Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-8

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:5-8 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 5.8.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: 14.9.2012 v 17.58 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 5.8.0.17486 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6549] Jednotky: Možnost sloučení či ukončení jednotky i se založenou registrací
 + ​(Vedouc/​administrátor jednotky | Jednotky > Podřízené jednotky > Úprava existence jednotky)
 + - V situaci, kdy je nutné sloučit jednotku s jinou, nebo ukončit úplně její činnost (např. družiny, oddíly apod.), není možné toto udělat v okamžiku, kdy je již založena registrace a nějaká osoba je kdekoli v těchto jednotkách registrována.
 + - Nově na to systém upozorní a pokud v jednotce žádný registrovaný člen není, skautIS existenci jednotky ukončí a založenou prázdnou registraci včetně kategorií sám odstraní.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6556] Funkce: Nápověda k rolím při přidávání osobě funkce v jednotce
 + ​(Vedoucí/​administrátor jednotky | Jednotky > Funkce > Přidat)
 + - V situaci, kdy se snažíte přidat nějaké osobě funkci v jednotce, skautIS zobrazí informace k možnostem přidělení rolí této osobě.
 + - Pokud osoba nemá zatím aktivní účet ve skautISu, volba na přidělení role se zneaktivní a objeví se informační text vysvětlující,​ co to znamená a jak se lze dále zachovat.
 + - Jestliže osoba účet ve skautISu má, nabídne se pro příslušnou funkci v Junáku vhodná role a dále se zobrazí detailní nápověda, která vysvětluje,​ jaké další základní role lze osobě přidělit a jaký je jejich význam ve skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6554] Nemovitosti:​ Nápovědy a lepší hledání pro užívání nemovitostí
 + ​(Vedoucí/​administrátor jednotky | Požadovaná jednotka > Nemovitosti)
 + - Na kartě nemovitostí se zobrazuje nápověda vysvětlující,​ co je to užívání nemovitostí a jaké nemovitosti má smysl do skautISu zadávat.
 + - Při přidávání nového užívání nemovitosti se nejprve nabízí možnost hledání (a vysvětlení,​ že má smysl nejprve hledat, zda daná nemovitost již neexistuje). Po vybrání existující nemovitosti se zobrazí detailní informace o této nemovitosti včetně adresy, GPS souřadnic a volitelně zobrazitelné mapy.
 + - V rámci zadávání užívání konkrétní nemovitosti se zobrazují u položek typu užívání a zveřejnění ikonky s místní nápovědou,​ kde je vysvětleno,​ co znamená "​základna,​ klubovna, skautský dům apod."
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6052] STS: Možnost zamítnutí čísla v jakémkoli stavu
 + ​(Admin STS ústředí | Detail libovolného čísla > tlačíkat "​Zrušit číslo"​ a "​Úplně odstranit"​)
 + - Administrátor STS celé organizace může jakékoli telefonní číslo kdykoli zrušit a uvést text zdůvodnění zrušení, který příslušným osobám přijde zprávou (např. kvůli zamítnutí převodu mezi operátory, uživatel si převod rozmyslel apod.)
 + - Také může provést úplné a nevratné odstranění telefonního čísla ze skautISu (tato funkce je využívána jen ve velmi specifických případech).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6696] STS: Změna postupu převodu čísla od jiného operátora
 + ​(Zájemci o STS | proces převodu telefonního čísla)
 + - Nově již při převodu čísla do STS není skautISem vyžadováno zadání KPČ do skautISu a není nutné ho ani předem získávat u operátora. Až na základě podání objednávky KPČ přijde SMSkou od T-Mobilu a s ním je možné dojít podat výpověď ke svému operátorovi.
 + - Systém skautIS nyní plně podporuje tento nový proces převodů čísel mezi operátoty.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR6552] Jednotky: V navigačním stromu jednotek se již na nesmyslných místech nezobrazují prázdné nadpisy "​nadřízená jednotka"​ (pro ústředí) a "​podřízené jednotky"​ (pro družiny, oddíly či ZvOJ, které již žádnou podřízenou jednotku nemají).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR6552] Jednotky: Pro družiny a ZvOJ se nezobrazuje záložka "​Podřízené jednotky",​ která pro tyto typy jednotek nedává smysl a nenabízí žádné možnosti.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR6688] Registr OJ: Pro úroveň ústředí se zprávy z registru zasílají jen uživatelům s oprávněním KÚJ a ne statutárním orgánům organizace.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR] MODUL: ...
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR6742] Kvalita: Pokud je již odevzdána skutečnost hlášení tábora, správně už jde i v tuto chvíli založit hodnocení kvality, což dříve omylem nebylo možné.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6746] Registr OJ: Opraveno formátování písma a vypisování prázdných položek v PDF dokumentech generovaných o jednotkách z "​Registru OJ".
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6720] Registr OJ: Opravena chyba ve zprávě informující o změně bankovních účtů OJ, aby zobrazovala správné datum nové platnosti účtů.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6747] Registr OJ: Ve výpise z registru je u VOJ správně nazývána v textu funkce "​předseda"​ a u krajů a ZvOJ se u nadřízené jednotky (Junák) nezobrazuje evidenční číslo 1.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6738] STS: Opravena chyba v zobrazování nesmyslné patičky s fiktivními adresáty při pro ukončování závazků (zpráva šla správným adresátům,​ ale v seznamu se zobrazily i nesmyslná jména).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6769] STS: Změna platnosti závazku u čísla se nepovažuje za změnu a je tak vyřešena chyba, kdy v některých situacích se vygeneroval prázdný požadavek na změnu služeb.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6661] STS: Při prodlužování HIT zůstává číslo zablokováno pro další změny, dokud nedojde k vyřízení tohoto požadavku. Nově se v žádosti o změnu objevuje i nový požadovaný tarif, aby bylo možné na TM dát vědět, že kromě prodloužení má dojít ke změně tarifu.
 +
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR6583] Vzdělávání:​ Ve skautISu je připravena struktura stránek a záložek pro základ agendy vzdělávacích akcí.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR6584] Vzdělávání:​ Byla připraven fungující základ vzdělávacích akcí v databázi skautIS, včetně potřebných číselníků a datových složek.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR6725] STS: Jednotlivé fakturační skupiny mohou mít nastavené různé chování ohledně sledování plateb a upomínání faktur skautISem. Vše v STS přes základní skupinu TDC probíhá klasicky s upomínáním,​ KÚJ má vlastní režim bez upomínání plateb skautISem.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR6726] STS: V ústředním Excelovém přehledu přeplatků a nedoplatků se zobrazují jen čísla fakturačně sledovaná a upomínaná skautISem a ne z jinak nastavených fakturačních skupin.
  
skautis/nove-verze/5-8.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)