Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-2

skautIS (verze 12.2)

do provozu nasazeno: 20. 12. 2018 v 5:09
číslo verze: 12.2.0

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR24258) Uživatelský účet: Dvoufázové ověřování - Byly provedeny první analýzy a úpravy systému vedoucí k zavedení dvoufázového ověřování uživatelů v systému spočívající v úpravě databáze, úpravě šifrování hesel a přípravě nové podoby záložky Účet a role ve skautISu. Dokončení proběhne v následujících verzí. Pro uživatele se v této verzi nic nemění.

(TR43309) Jednotky: Sledování důvodu založení nového oddílu - V rámci vyhovění strategické prioritě „Zakládání nových oddílů“ dochází nově při zakládání nového oddílu ke sledování /zaznamenávání/ důvodu vedoucího k založení nové jednotky.

Vylepšení a změny

(TR42513) VzA: Nový dekrte pro SM: Do agendy dekretů přibyl další typ vystavovaného dekretu - Střediskové minimum. Akce si tam mohou samy podat žádost o vystavení tohoto typu dekretu pro své účastníky.

(TR43217) VzA: Rozšíření webových služeb: Webové služby byly rozšířeny o zobrazení zahájení a ukončení přihlašování na vzdělávací akce. Ostatní weby tak budou moci tuto informaci u každého vzdělávací akce zobrazit případným účastníkům akcí.

(TR42459) VzA: Úprava nápovědy na záložce Projekt: Na záložce Projekt u vzdělávacích akcí došlo k úpravě zobrazených upozornění pro typy akcí, u nichž se povinnost přiložit projekt akce řídí podáním žádosti o dotaci.

(TR43306) Členské karty: Úprava možnosti zadávání údajů a objednávání karet: V rámci modulu členských karet došlo k výraznému zjednodušení možností, jak objednávat jednotlivé typy karet. - Fotografie osoby se nyní zadává pouze na jednom místě na základní kartě osoby. To umožní do budoucna automatické rozpoznávání obličeje osoby a neumožní vložit podvrženou fotografii osoby. - Na záložce Členská karta se nabízí možnost vložit potvrzení o studiu a údaje o škole pouze pro stanovené věky, u kterých tato možnost dává smysl. - Uživateli se tak ihned nabízí možnost objednat pouze relevantní typ karty k jeho věku.

(TR43154) Dotace: Doplnění podmíněného formátování v tabulce Vyúčtování dotací: Došlo k podmíněnému formátování - podbarvení řádků v tabulce Vyúčtování na základě předem specifikovaných parametrů.

(TR43475) Dotace: Dořešení zobrazených hodnot v tabulce Přehled čerpání dotací: V přehledu čerpání dotací došlo k dořešení výpočtu sloupce Přehled čerpání nevyúčtovaých žádostí.

(TR43648, 36062) Registrace: Kontrola funkčnosti validace neslučitelnosti funkcí Došlo ke kontrole a úpravě v chování zobrazení komentářů u vady „neslučitelnost funkcí“. Chyba se nově ve výpisu komentářů zobrazuje pouze v jednotce, ve které ke kolizi funkcí dochází.

(TR43093) Registrace: Úprava designu a UX na stránce zakládání registrace Na stránce zakládání registrace došlo k převodu stránky do podoby nového designu, tlačítka dostala své podbarvení a správné ikony, textová pole byla zvětšena, aby byl vkládaný text čitelný celý, byly přejmenovány záložky a některé položky ve stránce umístěné.

(TR43094) Registrace: Úprava v zadávání komentářů k registračním vadám Došlo k navýšení délky textu,k který je možné připojit k registračním závadám na 1000 znaků a byla odstraněna chyba umožňující editaci komentářů i ve chvíli odevzdání registrace jednotky.

(TR39048) [10.1.2019] VzA: Realizována optimalizace vnitřních procedur EV_EventEducation_ALL_Public.

(TR44326) [28.1.2019] STS: Do zprávy pro admina STS přidáno textové upozornění do předmětu i textu e-mailu o potřebě ručního zásahu v případě změny z hlasu na data, ale i opačně z dat na hlas.

Opravy

(TR43495) VzA: Opraveno chybné nyčítání hodnoty Duration ve webové službě vracející délku konání vzdělávací akce.

(TR436116) VzA: Opraveno chybné zasílání zprávy se žádostí o zadání vyjádření k účasti účastníka na vzdělávací akci. Nyní všechna vyjádření odchází správně dle nastavení v databázi pro jednotlivé typy akcí.

(TR43654) Dotace: Upraveno chování načítání položek předběžného rozpočtu do rozpočtu skutečného tak, aby nedocházelo k ovlivnění rozpočtů mezi sebou navzájem.

