Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-5

skautIS (verze 12.5)

do provozu nasazeno: 18. 7. 2019 v 1:04
číslo verze: 12.5.0

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR46009) 2FA: Možnost pojmenovat si důvěryhodné zařízení - V rámci dvoufázového přihlašování je možné si nově důvěryhodná zařízení pojmenovat. To lze udělat volitelně ihned na přihlašovací stránce (po zakliknutí, že jde o důvěryhodné zařízení) nebo kdykoli dodatečně v rámci tabulky důvěryhodných zařízení (ve správě 2FA přihlašování u své osoby v rámci správy účtu ve skautISu).

(TR45976) Sněmy a rejstříky: Nová záložka „Sněmy“ - U orgnaizačních jednotek byla zavedena nová záložka „Sněmy“. Jednotky na této záložce mají přehled o všech sněmech jednotky a zároveň možnost stáhnout is zápis sněmu a udržet si alespoň základní přehled o tom, zda již byl zápis a zkrácený zápis určený pro zápis jednotky do spolkového rejstříku nahrán do skautISu.

Vylepšení a změny

(TR46326) Soubory: Při nahrávání příliš velkého souboru se přímo v upload komponentě na stránce zobrazí informační hláška, že se soubor nepodařilo nahrát neboť překračuje dovolenou velikost (včetně informace o velikosti souboru a maximální povolené velikosti).

(TR44593) Tábory: V rámci táborové hlášenky v Praze pro MHMP se nově zobrazuje také mapová komponenta s podklady Mapy.cz a hlavně se taková mapka s popisem cesty vkládá i do PDF s hlášenkou pro MHMP.

(TR45729) Kvalita: V rámci PDF a Excel exportů a přehledů byl aktualizován znak na správné nové logo organizace.

(TR43085) Vzdělávací akce: Tabulka účastníků vzdělávacích akcí byla převedena do podoby „chytré tabulky“ s vylepšenými možnostmi správy obsahu - vylepšené možnosti řazení, vyhledávání, filtrování apod. s možností psaní do tabulky přímo po kliknutí do tabulky. Došlo k převodu příznaků na přehlednější textovou podobu a bylo použito podmíněné formátování.

(TR45295) Dotace: Pro kvalitnější plánování rozedělení dotací pro vzdělávací akce a rpo kvylitnější výpočet záloh pro vzdělávací akce je nově položka „odahdovaný počet účastníků“ povinně vyžadována u všech typů akcí.

(TR46186) Vzdělávací akce: Aktualizována podoa PDF otvrzení od lékaře pro potřeby vzdělávacích akcí dle aktuálně platné legislativy.

(TR46049) Dotace: U vzdělávacích akcí konajících se přes ropk dochází k vyhodnocení roku konání a správnému vygenerování rozhodnutí o přidělení dotace dle roku konání akce a kalendářního roku.

(TR45729) Hodnocení kvality: Všechny dokumenty nabízené v agendě hodnocení kvality byly aktualizovány o nové logo dle nového grafického manuálu.

(TR45622) Osoby a jednotky: Uživatelům je umožněno nahrání a uložení dekretu k libovolné kvalifikaci získané také vbudoucnosti.

(TR43285) Osoby a jednotky: Byla provedena změna šifrování otisků hesel uživatelských účtů.

(TR45989) Webové služby: Výstup webové služby UnitAllUnit doplněn o parametr ID_UnitParent.

(TR46610) 2faktorové přihlašování: Zavedena druhá serverová služba pro prioritní odesílání zpráv týkajících se přihlašování a změn hesla uživatelů skautISu.

(TR44593) Akce: Uprevno získávání výřezu mapy a další ladění nové komplonenty Mapy.cz.

(TR45971) Sněmy a rejstříky: Zprávy pro delegáty sněmů byly rozšířeny o jména členů kandidátní komise. POtenciální kandidáti tak budou mít leší přehled, jakým osobám lze adresovat případnou kandidátku do funkce volené na sněmu.

(TR45986) Sněmy a rejstříky: Upraveno načítání delegátů sněmů VOJ zvolených na střediskových sněmech dle aktuálně platných předpisů.

