Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-2-1

skautIS (verze 6.2.1)

do provozu nasazena: 11.3.2013 v 23.03
číslo verze: 6.2.1.35573 součástí je i ImportSFN ver. 1.8

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR7562] 'Kvalita: Seznam osob, které již vyplnily individuální hodnocení' (Vedoucí/administrátor jednotky | Kvalita > Hodnocení > u konkrétního hodnocení Zobrazit hodnocení > tlačítko Již hodnotící osoby) - Na formuláři celkového společného hodnocení kvality (jednotek i akcí) je možné zobrazit seznam osob, které již vyplnily své osobní individuální hodnocení. - V seznamu je vidět jméno osoby, počet zodpovězených otázek a datum poslední aktualizace (odpovědi), aby bylo poznat, zda osoba na individuálním hodnocení ještě pracuje. - I nadále platí, že individuální hodnocení kvality je anonymní a jeho výsledky se nikdo z jednotky nedozví! Data slouží pouze jako anonymní podklad pro určení „ne/shody“ při vyplňování celkového společného hodnocení.

[TR7556] 'Uživatelé: Možnost nastavení nového hesla' (Administrátoři skautISu / Helpdesk skautISu | Osoba > Účet a role ve skautISu > tlačítko Nastavit nové heslo) - Administrátoři skautISu a členové helpdesku mohou uživatelům skautISu nastavit nové heslo aniž by museli znát heslo původní. - Jde o systémovou funkci dostupnou pouze nejvyšším rolím systému, které slouží pro administraci uživatelů.

[TR7557] 'Google Apps: Změna hesla ze skautISu' (Uživatelé / admini Google Apps Junáka | Osoba > E-mail a Google Apps > Změnit heslo / Nastavit heslo) - Všichni uživatelé Google Apps Junáka mají nově možnost si měnit heslo ke své e-mailové schránce i kliknutím na tlačítko ve skautISu (požadavkem na změnu hesla je uživatel přesměrován na stránku v Googlu, kde si heslo mění). - Navíc administrátoři/vedoucí, kteří jsou oprávněni správnou GA účtů osob, mohou nastavit uživateli i přímo nového heslo do jeho účtu, pokud ho uživatel zapomene a nemůže se k němu dostat. Změněné heslo je pak potřeba uživateli předat bezpečnou cestou, případně využít možnost, že při prvním přihlášení je donucen si heslo změnit na nové-vlastní.

[TR7558] 'Google Apps: Sdílené e-mailové schránky jednotek / akcí' (Vedoucí/admin jednotky | Jednotka > Domény a Google Apps > přehled a přidávání sdílených účtů) - V rámci rozšiřování služeb Google Apps je nyní možné zakládat i tzv. sdílené e-mailové schránky, do kterých může vstupovat více osob a používat ji tak jako např. oddílovou e-mailovou schránku, nebo jako e-mail akce. Jde o klasický účet GA, který je ale vázán na jednotku a ne osobu. - Kromě toho je možné k účtu vytvářet klasicky i aliasy. - U jednotky může být i více takto založených účtů a je možné je tedy využívat jak pro jednotku, tak akce této jednotky. - Na stránce je již i informace o budoucí chystané funkci „rozesílacích seznamů a konferencí“, které budou plnit podobnou roli jako sdílená schránka, ale nebude nutné se pro přístup přihlašovat do speciální schránky, protože pošta bude rovnou rozesílána na více adres do již existujících osobních schránek. Funkce poskytne možnosti pro tvorbu rozesílacích seznamů, konferencí nebo i webových/mailových diskuzí.

[TR7605] 'STS: Převod čísel mezi jednotkami schvalují PO obou jednotek' (Pověřená osoba PO nové i staré jednotky | E-mail/zprávy IZS a Služby > STS: Moje jednotka > Žádosti o převod do jiné OJ) - Pokud pověřená osoba STS „nové“ jednotky požádá o převod nějaké osoby v STS do své jednotky, nebo to udělá i sama osoba, nově se do procesu převodu zapojuje pověřená osoba „nové“ i „staré“ jednotky. - Žádost čeká na schválení převodu oběma stranami a obě PO jsou o požadavku na převod osoby informovány zprávou IZS. - V případě, že jedna PO žádost zamítne, požadavek na převod se zamítne jako celek a není nutné již vyjádření druhé PO. Jestliže má být ale převod schválen, musí ho schválit PO obou jednotek. Zároveň došlo i k přejmenování stavů žádosti, aby bylo jasné, že převod čeká na schválení v nové či staré jednotce (poznámka: libovolnou z PO může v případě potřeby zastoupit ústřední administrátor STS a pak již není vyžadován souhlas PO z jednotky).

