Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-8

skautIS (verze 5.8.0)

do provozu nasazeno: 14.9.2012 v 17.58
číslo verze: 5.8.0.17486

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR6549] Jednotky: Možnost sloučení či ukončení jednotky i se založenou registrací (Vedouc/administrátor jednotky | Jednotky > Podřízené jednotky > Úprava existence jednotky) - V situaci, kdy je nutné sloučit jednotku s jinou, nebo ukončit úplně její činnost (např. družiny, oddíly apod.), není možné toto udělat v okamžiku, kdy je již založena registrace a nějaká osoba je kdekoli v těchto jednotkách registrována. - Nově na to systém upozorní a pokud v jednotce žádný registrovaný člen není, skautIS existenci jednotky ukončí a založenou prázdnou registraci včetně kategorií sám odstraní.

[TR6556] Funkce: Nápověda k rolím při přidávání osobě funkce v jednotce (Vedoucí/administrátor jednotky | Jednotky > Funkce > Přidat) - V situaci, kdy se snažíte přidat nějaké osobě funkci v jednotce, skautIS zobrazí informace k možnostem přidělení rolí této osobě. - Pokud osoba nemá zatím aktivní účet ve skautISu, volba na přidělení role se zneaktivní a objeví se informační text vysvětlující, co to znamená a jak se lze dále zachovat. - Jestliže osoba účet ve skautISu má, nabídne se pro příslušnou funkci v Junáku vhodná role a dále se zobrazí detailní nápověda, která vysvětluje, jaké další základní role lze osobě přidělit a jaký je jejich význam ve skautISu.

[TR6554] Nemovitosti: Nápovědy a lepší hledání pro užívání nemovitostí (Vedoucí/administrátor jednotky | Požadovaná jednotka > Nemovitosti) - Na kartě nemovitostí se zobrazuje nápověda vysvětlující, co je to užívání nemovitostí a jaké nemovitosti má smysl do skautISu zadávat. - Při přidávání nového užívání nemovitosti se nejprve nabízí možnost hledání (a vysvětlení, že má smysl nejprve hledat, zda daná nemovitost již neexistuje). Po vybrání existující nemovitosti se zobrazí detailní informace o této nemovitosti včetně adresy, GPS souřadnic a volitelně zobrazitelné mapy. - V rámci zadávání užívání konkrétní nemovitosti se zobrazují u položek typu užívání a zveřejnění ikonky s místní nápovědou, kde je vysvětleno, co znamená „základna, klubovna, skautský dům apod.“

[TR6052] STS: Možnost zamítnutí čísla v jakémkoli stavu (Admin STS ústředí | Detail libovolného čísla > tlačíkat „Zrušit číslo“ a „Úplně odstranit“) - Administrátor STS celé organizace může jakékoli telefonní číslo kdykoli zrušit a uvést text zdůvodnění zrušení, který příslušným osobám přijde zprávou (např. kvůli zamítnutí převodu mezi operátory, uživatel si převod rozmyslel apod.) - Také může provést úplné a nevratné odstranění telefonního čísla ze skautISu (tato funkce je využívána jen ve velmi specifických případech).

[TR6696] STS: Změna postupu převodu čísla od jiného operátora (Zájemci o STS | proces převodu telefonního čísla) - Nově již při převodu čísla do STS není skautISem vyžadováno zadání KPČ do skautISu a není nutné ho ani předem získávat u operátora. Až na základě podání objednávky KPČ přijde SMSkou od T-Mobilu a s ním je možné dojít podat výpověď ke svému operátorovi. - Systém skautIS nyní plně podporuje tento nový proces převodů čísel mezi operátoty.

vylepšení:

[TR6552] Jednotky: V navigačním stromu jednotek se již na nesmyslných místech nezobrazují prázdné nadpisy „nadřízená jednotka“ (pro ústředí) a „podřízené jednotky“ (pro družiny, oddíly či ZvOJ, které již žádnou podřízenou jednotku nemají).

[TR6552] Jednotky: Pro družiny a ZvOJ se nezobrazuje záložka „Podřízené jednotky“, která pro tyto typy jednotek nedává smysl a nenabízí žádné možnosti.

[TR6688] Registr OJ: Pro úroveň ústředí se zprávy z registru zasílají jen uživatelům s oprávněním KÚJ a ne statutárním orgánům organizace.

[TR] MODUL: …

opravy:

[TR6742] Kvalita: Pokud je již odevzdána skutečnost hlášení tábora, správně už jde i v tuto chvíli založit hodnocení kvality, což dříve omylem nebylo možné.

[TR6746] Registr OJ: Opraveno formátování písma a vypisování prázdných položek v PDF dokumentech generovaných o jednotkách z „Registru OJ“.

[TR6720] Registr OJ: Opravena chyba ve zprávě informující o změně bankovních účtů OJ, aby zobrazovala správné datum nové platnosti účtů.

[TR6747] Registr OJ: Ve výpise z registru je u VOJ správně nazývána v textu funkce „předseda“ a u krajů a ZvOJ se u nadřízené jednotky (Junák) nezobrazuje evidenční číslo 1.

[TR6738] STS: Opravena chyba v zobrazování nesmyslné patičky s fiktivními adresáty při pro ukončování závazků (zpráva šla správným adresátům, ale v seznamu se zobrazily i nesmyslná jména).

[TR6769] STS: Změna platnosti závazku u čísla se nepovažuje za změnu a je tak vyřešena chyba, kdy v některých situacích se vygeneroval prázdný požadavek na změnu služeb.

[TR6661] STS: Při prodlužování HIT zůstává číslo zablokováno pro další změny, dokud nedojde k vyřízení tohoto požadavku. Nově se v žádosti o změnu objevuje i nový požadovaný tarif, aby bylo možné na TM dát vědět, že kromě prodloužení má dojít ke změně tarifu.

systémové úpravy:

[TR6583] Vzdělávání: Ve skautISu je připravena struktura stránek a záložek pro základ agendy vzdělávacích akcí.

[TR6584] Vzdělávání: Byla připraven fungující základ vzdělávacích akcí v databázi skautIS, včetně potřebných číselníků a datových složek.

[TR6725] STS: Jednotlivé fakturační skupiny mohou mít nastavené různé chování ohledně sledování plateb a upomínání faktur skautISem. Vše v STS přes základní skupinu TDC probíhá klasicky s upomínáním, KÚJ má vlastní režim bez upomínání plateb skautISem.

[TR6726] STS: V ústředním Excelovém přehledu přeplatků a nedoplatků se zobrazují jen čísla fakturačně sledovaná a upomínaná skautISem a ne z jinak nastavených fakturačních skupin.

skautis/nove-verze/5-8.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)