správy zasílání VIP časopisů jsou nově k dispozici funkce filtrů pro lepší práci se seznamem osob a časopisů jim zasílaných.
 + - Také je k dispozici tlačítko pro hromadnou změnu data rozesílky, do které se mají VIP časopisy ze seznamu zařadit.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7690] Registrace: Při změně typu členství na "​nečlen"​ se kontrolují termíny odevzdání registrace ostatních jednotek, kde je osoba ještě členem a pokud by mělo ke změně dojít dříve, než nějaká jiná odevzdaná registrace, není to dovoleno (kvůli zamezení nekonzistenci dat).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7534] Karta: Údaje členské karty jsou skrývány i "​zjednodušených osob", kde nemají význam. A u osob bez aktivního členství není možné kartu objednat ani nijak měnit.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7552] STS: Ve vyúčtování služeb STS je základní řazení volných jednotek podle názvu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7656] STS: V ústřední správě plateb za STS se jako základní řazení používá pořadí dle data přijetí platby (od nejnovější platby).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7529] STS: Záložka STS se již nezobrazuje u výchovných jednotek (oddíl a družina), neboť tam jsou její funkce zbytečné.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7561] STS: Ve zprávě IZS o změně služeb je přímý odkaz do skautISu na schválení změn PO jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7479] Časopisy: Přejmenováno tlačítko pro vygenerování objednávek na rozesílku časopisů distribuční společností (nově se jmenuje: "​Vygenerovat seznamy (+ volitelně rozeslat)"​)
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7465] Časopisy: Vylepšen systém přidělující při registraci časopisy osobám, které jsou registrovány s nárokem na časopis zdarma, ale zatím žádný nemají objednaný. Všechny takové osoby se zobrazí v souhrnném e-mailu o změnách časopisů.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7500] Časopisy: Při ukončení existence jednotky, nebo jejím sloučení jsou aktomaticky všem osobám, které již nejsou po zániku členy, ukončeny časopisy (zdarma i placené) a nečeká se až na ukončení ročníku časopisů.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR7491], [TR7503] Registrace: Opravena chyba vyhodnocování kvalifikace u vedoucích a zástupců klubů kmene dospělých.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7431] Sněmy: V některých případech nebylo možné uzavřít sněm kvůli timeoutu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7659] STS: Opravena podobu Excelového výpisu služeb, aby nebyly úzké a nečitelné sloupce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7689] STS: Při volbě datového zvýhodnění IMD se již správně ve skautISu zobrazuje jeho název převzatý z konfigurace doplňkových služeb STS.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7591] STS: Celková předkontace faktur v XML pro import do Money obsahuje nový správný kód.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7559] STS: Při vstupu datového čísla s IK se do formulářů TM již správně vkládá i doplňková informace o propojeném hlasovém čísle.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7731] STS: Vyřešeno občasné zobrazení chyby při objednávce nového datového čísla s tarifem IK.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7478], [TR7504] Časopisy: Kompletně změněn a optimalizován systém generování distribučních seznamů v Excelu pro rozesílky časopisů (odstraněny problémy s timeouty a nadbytečnou jednou přílohou).
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7474] Instalace: Tabulka TE_HolderRelation byla vyřazena z instalačního skriptu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7662] Přihlašování:​ Pokud by se někdo pokusil přihlašovací stránku skautISu vložit do iframe, bude zablokována a tento pokus zalogován jako chyba a pokus o podvrh.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7502], [TR7493], [TR7501] STS: Provedeny významné optimalizace a vylepšení v importu vyúčtování ze SFN do skautISu a upraven model dopočítávání jmen volaných osob.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7340] Časopisy: Aktualizace čísla účtu TDC pro platby časopisů.
skautis/nove-verze/6-2-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)