Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-1

skautIS (verze 5.1.0)

do provozu nasazeno: 11.12.2011 v 23.07 (obsahuje ImportSFN ver. 1.8.4363.21488)
číslo verze: 5.1.0.21253

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR4021] Snažší navigace při přechodu z jednotky na osoby (při kliknutí na jméno osoby v seznamu jednotky - členové, obsazení funkcí, časopisy) - Aby byl pohyb ve skautISu při práci s osobami v jednotkách ještě pohodlnější, přidali jsme speciální odkaz, který umožňuje rychle se vrátit na konkrétní záložku jednotky, ze které uživatel na osobu přišel. - Funkce funguje při přechodech z karet „Obsazení funkce“, „Členové“ a „Časopisy“ u jednotky. - U osoby se pak zobrazuje vpravo nahoře možnost vrátit se zpět na původní jednotku, kdy se rovnou otevře příslušná záložka. - Pokud přijde uživatel na osobu odjinud a osoba je členem několika jednotek, umožňuje toto tlačítko vybrat, na kterou jednotku chce uživatel rychle přejít. - Historie tohoto pohybu (včetně vazby na záložku) se zaznamenává i do několika posledních kroků v historii pohybu.

[TR5015] Chytré hledání osob podle e-mailů a telefonů (kdokoliv dle oprávnění | Osoby > Hledání osoby) - Pokud potřebujete ve skautISu vyhledat nějakou osobu podle telefonního čísla či e-mailu, můžete tak v hledání udělat. - Nově však hledání dokáže najít i osoby dle jejich dalších telefonních čísel a dalších e-mailových adres. - Toto nové chování pomáhá najít osoby v případě, kdy nemají správně uveden „Telefon/mobil (hlavní)“ či „E-mail (hlavní)“, ale mají tam nastavené jen kontakty typu „další“.

[TR5235], [TR4654] Hodnocení kvality táborů (vedení táborů a pořádajících jednotek | Kvalita > Akce) - Nově je možné ve skautISu modul hodnocení používat i pro hodnocení táborů. Hodnotit lze tábory, které již mají odevzdanou skutečnost (v rámci modulu Akce > Tábory). - Princip hodnocení je stejný jako u hodnocení jednotek, ale nyní se váže i na akce. - V ostrém skautISu zatím není možné hodnocení provádět na skutečných kritériích (čeká se na jejich doplnění v finální podobě včetně posunů).

[TR4675] Sumarizovaná hodnocení kvality jednotek - veřejný pohled (každý uživatel | Kvalita > Výsledky hodnocení > záložka „Pohled na regiony“ a „Sumarizovaná data“) - Zde je možné filtrem zvolit oblasti, pro které chcete zobrazit sumarizovaná (průměrná) data a typ hodnocení (díky tomu je možné se podívat, jaké je průměrné hodnocení např. středisek v různých okresech). - Tento nástroj má pomoci udělat si obrázek o tom, jak na tom středisko je ve srovnání se stejnými jednotkami v jiných místech republiky. - V sumarizovaných datech se lze podívat i na srovnání po jednotlivých oblastech a vizích hodnocení kvality, nejen celkovém srovnání.

[TR4671] Výsledky hodnocení kvality - jak je na tom má jednotka vůči ostatním (oprávnění uživatelé | Kvalita > Jednotky > v tabulce odkaz „výsledky“) - Pokud má uživatel dostatečné oprávnění (člen dané jednotky či dáno nadřízeností jednotek a rolí a maximálně jednou úrovní dolu), může si zobrazit výsledky hodnocení kvality. - V tomto hodnocení kvality jsou vidět hodnocení dle jednotlivých kritérií a oblastí a srovnání s tím, jak jsou na tom průměrně jednotky v mém okrese, kraji a republice. - Díky této funkci si jednotka může udělat lepší přehled o tom, jak na tom je ona sama a jak se může zlepšit, aby dosáhla na kvalitu jednotek v jiných regionech.

[TR5286] Přehled faktur STS u jednotky (pověřená osoba STS | Služby > STS: Moje jednotka > záložka Faktury) - Na této záložce je nově dostupná filtrace faktur, která umožňuje lépe se v fakturách orientovat. Mimo jiné zde je vidět stav uhrazení jednotlivých faktur. - V základu se zde zobrazují pouze faktury vystavené na jednotku, ale je možné si zobrazit i faktury STS členů této jednotky. - Filtrování umožňuje zobrazení i faktur pouze za požadovaný měsíc (fakturační období).

[TR5304] Přehled fakturací STS na ústředí s rozlišením typů plateb (ústřední admin STS | Služby > STS: Ústředí > záložka Fakturace > tlačítko „Přehled faktur“) - Ústřední administrátor STS nyní vidí v přehledu měsíčních fakturací jednotlivé sloupce odpovídající typům fakturovaných položek (služby, vstupní poplatky, blokace, výstupní poplatky, ručně zadané poplatky, …) - Stejné rozdělení je nově i v sumárním exportu v Excelu (na konci tabulky jsou sumární částky za jednotlivé kategorie).