[TR7505] 'Časopisy: Nové filtry a funkce ústřední správy VIP časopisů' (Ústřední správci Časopisů | Časopisy > VIP Časopisy) - Na stránce správy zasílání VIP časopisů jsou nově k dispozici funkce filtrů pro lepší práci se seznamem osob a časopisů jim zasílaných. - Také je k dispozici tlačítko pro hromadnou změnu data rozesílky, do které se mají VIP časopisy ze seznamu zařadit.

vylepšení:

[TR7690] Registrace: Při změně typu členství na „nečlen“ se kontrolují termíny odevzdání registrace ostatních jednotek, kde je osoba ještě členem a pokud by mělo ke změně dojít dříve, než nějaká jiná odevzdaná registrace, není to dovoleno (kvůli zamezení nekonzistenci dat).

[TR7534] Karta: Údaje členské karty jsou skrývány i „zjednodušených osob“, kde nemají význam. A u osob bez aktivního členství není možné kartu objednat ani nijak měnit.

[TR7552] STS: Ve vyúčtování služeb STS je základní řazení volných jednotek podle názvu.

[TR7656] STS: V ústřední správě plateb za STS se jako základní řazení používá pořadí dle data přijetí platby (od nejnovější platby).

[TR7529] STS: Záložka STS se již nezobrazuje u výchovných jednotek (oddíl a družina), neboť tam jsou její funkce zbytečné.

[TR7561] STS: Ve zprávě IZS o změně služeb je přímý odkaz do skautISu na schválení změn PO jednotky.

[TR7479] Časopisy: Přejmenováno tlačítko pro vygenerování objednávek na rozesílku časopisů distribuční společností (nově se jmenuje: „Vygenerovat seznamy (+ volitelně rozeslat)“)

[TR7465] Časopisy: Vylepšen systém přidělující při registraci časopisy osobám, které jsou registrovány s nárokem na časopis zdarma, ale zatím žádný nemají objednaný. Všechny takové osoby se zobrazí v souhrnném e-mailu o změnách časopisů.

[TR7500] Časopisy: Při ukončení existence jednotky, nebo jejím sloučení jsou aktomaticky všem osobám, které již nejsou po zániku členy, ukončeny časopisy (zdarma i placené) a nečeká se až na ukončení ročníku časopisů.

opravy:

[TR7491], [TR7503] Registrace: Opravena chyba vyhodnocování kvalifikace u vedoucích a zástupců klubů kmene dospělých.

[TR7431] Sněmy: V některých případech nebylo možné uzavřít sněm kvůli timeoutu.

[TR7659] STS: Opravena podobu Excelového výpisu služeb, aby nebyly úzké a nečitelné sloupce.

[TR7689] STS: Při volbě datového zvýhodnění IMD se již správně ve skautISu zobrazuje jeho název převzatý z konfigurace doplňkových služeb STS.

[TR7591] STS: Celková předkontace faktur v XML pro import do Money obsahuje nový správný kód.

[TR7559] STS: Při vstupu datového čísla s IK se do formulářů TM již správně vkládá i doplňková informace o propojeném hlasovém čísle.

[TR7731] STS: Vyřešeno občasné zobrazení chyby při objednávce nového datového čísla s tarifem IK.

[TR7478], [TR7504] Časopisy: Kompletně změněn a optimalizován systém generování distribučních seznamů v Excelu pro rozesílky časopisů (odstraněny problémy s timeouty a nadbytečnou jednou přílohou).

systémové úpravy:

[TR7474] Instalace: Tabulka TE_HolderRelation byla vyřazena z instalačního skriptu.

[TR7662] Přihlašování: Pokud by se někdo pokusil přihlašovací stránku skautISu vložit do iframe, bude zablokována a tento pokus zalogován jako chyba a pokus o podvrh.

[TR7502], [TR7493], [TR7501] STS: Provedeny významné optimalizace a vylepšení v importu vyúčtování ze SFN do skautISu a upraven model dopočítávání jmen volaných osob.

[TR7340] Časopisy: Aktualizace čísla účtu TDC pro platby časopisů.

skautis/nove-verze/6-2-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)