Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:3-1

skautIS (verze 3.1.0)

do provozu nasazeno: 10.11.2010 v 21.27
číslo verze: 3.1.0.22520

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

možnost zadávání sněmů pro VOJ (okresy, kraje)

vyšší sněmy automaticky navrhnou kvótu počtu členů na 1 delegáta (v souladu s předpisy Junáka) a následně je možné tuto kvótu upravit na hodnotu, kterou rada jednotky schválila (následně jsou automaticky označení zvolení delegáti a náhradníci z nižších jednotek)

delegáti vyšších sněmů se v případě závažných důvodů mohou této pozice vzdát (odhlásit se) a

u osoby je možné na záložce „Funkce a kvalifikace“ vyplňovat Absolvované vzdělávací akce a semináře (to se využívá např. v kadidátce na vyšší sněmy)

delegát vyššího sněmu se může vzdát této pozice a „odhlásit se z ní“ (na jeho místo se dostává automaticky náhradník; je-li k dispozici)

vylepšení:

tlačítko pro úplné uzavření záznamu o sněmu (pokud je uložen zápis ze sněmu a jsou zvoleni lidé do všech funkcí, objeví se tlačítko pro uzavření sněmu)

vždy se kandiduje na pozici „člen RK“ a teprve po zadání výsledků voleb je možné jednu z osob označit za „předsedu RK“, přesně v souladu s předpisy Junáka

při kandidatuře na vedení jednotky (ve dvojici) se nabízí do dvojice jen osoby, u kterých to dává smysl (jejich kandidátky ještě nejsou zařazeny do žádné dvojice)

při svolávání mimořádného sněmu v případě volby vedoucího nebo zástupce vedoucího jednotky dojde automaticky k zaškrtnutí i druhé pozice do dvojice, neboť vždy je možné volit jen celou dvojici

při vyplňování on-line kandidátky na jakoukoliv funkci je možné určit, které funkce, kvalifikace, kurzy apod. chce osoba zveřejnit v rámci oficiální kandidátky na funkci

opravy:

znemožněno zadání jednoho uživatele vícekrát do stejné role na stejné jednotce

opravena chyba v duplicitním zobrazení delegátů sněmů na prezenční listině, kteří mají nárok na to být delegátem na základě více funkcí (již se správně zobrazuje delegát jen jednou)

při svolání sněmu se již správně zobrazují jen aktivní funkce (projevovalo se pouze na VSJ)

opravena chyba v generování PDF hlasovacích lístků + jsou doplněny prázdné řádky na ruční doplnění pilných návrhů

skautis/nove-verze/3-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)