(TR43142) Dotace: Opravena chybná textace doporučení „Co s tím“ u chyby při nezadání požadované výše dotací u stavebních dotací.

(TR43076) Dotace: Opraveny chybné částky v tabulce Přehled dotací a exportu se shodným přehledem ve sloupcích schválená odtace a požadovaná dotace.

(TR43585) Dotace: Opraveno správné načítání klíče „Reason“ ve zprávě „Žádost o dotaci byla zrušena“ pro všechny typy dotací.

(TR43615) Dotace: Opět umožněno přidávat další dílčí akce ve skutečnosti žádostí pro Neorganizovanou mládež.

(TR43495) Účet a role ve skautISu: Upraveno chování zobrazení tlačítko „Změnit heslo“ na záložce Účet a role ve skautISu, které při vybraných chvílívh mizelo.

(TR43490) Skautská energie: Upravena možnost vkládání příloh k přihláškám do skautské energie, kdy při vložení větších souborů docházelo k chybě a neodeslání přihlášky.

(TR43488) STS: Upraveno chování skrytého tlčítko pro zobrazení faktury. Jedná se o tlačítko používané v prvních fázích hned po zavedení služeb STS. Tlačítko se již nyní nevyužívá.

(TR43495) Základny a nemovitosti: Opravena práva pro přístup do detailu uživané klubovny (chyba u konkrétní základny).

(TR43843) [2.1.2019] G Suite: Vyřešen problém s certifikátem pro komunikaci s Google API pro e-maily a skupiny (opět lze bez problémů zakládat skautské e-maily, aliasy a spravovat Google skupiny ze skautISu).

(TR43900) [2.1.2019] Role: Opravena chyba znemožňující vyhledat jednotku a přidání tak uživateli roli ve vyhledané jednotce. Přidávání rolí dle hledané jednotky je již funkční.

(TR43215) [5.1.2019] Dekrety: Vyřešen problém s nemožností generování některých typů dekretů některým osobám v rámci ústřední agendy.

(TR43933) [7.1.2019] VzA: Provedena optimalizace procedury umožňující bezproblémové uložení kapacity a plánovaných počtů osob na kurzu vzdělávací akce v rámci hlášenky.

(TR43842) [7.1.2019] Dotace VzA: Nasazena optimalizace procedury řešící noční výpočty souhrnných přehledů čerpání dotace na vzdělávací akce za celou organizaci.

(TR43924) [8.1.2019] Dotace: Opraveno chybné přiřazení stavu „U“ (uzavřeno) v tabulce Vyúčtování žádostí.

(TR43773) [8.1.2019] VzA: V tabulce účastníků VZA opraveno vyhodnocení splnění podmínek pro účast na VZA a zároveň umožněno ruční vyznačení splnění podmínek.

(TR13994) [9.1.2019] VzA: Provedena optimalizace služeb zajišťujících zakládání nových vzdělávacích akcí. Ty je nyní možné založit „na první pokus“.

(TR43914) [9.1.2019] Dotace: Znemožněna editace údajů v žádosti, její vyúčtování žádosti je již odevzdáno.

(TR44131) [23.1.2019] Tábory: Vyřešen problém znemožňující stáhnout PDF táborovou hlášenku pro Magistrát hlavního města Praha.

(TR44201) [23.1.2019] Časopisy: Proveden přepočet a oprava v určování nároku na volné přílohy Skauting z oddílu a oprava v možnosti přidávání + vylepšení informační hlášky.

(TR44345) [30.1.2019] Exporty: Opraveno vkládání správného údaje o škole osoby do vlastních exportů.

(TR44364) [31.1.2019] Osoby: Upraveno nastavení oddílové role s ohledem na správné zobrazování vybraných kontaktů osob.

(TR44674) [12.2.2019] Registrace: Opraveno pořadí zobrazování organizačních úrovní v tabulce přehledu odváděných členských poplatků a z toho vyplývající souhrnné částky pro výjimečnou situaci, kdy ID záznamů v databázi měly nestandardní pořadí.

Systémové úpravy

Server: Kompletní migrace skautISu i všech jeho aplikací a služeb na nový server, operační systém i databázi.

(TR43841, TR43935) [2.1.2019 a 4.1.2019] Databáze: Upraveny a doplněny master SQL procedury pro provádění údržby a optimalizací skautIS databáze. Ta je již nyní plně funkční i na novém serveru.

(TR43844) [14.1.2018] Monitoring: Vyřešena komplikace, která znemožňovala rozšířené monitorování dostupnosti skautISu a jeho služeb. Problém vyřešen a zapnuto širší sledování funkčnosti a zdrojů.

skautis/nove-verze/12-2.txt · Poslední úprava: 14.02.2019 11:59 autor: Ondřej Peřina - Jerry