(TR45970) Sněmy a rejstříky: Upraveny nadpisy na všech stránkách v detailu sněmů.

(TR45972) Sněmy a rejstříky: Došlo k přeskládání položek a jejich vhodnějšímu řazení na záložce „Základní údaje“.

(TR45987) Sněmy a rejstříky: Upravena stránka „Svolání nového sněmu“. Stránka byla upravena tak, aby více vyhovovala uživatelům zakládajícím nový sněm.

(TR45980) Sněmy a rejstříky: Zpráva informující o neúplné kandidátní komise sněmu nyní reaguje na počet zadaných osob v komisi. Zpráva se odesílá pouze v případě, že komise není úplná.

(TR45978) Sněmy a rejstříky: Upravena stránka „Volené funkce“. V tabulce je vylepšený přehled počtu podaných a schválených kandidátek.

(TR45984) Sněmy a rejstříky: Upravena stránka „Zaslat zprávu delegátům“ dle nového designu skautISu.

(TR45985) Sněmy a rejstříky: Na stránce odhlášení delegáta ze sněmu byly upraveny nadpisy a doplněny ikony k tlačítkům.

(TR45982) Sněmy a rejstříky: Upravena stránka „Kandidatura osoby“. Došlo ke zjednodušenému zadávání kandidátek po proběhlém sněmu. V tabulkách kontakty, kvalifikace, zkušenosti je zjendodušené vybírání zvolencýh možností. Stránka celkově upravena dle pravidel nového designu skautISu.

(TR45979) Sněmy a rejstříky: Upravena stránka „Kandidátní komise“.

(TR45983, 47670) Sněmy a rejstříky: Upravena záložka „Delegáti“. Bylo upraveno filtrování v tabulkách delegátů. Celá stránka byla zpřehledněna, tlačítka určená pro stahování dokumentů byla převedena do vlastního boxu.

(TR45973) Sněmy a rejstříky: Na stránce „nahrání zápisu“ ze sněmu byly uzpraveny nadpisy a tlačítka byla doplněna správnými ikonami.

(TR45975) Sněmy a rejstříky: Na stránce „nahrání zkráceného výpisu ze sněmu pro spolkový rejstřík“ byly upraveny nadpisy a tlačítka byla doplněna správnými ikonami. Zápis se ukládá do nového uložiště.

(TR45977) Sněmy a rejstříky: Na záložce „podřízené sněmy“ byly upraveny nadpisy a tlačítka byla doplněna správnými ikonami.

(TR45917) Sněmy a rejstříky: Na stránce „Sněmy organizačních jednotek“ byla upraveny nadpisy. Tabulky si pamatují poslední nastavení uživatele.

(TR45981, 47669) Sněmy a rejstříky: Na záložce „Volby“ byly tabulky převedeny na chytré tabulky s možnosti lepšího řazení a filtrování a psaním po kliknutí do buňky. Dochází k automatickému vyhodnocování zvolených osob. Každá z volených funkcí má jedinečnou URL pro jednodušší přehled.

(TR45895) STS: Znovu zavedena možnost podávat nová čísla do STS. Určeno pouze pro datová čísla. Vstup hlasových čísel stále není možný z kapacitních důvodů.

(TR45480) Úpravy k regstraci: DOplněny ikona tlčítek při ukládání zdůvodnění registračních závad.

(TR43089) Úpravy k registraci: Umožněn export registrovaných osob ve formátu XLSX.

(TR46975) 2faktorové přihlašování: Upraveny texty při zapínání 2faktorového přihlašování uživatele a doplněny odkazy na návody a nápovědu.

(TR24270) Sněmy a rejstříky: Listiny generované skautISem pro střediskové sněmy upraveny dle platných předpisů - zejména ve smyslu zrušení pilných kandidátek, které se na střediskových sněmech již nepodávají.

(TR48127) (31.7.2019) Dokumenty: Byly zmigrovány dokumenty zápisů ze sněmů a zkrácených výpisů pro rejstřík do nového standardního systému dokumentového úložiště skautISu.

