Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-6

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
skautis:nove-verze:12-6 [04.10.2019 13:09]
Ondřej Peřina - Jerry [Opravy]
skautis:nove-verze:12-6 [15.10.2019 08:16] (aktuální)
Ondřej Peřina - Jerry [Opravy]
Řádek 93: Řádek 93:
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR49904) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> (4.10.2019) **Sněmy:** Opraveno zobrazení podřízených sněmů (pro mimořádný vyšší sněm se zobrazují poslední konané před mimořádným sněmem bez ohledu na jejich stáří, pro řádné vyšší sněmy se zobrazují jen sněmy konané od posledního vyššího řádného sněmu). Je tedy poznat, které podřízené sněmy se konají a už zvolily své delegáty na vyšší sněm. <faicon fa fa fa-bug> (TR49904) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> (4.10.2019) **Sněmy:** Opraveno zobrazení podřízených sněmů (pro mimořádný vyšší sněm se zobrazují poslední konané před mimořádným sněmem bez ohledu na jejich stáří, pro řádné vyšší sněmy se zobrazují jen sněmy konané od posledního vyššího řádného sněmu). Je tedy poznat, které podřízené sněmy se konají a už zvolily své delegáty na vyšší sněm.
 +
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR49442) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> (15.10.2019) **Sněmy:** V přehledu počtu volených osob u sněmů se již nezobrazuje nadbytečné editační tlačítko u počtu delegátů volených na vyšší sněmy (číslo je dáno výpočtem dle kvót a nešlo by stejně nikdy měnit).
 +
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR49443) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> (15.10.2019) **Sněmy:** U sněmů středisek, která nad sebou nemají okres, se již v tabulce počtu volených osob zbytečně nezobrazuje řádek pro počet delegátů na okresní sněm (je nadbytečný,​ pokud okres neexistuje).
 +
  
  
skautis/nove-verze/12-6.1570194589.txt.gz · Poslední úprava: 04.10.2019 13:09 autor: Ondřej Peřina - Jerry