[TR5307] STS: Export s přehledem přeplatků a nedoplatků (ústřední admin STS | Služby > STS: Ústředí > záložka Fakturace > tlačítko „Přehled faktur“ > tlačítko „Přeplatky/nedoplatky“) - Nyní je možné si pro každý měsíc zobrazit aktuální stav placení přeplatků a nedoplatků na fakturách STS jednotlivých osob a jednotek. - Funkce je využívána pro ústřední správu plateb za STS a sledování pohybů.

[TR5306] STS: Rozšířena možnost párování plateb (ústřední admin STS | Služby > STS: Ústředí > záložka Platby) - Pokud je po načtení bankovního výpisu nějaká z plateb nespárována, je možné ji nejen spárovat s jednou fakturou, ale také možné rozdělit na několik dílčích částí. - Systém je možné využít pro párování dílčích plateb, přeplatků, rozdělování částek za více období do několika neuhrazenách faktur apod. - U vracení přeplatků dojde k automatickému spárování vráceného přeplatku s daným telefonním číslem (fakturou) a informace je zaznamenána i do přehledu plateb u dané faktury (vidí uživatel čísla a PO STS). - Nespárované platby je možné v případě potřeby odstranit (např. částky s platbami za celého Junáka na TM, které se na výpise také objevují).

vylepšení:

[TR5082] Možnost stáhnout si fotografii osoby v originální kvalitě (pomocí tlačítka pod fotkou).

[TR4773] Při založení nového uživatelského účtu ve skautISu osobě odejte zpráva IZS (i e-mail) s informacemi o založení účtů a jak lze dále pokračovat pro zajištění propojení svého účtu s reálnou osobou.

[TR5240] Při podání žádosti o převod osoby do jiné OJ (přes schválení ústředím) se odesílá zpráva IZS, která o této skutečnosti informuje členy Helpdesk týmu.

[TR5308] STS: Pokud je faktura uhrazena jen částečně, je o tom uživatel informován speciální zprávou IZS (upomínka má jinou podobu než při úplně neuhrazené faktuře).

[TR5146] Při schvalování převodu osob do jiné OJ je možné převést (obnovit) i osobu, která neměla v minulosti úplnou sadu údajů jako běžní členové (např. to byl původně nečlen - účastník tábora, ale nyní se zněj automaticky stane člen tím, že bude převeden do jednotky).

opravy:

[TR4973] Opravena chyba znemožňující založení uživatelského účtu v nečeském prohlížeči (např. v anglické verzi kvůli jinému zápisu data narození).

[TR5354] Změněny texty u odmítnutí magazínu pro rodiče (z „časopis“ na „magazín“).

[TR4056] Pokud je ukončováno hostující členství, skautIS již chybně neupozorňuje na ukončení funkcí osoby. Toto upozornění se zobrazuje jen v případě ukončení řádného/čestného členství, kdy skutečně ukončením členství dojde i k zániku funkcí.

[TR4091] Při zadání času schůzky „0:00“ do náborových údajů nedojde k pádu aplikace, ale hodnota je přijata jako platný čas schůzky.

[TR5236] Opravena chyba znemožňující odstranění poznámky u kontaktu.

[TR3979] Odstraněno padání generování faktur za časopisy pokud byly nějaké placené časopisy v průběhu roku objednány oddílem, který dnes již neexistuje. Systém se s tímto již bez problémů vypořádá.

[TR5456] Opravena chyba se zobrazováním poplatku STS z registrace u hostujících členů (nasazeno: 21.12.2011)

[TR5460] Opraveno zobrazování částek v přehledech fakturací STS exportovaných do Excelu pro ústředí (nasazeno: 21.12.2011)

[TR5457] Vyřešen problém s vyhodnocením časopisu zdarma v případě, že je osoba nejprve pro nový rok zaregistrována jako host a teprve později řádně v jiné jednotce. (nasazeno: 22.12.2011)

[TR5465] Již se správně u všech čísel osob v STS zobrazují všechny faktury - dříve se u některých čísel nezobrazoval úplný seznam. (nasazeno: 22.12.2011)

[TR5506] Opravena nemožnost propojit účet s osobou pokud má osoba telefonní číslo, na které bylo v STS voláno. (nasazeno: 3.1.2012)

systémové úpravy:

[TR5330] Připravena nová webová služba pro exporty (WS: Summary) a položky v menu, kde se budou funkce exportů zobrazovat.

[TR3975] Práce s fakturami časopisů je již také řešena pomocí jednotného systému úložiště dat a webových služeb. Nastavení číselné řady faktury bylo převedeno do klasické konfigurace skautISu (UM_Settings).

[TR5333] Připravena struktura DB pro funkci exportů údajů o osobách.

[TR5418] Vyřezeny fakturační částky STS z instalačních skriptů skautISu (aby nedocházelo k jejich přepsáni při instalaci).

skautis/nove-verze/5-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)