Opravy

(TR46518) 2FA: Byly opraveny dílčí chyby v chování UI ohledně zobrazování položek a možnosti správy nastavení dvoufázového přihlašování. Stejně tak byla skryta nadbytečná možnost zadání e-mailového kódu na přihlašovací stránce, když uživatel používá mobilní aplikaci.

(TR46744) Kvalita a personalistika: Opraveny chybně zobrazené počty procent v souhrnných výsledcích hodnocení kvality.

(TR46439) Kvalita a personalistika: Opraveny adresy odkazů v agendě Hodnocení kvality, aby vždy vedly na správnou stránku.

(TR46505) Osoby a jednotky: POužití položky hlavního Menu „Moje jednotka“ správně reaguje a odešlě uživatele na stránku dle aktuálně nastavené pracovní role.

(TR46326) Ostatní: Opraveno nahrávání velkých souboru, donastavení konfigurace serveru a zobrazení správné chybové hlášky v případě překročení maximální možné velikosti nahrávaného dokumentu.

(TR46518) 2faktorové přihlašování: Opraveny různé chyby v dvoufaktorovém přihlašování, týkající se zejména prioritního odesílní bezpečnostních kódů pro přihlášení.

(TR46424) Ostatní: Opraveny správné URL na dlaždicích na homepage skautISu. Nyní každá dlaždice odkazuje na správnou stránku.

(TR46608) Ostatní: Provedena konfigurace pluginů v souvislosti s včasným zasíláním kódů pro 2faktorové přihlašování.

(TR46735) Skautská energie: Ošetřeno správné načítání jména osoby, která vytvořila přihlášku do skautské energie tak, aby odpovídala skutečné osobě také v případě využití pozvánky pro vstup do projektu.

(TR45249) STS: Opraveno správné načítání a práce se souborem ScanTRansfer.

(TR45936) Registrace: Opraveno zobrazování správných částek v registraci osob za využití služeb STS.

(TR46328) Registrace: Opraveno zobrazení registrace osob, které ve vybraných okamžicích padalo.

(TR46430) Vzdělávací akce: Odstraněno zdvojování kurzů vzdělávacích akcí v žádostech o dotace.

(TR46155) Vzdělávací akce: Upraveno chování generování dekretů pro zdravotnické akce.

(TR46064) Vzdělávací akce: Opravena kritická chyba s načítáním vzdělávacích akcí, které padaly na time outu.

(TR46016) Osoby a jednotky: Upraveno chování při editaci osoby tak, aby při změně zdravotních údajů osoby nedocházelo k odověření uživatelského účtu osoby.

(TR44647) Osoby a jednotky: Upravena validace rodného čísla pro chybně přidělené rodné číslo osoby.

(TR…) Administrace: Opraveno zdvojování přidaných akcí do externích aplikací.

(TR…) Akce - tábory: Opraveno zobrazování jmen již zadaných osob ve vedení tábora tak, aby uživatel měnil pouze konkrétní funkci.

(TR46832) Vzdělávací akce: Opraveno řazení osoba a doplnění zobrazení přezdívek osob ve výběru osob ke zkoušce.

(TR44654) Časopisy: Upraveno zobrazení časopisů na záložce Časopisy jednotky. Nyní se zobrazují pouze časopisy objednané u jednotky s výjimkou oddílů, které mohou zobrazit také časopisy podřízených družin.

(TR44005) Dotace: Opraveny chyby ve vyhodnocování ziskovosti žádostí o dotace.

(TR46147) STS: Opravena nemožnosti měnit nastavení služeb STS pro vybraná telefonní čísla.

(TR46927, 47725) Registrace: Opraveno regisrtování osob. Nyní lze registrovat jednu, nebo více osob najednou.

(TR46379) Časopisy: Opraveno vyhodnocování časopisů v balíku a upraveno chování typu rozesílky pro časopis BenJáMína.

(TR46974) Dotace: Opraveny nefunkční tlačítka v žádostech o dotaci.

(TR44992) Sněmy: Upravena validace, která umožňuje odhlásit delegáta z titulu své funkce.

(TR47932) Sněmy: Opraveno zobrazení vypočteného počtu delegátů z podřízených jednotek v přehledu sněmu VOJ.

