Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:4-4

skautIS (verze 4.4.0)

do provozu nasazeno: 25.7.2011 v 14.05
číslo verze: 4.4.0.33111

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR4791] Mobilní přihlašování, registrace a změna hesla (https://is.skaut.cz/Login/m) - nově je pro všechny vzdálené aplikace (případně i samotný skautIS) k dispozici mobilní přihlašovací stránka a také stránka pro registraci nového uživatele a změna hesla - stránka se nachází na stejné adrese jako standardní přihlašovací a registrační stránky, pouze je v adrese navíc doplněno příznačné „m“ - přihlašovací stránku lze využívat v externích aplikacích úplně stejně jako běžnou stránku, pouze při volání „LoginPage“ stačí rozšířit URL adresu na mobilní verzi - v e-mailech s informacemi pro změnu zapomenutého heslo nově chodí odkaz na klasickou i mobilní stránku

[TR4653] Modul Hodnocení kvality jednotek (nové menu: Kvalita) - ve skautISu je nyní dostupný nový modul pro Hodnocení kvality - 1. část jednotky - modul je zatím určen pro interní testování a tým hodnocení kvality nejprve modul naplní kritérii, na jejichž základě bude možné cvičné hodnocení provádět

[TR4659] Vyplnění hodnocení kvality (nové menu: Kvalita > Jednotky > tlačítko „Nové hodnocení“) - osoby v oprávnění „Vedoucí/administrátor jednotky“ může založit pro každý rok jedno hodnocení kvality této jednotky a to následně odevzdat - hodnocení kvality lze zpracovávat jen pro typy jednotek, které již ve skautISu mají z ústředí založeny sady hodnotících kritérií - hodnocení kvality se provádí volnou odpovídajícího stavu u jednotlivých kritérií a práci lze kdykoliv v průběhu vyplňování uložit a později se k ní opět vrátit - po vyplnění je potřeba hodnocení pomocí tlačítka „Uzavřít hodnocení“ uzamknout a odevzdat tak nadřízené jednotce. Při uzavírání je možné doplnit k hodnocení textový komentář. - nadřízená jednotka následně může hodnocení kvality převzít a opět doplnit o nějaký textový komentář, který jednotka vidí. Nadřízená jednotka do hodnocení kvality zasahovat nemůže, pouze jej může prohlížet. - podobně jako u registrace či sněmů je možné uzavřené hodnocení opět otevřít a provést v něm ještě opravy (pokud by je jednotka dodatečně objevila)

[TR4658] Vyhledání a zobrazení hodnocení kvality (nové menu: Kvalita > Jednotky > fitr hledání) - uživatelé s oprávněním editovat či zobrazovat HK mohou pomocí různých filtrů hledat a zobrazovat přehledy, případně i detailní hodnocení kvality - vyhledávat lze podle roku, stavu zpracování/odevzdání HK, vztahu k jednotce + je možné zobrazit i jednotky, které HK neodevzdaly - po vyhledání se zobrazí přehledová tabulka s jednotkami a jejich hodnoceními a také statistika s počty jednotek, stavy jejich HK apod.

[TR4655] Administrace hodnocení kvality (nové menu: Kvalita > Administrace; dostupné jen rolím administrátorů HK na ústředí) - pomocí tlačítka „Přidat“ lze přidávat nové sady hodnotících kritérií pro jednotlivé „podtypy“ ⇒ jednotky a následně kompletně spravovat veškerá hodnocení kvality, nastavovat váhy kritérií, popisky a poznámky apod. - každá sada kritérií lze verzovat a pro jednotlivé roky hodnocení kvality je možné vytvářet (odvozovat) nové sady kritérií - správa již existujících hodnocení kritérií se provádí pomocí seznamu pod tlačítkem pro přidání nového „podtypu“

[TR4669] 'Definování hladin úspěšnosti (Kvalita > Administrace > zvolený podtyp > Hladiny úspěšnosti) - lze definovat a upravovat libovolný počet hladin úspěšnosti, které jsou určovány na základě celkových vypočtených interních vah kritérií - hladiny jsou vázázny na konkrétní verzi hodnocení kvality a lze tedy pro každou verzi mít jinak definované hladiny

[TR4135] (beta 0) Nová menu pro STS (nové menu: Služby) - nově je ve skautISu dostupné menu „Služby“, které poskytuje nejrůznější služby jednotkám a členům Junáka; v první fázi půjde o služby Skautské telefonní sítě (STS) - pro STS jsou v menu dostupné položky: „STS: Moje jednotka“, „STS: Moje služby“ a „STS: Ústředí“ (pro ústředního správce STS) - poznámka: do ostrého spuštění STS v celém Junáku nejsou tyto funkce dostupné v ostrém skautISu

[TR4139] (beta 0) Přihlášení OJ do STS (Služby > STS: Moje jednotka > tlačítko Přihlásit) - uživatel v roli „Vedoucí/administrátor OJ“ může na této stránce přihlásit svou jednotku do STS - v případě, že jednotka ještě v STS není přihlášena, je zde vidět text smlouvy o poskytování služeb STS a povinnostech jednotky a také povinné určení tzv. pověřené osoby, která bude v dané OJ spravovat STS - jakmile jednotka podá přihlášku, vidí zde její stav a čeká na schválení/zamítnutí přihlášky administrátorem ústřední STS - osoby z dané jednotky se do STS mohou přihlašovat až v okamžiku, kdy je schválena jednotka jako člen STS - poznámka: do ostrého spuštění STS v celém Junáku nejsou tyto funkce dostupné v ostrém skautISu

[TR4139] (beta 0) Schvalování přihlášek OJ do STS (Služby > STS: )Středí > tlačítko Přihlásit; dostupné jen ústřednímu správci STS) - oprávněný uživatel na této stránce vidí seznam čekajících žádostí OJ o přihlášení do STS a může je schvalovat/zamítat a případně i upravovat (měnit PO apod.) - schválení/zamítnutí musí správce STS vždy zdůvodnit, aby bylo jasné, proč k takovému rozhodnutí došlo (informace jde i pomocí zpráv IZS administrátorům OJ a pověřené osobě) - poznámka: do ostrého spuštění STS v celém Junáku nejsou tyto funkce dostupné v ostrém skautISu

opravy:

[TR4748], [TR4368] Provedena oprava v automaticky generovaných a zasílaných exportech náborových informací (kluboven apod.) - KamChodit.cz a Mapy.cz

[TR4790] Opravy v zobrazování některých prvků hodnocení kvality vůči neveřejné betaverzi hodnocení kvality.

systémová úprava:

[TR4789] Vytvořena nová webová funkce, která umožňuje hledat v registru OJ pomocí společného hledacího pole; v takovém případě je prohledáváno podle názvu, místa působení, IČ a evidenční číslo. WS OrganizationUnit > UnitAllRegistryBasic

[TR4653] Vznikly nové webové služby Reports (generování všech typů sestav skautISu; jsou evidovány v RE_Report) a Evaluation (služba s funkcemi pro Hodnocení kvality).

[TR4670] Pro jednodušší vyhledávání a práci s přehledy hodnocení kvality se na pozadí vypočítávají a cachují celková a dílčí hodnocení odevzdaných záznamů HK.

[TR4810] Umožněno vypínat/zapínat modul STS ve skautISu přímo nastavením v konfiguraci skautISu.

[TR4136] (beta 0) Administrátorům STS na ústředí je dostupné menu Administrace > STS pro správu různých parametrů STS.

skautis/nove-verze/4-4.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)