Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:4-5

skautIS (verze 4.5.0)

do provozu nasazeno: 1.9.2011 v 1.17
číslo verze: 4.5.0.38002

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

* [TR4837] 'Automatická změna časopisů v létě' (dotčeným osobám i vedoucím přijde zpráva IZS) - pokud osoba odebírá z registrace ZDARMA časopis, který již věkem není určen této osobě, tak dojde k automatické změně na správný časopis - o změně je osoba informována zprávou skautISu, stejně tak sumárně i vedoucí daného oddílu - automatická změna časopisu probíhá jednou ročně v létě (na konci srpna)

* [TR4139] 'Přihlášení OJ do STS' (v roli „Vedoucí/administrátor“: „Služby > STS: Moje jednotka“ nebo „příslušná jednotka > STS“) - do STS (Skautské telefonní sítě) se mohou přihlašovat pouze organizační jednotky Junáka; přihlášení provádní statutární orgán jednotky - při přihlášení je vybrána tzv. „Pověřená osoba“, která následně v STS spravuje osoby i služby z dané jednotky (především schvaluje zvolené služby) - při přihlášení je nutné odsouhlasit smluvní podmínky, které jsou na stránce přihášky zobrazeny - po podání přihlášky přijde zpráva IZS, která podání potvrzuje; následně je potřeba nutné počkat na schválení přihlášky administrátorem STS - po schválení přihlášky je zvolené pověřené osobě přidána nová role „Pověřená osoba STS“; v této roli je možné STS spravovat (v jiné to nelze!)

* [TR4140] 'Přihlášení osoby do STS + objednávka nového čísla' („Moje > Moje STS“ nebo „Služby > STS: Moje osoba“) - tyto funkce jsou dostupné pouze pokud jsou splněny následující podmínky: jednotka (v jejíž roli pracuji) je do STS přihlášena, osobě je více jak 15 let, osoba má řádné/čestné členství v Junáku a alespoň hostující členství v dané jednotce - osoba musí v prvním kroku odsouhlasit podmínky účasti osoby v STS - pověřená osoba pak na této stránce může objednat i služby za jinou osobu, nebo objat číslo pro jednotku (bez osoby, nebo propůjčené osobě)

* [TR4141] 'Volba nových služeb (tarif apod.)' („Moje > Moje STS“ nebo „Služby > STS: Moje osoba“ po podání přihlášky a vyplnění údajů o převáděném čísle) - následně ve druhém kroku uvede telefonní číslo a od jakého operátora do STS přichází (to ovlivňuje chování systému a také pokyny, které uživatel obdrží) - ve třetím kroku si uživatel zvolí tarif, zvýhodňující balíčky a doplňkové služby - je-li vše v pořádku, je podána žádost o převod telefonního čísla do STS - žádost čeká na schválení PO dané jednotky! - následně uživatel obdrží podrobné pokyny jak dále postupovat (co udělat u současného operátora, co zadat do skautISu, …) - osobám je dovoleno objednat i více telefonních čísel (s hlasovými i čistě datovými službami)

* [TR4948] 'Zobrazení „Dohody o převodu TM“ a „Objednávky služeb TM“' (pověřená osoba či administrátor STS: v detailu objednávky STS) - pověřená osoba může při převodu služeb paušálního zákazníka T-Mobile do STS si zobrazit detailní „Dohodu o převodu“ k vytištění a následnému vložení scanu s podpisem - administrátor STS může zobrazovat i formulář objednávky služeb

* [TR4142] 'Zpracování žádosti o převod čísla do STS' (odkazy ze zpráv IZS a v detailu čísla) - z pohledu uživatele je umožněno u daných typů převodu doplnit KPČ (kód přenositelnosti čísla) nebo vložit nascanovanou dohodu o převodu k TM - proces zajišťuje správné chování, přepínání stavů zpracování a zasílání zpráv IZS s pokyny pro uživatele i PO

* [TR4143] 'Změna tarifu a služeb' („Moje STS“ nebo „Služby > STS: Moje jednotka > Osoby v STS či Čísla jednotky“) - v detailu daného čísla je možné nejen zobrazit aktuální nastavení služeb, ale provést i změnu - kliknutím na „Změnit služby“ lze vstoupit do stránky pro úpravu služeb - změnu služeb musí autorizovat pověřená osoba jednotky - po autorizaci pověřenou osobou odchází požadavek na změnu služeb na T-Mobile

* [TR4964] 'Zobrazení čísel objednaných na OJ' (v roli pověřené osoby: „Služby > STS: Moje jednotka > karta Čísla jednotky“) - na této kartě se pověřená osoba dostane k telefonním číslům v STS, která jsou vedena na jednotku (jednotka je plátcem služeb za čísla) - stránka umožňuje stejné funkce jako u běžných čísel osob na kartě „Osoby v STS“, ale týká se čistě čísel jednotky

* [TR4138] 'Karta STS u jednotky' („požadovaná jednotka > karta STS“) - umožňuje zobrazit informace o podané přihlášce do STS a stavu jejího zpracování - pověřená osoba jednotky zde vidí seznam žádostí čekajících na schválení (po odškrtnutí filtru i možnost zobrazení všech čísel osob jednotky v STS)

* 'Zprávy skautISu zasílané uživatelům STS a sestavy' (v různých okamžicích chodí uživatelům, pověřeným osobám, statutárním zástupcům) [TR4884] Potvrzení podání žádosti OJ o zařazení do STS

[TR4887] Přijetí nebo zamítnutí přihlášky OJ do STS

[TR4888] Přijetí nebo zamítnutí přihlášky osoby do STS

[TR4886] Rekapitulace objednávky služeb telefonního čísla v STS

[TR4891] Pokyny pro převod telefonního čísla k T-Mobile (do STS)

[TR4898] Informování o zamítnutí služby pověřenou osobou

[TR4893] Potvrzení zadání KPČ

[TR4894] Dohoda o převodu účastníkovi k podpisu

[TR4895] Potvrzení uložení nascanované dohody o převodu

[TR4896] Potvrzení předání dohody o převodu ke zpracování na TM

[TR4897] Zaslání finální dohod o převodu na T-Mobile (paušální zákazníci TM)

[TR4892] Zaslání objednávky služeb na T-Mobile (Twist a přechod od jiných operátorů)

[TR4899] Zpráva o přijetí/zamítnutí služby T-Mobilem

[TR4883] Žádost o změnu služeb zaslaná na T-Mobile

[TR4882] Zpráva o změně služby

[TR4811] Sestava: Objednávka služeb

[TR4812] Sestava: Dohoda o převodu účastnické smlouvy

vylepšení:

[TR4820] Sjednocení názvosloví v modulu „Hodnocení kvality“ se všemi ostatními materiály

[TR4819] Označení povinných položek v administraci modulu „Hodnocení kvality“

opravy:

[TR4832] skautIS již nenabízí kartu STS pro oddíly a družiny, kde to nedává smysl, neboť jde o služby určené OJ

systémová úprava:

[TR4910] Nastavení globálních limitů v počtu čísel, vstupních poplatků STS apod.

[TR4814] Administrátor STS může editovat texty smluv STS pro jednotky i osoby.

[TR4943] Přehled všech služeb osob i jednotek z pohledu Administrátora STS (Služby > STS: Ústředí > Osoby v STS)

[TR4368] Zasílání exportovaných dat o klubovnách a náborových informacech na server Kamchodit.cz (pravidelně každý měsíc)

skautis/nove-verze/4-5.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)