(TR47926) Sněmy: Doplněny správné oprávnění k akcím pro editaci počtu volených osob na sněmech.

(TR46774) Zprávy: Vyřešeno správné načítání hodnoty z proměnné ve zprávě s vyjádřením revizní komise ke kontrole vyúčtování dotace.

(TR47955) (22.7.2019) Uživatelské role: Byla opravena chyba znemožňující založení úplně nové uživatelské role v administraci skautISu.

(TR48001) (23.7.2019) Sněmy: Opravena chyba znemožňující v některých případech zobrazit záložku „Kandidáti“ u sněmu střediska.

(TR48002) (23.7.2019) Sněmy: Opravena kontrola zadávání skutečného počtu volených členů rady OJ, aby se chybně nekontroloval stejný údaj jako u revizní komise.

(TR48011) (24.7.2019) Sněmy: Vyřešen problém, kdy po kliknutí na „Přidělit funkce dle výsledku voleb“ ze sněmu se objevovala v některých případech chybné varování, že nelze nějaké osobě přidělit funkci kvůli aktivnímu disciplinárnímu trestu. Kontrola již je opravena.

(TR48005) (24.7.2019) Sněmy: V rámci údajů sněmu se již správně zobrazuje možnost kandidovat a zadávat výsledky voleb i pro delegáty vyšších sněmů, pokud jsou na daném (řádném či mimořádném) sněmu voleni.

(TR48040) (25.7.2019) Sněmy: Opraveno doplňování správného viditelného názvu akce sněmu po jeho založení + doplněn název k několika málo akcím, kde nedopatřením chyběl.

(TR48007) (30.7.2019) Sněmy: Vyřešen problém s nahráváním úplného zápisu ze sněmu a také výpisu pro rejstřík, včetně souvisejících úprav v zobrazování tlačítek i fieldboxu s dokumenty pro rejstřík.

(TR47962) (30.7.2019) Sněmy: Vyladěno zobrazování tlačítek pro obnovení odhlášeného delegáta ze sněmu VOJ a také skrývání nepotřebných tlačítek pro hromadné úpravy delegátů.

(TR48078) (30.7.2019) VzA: Opraven problém znemožňující zadat datum složení zkoušky v přehledu osob u zkoušky a textovou poznámku k seznamu přihlášených účastníků na VzA.

(TR47963) (30.7.2019) Časopisy: Je-li netypicky založena nová osoba, která však je zadána jako „nečlen“, tak nedostává v prvním roce časopis, neboť ten je určen jen řádným/čestným členům.

(TRTR48121) (31.7.2019) Dokumenty: Aktualizovány knihovny a reference pro správu dokumentů v cloudu. To mimo jiné řeší problém s nemožností stáhnout soubor s příkazem k vrácení přeplatků STS.

(TR48126) (31.7.2019) VzA: Provedena úprava cachování, které komplikovalo zobrazení seznamu účastníků VzA při alternativních nastaveních zobrazení tabulky jednotlivými uživateli.

(TR48175) (1.8.2019) UI: Předěláno chování speciálních typů tlačítek ve skautISu, která v některých situacích nereagovala. Mj. to vyřešilo nemožnost odeslat doménu dál na ústředí ke zpracování v rámci G Suite.

(TR48250) (7.8.2019) Uživatelé: Vyřešena chyba znemožňující odblokovat uživatelský účet, pokud došlo k jeho zablokování z důvodu opakovaného zadání chybného hesla.

(TR48223) (7.8.2019) G Suite: Opraveno nastavení, které znemožňovalo vstoupit do úpravy nastavení a správy členů Google skupin (konferencí) ve skautISu.

Systémové úpravy

(TR45197) Systém: Migrace všech projektů skautISu na nejnovější verzi .NET Frameworku 4.7.2.

(TR43285) Šifrování: Vylepšen způsob šifrování otisků hesel pomocí ještě silnějšího kódování než dříve.

(TR46775) Firewall: Donastavení chování serveru a firewallu na základě proběhlé profylaxe.

skautis/nove-verze/12-5.txt · Poslední úprava: 07.08.2019 19:21 autor: Ondřej Peřina - Jerry