Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-1-2

skautIS (verze 6.1.2)

do provozu nasazena: 4.2.2013 v 22.25
číslo verze: 6.1.2.23661

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR7353] Časopisy: Seznam VIP dodávek časopisů (ústřední admin časopisů + šéfredaktoři | „Časopisy > VIP časopisy“) - Modul pro ústřední správu časopisů nově obsahuje agendu tzv. VIP dodávek časopisů, které slouží k zasílání např. „autorských výtisků“ osobám, které se podíleli na vydání daného čísla časopisu. - Do seznamu je možné přidávat (práva ADMIN-JOURNAL, EDIT-VIP-JOURNAL) osoby a jejich VIP časopisy, které jim mají být s příští rozesílkou doručeny, případně do seznamu alespoň nahlížet (právo READ-VIP-JOURNAL). - Takto speciálně přidělený časopis se následně při rozesílce osobě klasicky vygeneruje do seznamu časopisů, které mají být distribuční společností rozeslány a doručeny.

[TR7351], [TR7352] Časopisy: Nový způsob generování distribučních seznamů časopisů (ústřední admin časopisů | „Časopisy > Generování seznamů (pro distribuci)“) - Nově skautIS umí generovat automaticky detailní rozesílkové distribuční seznamy časopisů připravené v několika Excelových souborech a také je umí odeslat e-mailem rovnou distribuci. - Pro každý typ časopisu se vygeneruje jedna distribuční zpráva a v ní jsou vloženy jednotlivé seznamy podle typů přikládaných příloh apod. Seznam je tedy přesně v podobě a počtu, jak ji vyžaduje distribuční firma k vytvoření balíčků zásilek. - Volitelně je možné buď jen seznamy s textem zprávy vytvořit, nebo nechat i odeslat. Odeslání je možné i opakovaně později po vygenerování.

[TR7376] STS: Ručně přidávané položky faktur s určením typu (ústřední admin STS | Služby > STS: Ústředí > Faktury > zvolená faktura - Přidat) - V rámci ručně přidávaných položek do faktur STS je možné zadávat nejrůznější „účetní“ typy položek. - Nově se zadává kromě popisu služby, množství a částky i účetní zařazení (např. dobropis, přeplatek, vstupní poplatek apod.) - Taková ruční položka se na faktuře žádně zobrazí a je započtena.

[TR7358] STS: Generování faktur do XML pro Money (ústřední admin STS | Služby > STS: Ústředí > Faktury > Faktury pro Money) - V okamžiku úspěšného vygenerování a rozeslání faktur za STS se vytvoří i XML soubory ve formátu Money, které lze na ústředí do tohoto účetního software importovat. - Soubory s elektronickými fakturami se generují zvlášť pro faktury osob a zvlášť s fakturami za OJ (pokud hradí nějaká čísla přímo jednotka). - V přehledu lze pak kdykoli tyto soubory stáhnout a vracet se k nim - jsou zde vygenerovány a uloženy nastálo. - Také je možné (i zpětně) pro libovolný měsíc vygenerovat seznam všech faktur ve formátu Money.

[TR7357] STS: Dávkové prodlužování HIT zvýhodnění jednou za měsíc (uživatelé STS | Moje STS > Telefonní čísla > zvolené číslo > prodloužit HIT; pro ústřední adminy existuje i správa a přehledy žádostí) - Nově dochází k prodlužování závazku/zvýhodnění HIT přibližně v měsíčním cyklu. Pokud uživatel o prodloužení HITu požádá, jeho žádost je zařazena do pořadníku a následně je na konci měsíce odeslána hromadně se všemi ostatními ke zpracování na T-Mobile. - Na tuto skutečnost je uživatel upozorňován v době podávání žádosti o prodloužení. - V ústředním pohledu je navíc k dispozici přehled všech žádostí a je možné si stáhnout PDF přehledy o tom, která čísla byla o prodloužení na T-Mobile žádána, ve kterém měsíci.

vylepšení:

[TR7299] Export: Do exportu údajů o osobách je nově možné vložit i „rok vstupu“ osoby do skauta.

[TR7295] Export: Vylepšen export údajů do Excelu tak, že čísla a data mají správný formát, případně snadno změnitelný na potřebnou variantu (např. datum) a je tedy možné údaje používat i pro řazení záznamů apod.

[TR7297] Kvalita: Ve srovnání s ostatními a v přehledu hodnocení podřízených jednotek z daného regionu se již zobrazuje informace o počtu jednotek, ze kterých jsou údaje vypočteny. Máte tak přehled o tom, jak na tom jste a vůči kolika jednotkám/akcím stejného typu.

[TR7343] Kvalita: V individuálním hodnocení je možné zrušit výběr odpovědi, pokud na otázku nezná odpověď, nebo nechce odpovědět, ale přesto původně nějakou možnost nechtěne vybral.

[TR7342] Kvalita: Barevně bylo odlišeno individuální a celkové společné hodnocení kvality - při zakládání, v informacích dotazníku i přidáním barevných boxů k patičce okna prohlížeče.

[TR7421] Kvalita: V seznamu hodnocení kvality podřízených jednotek se lépe zobrazuje rozlišení o jaký typ hodnocení jde.

[TR7355] STS: Přejmenována položky ústřední správy administrace STS na „Služby > STS: Admin“.

[TR7298] STS: Na stránce „Telefonní čísla“ v dané jednotce (pohledem pověřené osoby) se přehledně zobrazují jména a použití daných dalších čísel.

[TR7399] STS: Navýšení FUP limitu je sice možné i opakovaně v rámci měsíce, ale nově nejdříve až za 24 hodin + systém zobrazuje podrobnější hlášku upozorňující na skutečnost, kdy může být navýšení provedeno a jak dlouho může trvat (po těchto 24 hodin je tlačítko úplně skryto).

[TR7352] Časopisy: Nově je vylepšen systém párování speciálních zásilek s konkrétním časopisem, do kterého se přesně má příloha vložit (bez ohledu na to, že třeba osoba dostává i jiné časopisy).

opravy:

[TR7341] Kvalita: Pokud jednotka odmítne zveřejnit výsledky svého hodnocení i své přímo nadřízené jednotce, v přehledu hodnocení podřízených jednotek se již nezobrazí ani celkové slovní hodnocení.

[TR7415] Časopisy: Při uzavření registrace se již do souhrnné zprávy o změnách časopisů žádná jména nevkládají duplicitně.

[TR7414] Registrace: Družiny klubů KD jsou již správně vyhodnocovány jako jednotky podřízené klubu KD a je tedy možné v těchto družinách mít osoby s typem členství „člen klubu KD“.

[TR7457] STS: Opravena chyba ve vyhodnocování začátku pracovního týdne pro navyšování FUP, pokud je prvním dnem neděle (nasazeno: 5.2.2013).

systémové úpravy:

[TR7375] Systém: Došlo k aktualizaci nástroje pro generování sestav na nejnovější verzi FastReport.NET 2013

[TR7292] Admin: Správci systému a ústředních Google Apps mohou úplně odstranit založený primární účet GA Junáka jednotlivých uživatelů.

[TR7353] Systém: Přidána nová oprávnění pro čtení a zápis do ústředního seznamu VIP zásilek časopisů (READ-VIP-JOURNAL a EDIT-VIP-JOURNAL).

[TR7445] Systém: Nasazen hotfix systému (platformy .NET) řešící občasný problém s vložením přímo binární přílohy do mailu, pokud má český název (nasazeno: 5.2.2013)

skautis/nove-verze/6-1-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)