Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:4-3

skautIS (verze 4.3.0)

do provozu nasazeno: 23.5.2011 v 18.25
číslo verze: 4.3.0.24197

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR4590] 'Výběr účastníků ze seznamu členů oddílů' (Tábor > Účastníci a počty tábořících > tlačítko „Přidat výběrem členů z oddílů“) - pouhým zaškrtnutím u jména v seznamu lze vybrat, kdo je účastníkem tábora - v seznamu se zobrazí seznam členů oddílu dle oprávnění uživatele. Oddílovému vedoucímu se zobrazí členové ze všech oddílů daného střediska spolupodílejících se na táboře. Je-li spolupořádající tábor z jiného střediska, v tomto seznamu pro přidání vidí jen členy svého oddílu. - po přidání účastníků do seznamu tábořících osob je již oprávnění vázáno na oprávnění akce tábora

[TR4587] 'Přidávání osob k táborům z „cizích“ oddílů' (Tábor > Vedení tábora nebo Účastníci a počty tábořících > hledání podle RČ) - nově lze vyhledávat a přidávat osoby do vedení tábora či mezi účastníky i z „cizích“ spolutábořích oddílů, pokud znáte rodné číslo osoby - upozornění: nelze vyhledat kohokoliv v Junáku při znalosti RČ, ale pouze z spolutábořících jednotek (které jsou z jiného střediska a běžně by k nim vedoucí neměl oprávnění)

[TR4529] 'Děti do 15 let nemohou měnit své osobní údaje' (Moje > Moje osoba) - pokud si dítě mladší 15 let založí svůj účet ve skautISu a vedoucímu ho propojí na skutečnou osobu z registrace (což je doporučováno a vhodné), tak samo od sebe nemůže měnit žádné své osobní údaje a narušit tak registraci - jestliže vedoucí chce umožnit i takto mladému členovi umožnit editaci svých osobních údajů i kontaktů, stačí ho zařadit do role k tomu opravňující (umožňují to všechny role ve skautISu, kromě těch označených „pro děti“, které ani editaci vlastních údajů nedovolí) - děti si mohou, bez zařazení do potřebné role, editovat pouze svůj hlavní e-mail (používaný pro zasílání zapomenutého hesla) a své heslo pro přístup do skautISu

[TR4589] Ruční úprava celkového počtu děťodnů a osobodnů''' (Tábor > Účastníci a počty tábořících > tlačítko Zadat ručně / automaticky) - funkce umožňuje upravit automaticky vypočítané celkového hodnoty v případě, že již v době přípravy tábora víte, že nějaký z účastníků nepojede na celou dobu a tedy neplatí základní výpočet celkového počtu - v případě ruční úpravy se hodnoty označí jako ručně vypočítané a zároveň existuje možnost v případě potřeby opět hodnoty nechat vypočítat automaticky - v případě, že jste hodnoty upravili ručně a následně chcete někoho přidat do jmenného seznamu, kdy počty určujete automaticky, jste dotázáni, jak se má systém zachovat (automaticky opět vypočítat, nebo chcete údaj upravit ručně sami)

opravy:

[TR4581] V exportu seznamu táborů se již na každou stránku znovu nevkládají hlavičky, ale je to jen velká tabulka s mnoha řádky.

[TR4642] V exportu seznamu táborů se již správně zobrazuje rok v nadpisu.

[TR4582] I při editaci tábora se již správně mění příznak „zotavovací akce“ podle aktuálního počtu osob do 15 let (či kategorií vlče, světluška, skaut, skautka)

[TR4602] Upraven systém oprávnění a na jeho základě již lze editovat i mazat účastníky (i zjednodušené osoby) apod. a to i z pozice vedoucíhí/administrátora spolutábořícího oddílu.

[TR4645] Tlačítko pro odesílání oznámení o zadání všech táborů střediska „Odeslat zprávu o táborech VOJ“ se zobrazuje jen rolím s oprávněním EDIT-CAMP.

[TR4591] Byl sjednocen systém vypočítávání počtu členů v kategoriích. A to na systém dle věku v době konání tábora, neboť táborové kategorie nemusí přímo odpovídat kategoriím pro registraci, protože jde o jiné období. Proto je to podle věku a od něj se odvozují kategorie na táboře. Jednotně se to zobrazuje v přehledu účastníků i v počtech tábořících.

[TR4585] V náhledu základních údajů se nezobrazuje PSČ, pokud jde o putovní tábor a PSČ se tedy nevyplňuje.

vylepšení:

[TR4580] Položka „Tábory“ byla v menu „Akce“ přesunuta na první pozici, neboť je mnohem používanější nez sněmy a jiné typy akcí.

[TR4588] Telefonní čísla do akcí i kontaktů lze zadávat jen bez mezer (jako 9 číslic), ale všude se správně zobrazují s mezerami a úplném mezinárodním formátu.

[TR4609] Tábory může uzavírat kdokoliv s rolí „vedoucí/administrátor oddílu“ z pořadatelských oddílů a všech nadřízených jednotek. Obdobně to platí pro schválení na úrovni střediska.

[TR4601] Lze zadat tábory konanené ve stejném místě i termínu, pokud mají odlišné názvy (jde tedy o různé tábory konané na stejném místě, ale s různým programem a vedením). I nadále se zachovává kontrola zamezující chybnému (nechtěnému) duplicitnímu zadání tábora.

[TR4633] Upraveny popisky pro podpisy v úplné hlášence tábora. Pole se jmenují „Středisko (podpis a razítko)“ a „Schváleno střediskovou radou dne“. Takto vytisknutá a podepsaná hlášenka lze bez problémů využít jako doklad do kontroly na táboře.

[TR4586] V tabulce se seznamem táborů je nově i sloupec s evidenčním číslem pořádající jednotky, aby se dala přehledněji tabulka seřadit.

[TR4652] Při uzavírání táborové hlášenky se kontroluje, zda není nulový předpokládaný rozpočet a zda je vyplněno vedení tábora - bez vyplnění nelze hlášenku odevzdat (uzavřít).

systémová úprava:

[TR4602] Všechny akce jsou v hierarchii oprávnění zařazovány pod pořádající jednotku (středisko) a na základě toho získávají potřebné oprávnění i k účastníkům apod.

[TR4540], [TR4541], [TR4566] skautIS je nově možné spouštět v různých funkčních instancích (aktuálně v CZ a SK verzi). Podle verze se mění některé texty a design prostředí, stejně tak se mění funkce, které jsou dostupné (v SK verzi se nepoužívá vůbec rodné číslo, je jiný formát číslování jednotek).

skautis/nove-verze/4-3.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)