Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-7

skautIS (verze 11.7)

do provozu nasazeno: 25. 06. 2018 v 00:37
číslo verze: 11.7.1.26486

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR36379) VzA: Přidání OČK Zdravověda způsobí přidání oprávnění k výkonu funkce zdravotníka - Dle nároků aktuálně platných předpisů nově umí skautIS přidat k zadané kvalifikaci jinou dle nastavení. - Aktuálně tuto funkčnost využíváme mj. při přidání kvalifikace OČK zdravověda. Přidání této kvalifikace osobě přidá i kvalifikaci zdravotníka.

(TR33276) VzA: Ruční generování a tisk kvalifikačních dekretů OČK - V rámci změny udělování kvalifikace OČK došlo k úpravě systému tak, aby bylo možné podané žádosti vyřizovat průběžně ručním přidáním kvalifikace a tiskem příslušného dekretu.

(TR37443, 37447) Dotace: Sestava pro přehled žádosti o dotaci pro účetnictví jednotek - Byla připravena možnost exportu záznamu žádosti o dotace pro založení do účetnictví a to pro žádosti o dotace pro stavby a neorganizovanou mládež. Totožný přehled pro žádosti pro vzdělávací akce již existuje. - Přehled se generuje průběžně ve formátu PDF a obsahuje všechny podstatné položky včetně přehledu dotovaných dokladů, skutečností průběhu staveb, nebo projektů pro neorganizovanou mládež.

(TR37135) Osoby a jednotky: Úprava evidence (ne) souhlasů z přihlášek - V návaznosti na změny, které přinesl předpis GDPR, došlo k úpravě stránky Členství osoby. Nově lze editovat udělené (ne) souhlasy se zpracováním údajů korespondující s novými přihláškami do organizace.

Vylepšení a změny

(TR38607) IZS: Doplnění čísla a názvu OJ do IZS zprávy o „změně obsazení funkce“ - Informační zpráva „o změně obsazení funkce“ nově uvádí rovněž číslo a název jednotky, ve které dochází ke změně.

(TR37382) VzA: Zápis kvalifikace pro obecné absolventy VzA - Také u obecných absolvencí lesních akcí nyní dochází ke správnému generováín dekretů a zapisování těchto kvalifikací osobám na jejich kartu „Funkce a kvalifikace“.

(TR37317) Hodnocení kvality: Individuální hodnocení kvality pro vzdělávací akce - V rámci hodnocení kvality došlo k umožnění zakládat rovněž individuální hodnocení kvality pro kurzy vzdělávacích akcí. Dosud bylo možné zakládat pouze hromadné hodnocení.

(TR37400) Dotace: Vylepšení tabulky vyúčtování - Do ústřední tabulky Vyúčtování dochází k načítání částky, která se má pořadateli doposlat. Správce tak nemusí částku opisovat a pouze ji potvrdí.

(TR38772) STS: Úprava importu ze SFN - V rámci úprav dat ze systémů T-mobilu muselo dojít k nutné úpravě načítání dat pro fakturaci služeb STS.

(TR38584, 38613) STS: Úprava PDF formuláře Dohoda o převodu čísla do STS a Objednávka služeb STS - V návaznosti na změnu podoby formulářů pro přidání nového čísla nebo objednání služeb STS došlo k patřičné úpravě formulářů, které skautIS generuje.

(TR34774) Dotace: Grafická úprava podoby vystavovaných rozhodnutí (dle nového grafického manuálu) - Došlo k přepracování vystavovaného rozhodnutí o přidělení dotace dle pravidel nového grafického manuálu.

(TR38760, 38798, 34796, 34793, 34790, 34792, 34791, 34795, 38740, 38753, 38799, 38741, 38797) Nemovitosti a základny: Větší množství změn napříč agendou - Došlo k celkové úpravě napříč celou agendou nemovitostí a základen ve skautISu. Byla sjednocena grafická podoba stránek dle nového grafického stylu skautISu – sjednocení nadpisů, obarvení tlačítek a přidání ikon, urovnání prvků na stránkách. Na mnoha místech byla upravena logika a chování tak, aby bylo zadávání nemovitostí uživatelsky příjemnější. Došlo k opravě chyb.

Opravy

(TR38674) Tábory: Opraveno přidávání dalších položek do skutečného rozpočtu táborů.

(TR38852) Tábor: V rámci seznamu účastníků tábora došlo k opravě možnosti „select all“ nad seznamem členů jednotky, ze kterého lze účastníky vybrat.

(TR34885) Časopisy: Opraveno chybné načítání doručovací adresy pro rozesílku časopisů v balíku.

(TR38867) Dotace: Vyřešena situace, kdy nedocházelo k automatickému generování záloh u žádostí o dotace.

(TR38982) Dotace: V rámci kritické opravy vyřešena nemožnost schválení žádosti u dotace díky nekonzistentním datům.

(TR38983) Dotace: Upraveno chování zadávání záloh u žádostí o dotace, které lze nyní bez potíží ručně přidávat bez omezení.

(TR38870) Dotace: V ojedinělých případech nedocházelo k přiřazení období, ve kterém se má záloha zaslat (ID_AdvancePeriod). Postižené záznamy byly označeny a příslušná funkce byla opravena tak, aby k podobnému stavu již v budoucnu nedocházelo.

(TR38872) Děkovné pohlednice pro končící a pokračující činovníky: Opraveno ne/odesílání XLSX exportu – podkladu pro rozesílku pohlednic pro končící a pokračující činovníky.

(TR35322) Hodnocení kvality: Provedena kontrola správného načítání počtu odevzdaných hodnocení ve výsledcích hodnocení kvality tábora.

(TR38774) Osoby a jednotky: Provedena revize a oprava chyby při mazání kontaktu osoby.

(TR38630) Osoby a jednotky: Opraveno přidávání historické funkce osobě, které ve vybraných případech končilo chybou.

(TR38627) Osoby a jednotky: Oprava cyklické chyby při mazání osoby.

(TR36803) Systém: Provedena analýza, kdy po instalaci nové verze docházelo každý den k vyčerpání diskového prostoru na serveru. Následně provedeny další nastavení a optimalizace.

(TR38629) Dotace: Kvůli založení zaslání zálohy dotace docházelo k selhání schválení rozhodnutí pořadatelskou jednotkou. Došlo k optimalizaci načítání automatických záloh, aby byl systém plynulý a nedocházelo k občasným chybám.

(TR38754) Nemovitosti a základny: Analyzováno využití rezervací nemovitostí ve skautisu a umožněno zobrazení rezervační stránky u těch nemovitostí, které jsou určeny k půjčování.

(TR37470) Nemovitosti a základny: Při ukončení užívání nemovitosti opět dochází ke zrušení příznaku „ke zveřejnění“.

(TR36901) Členské karty: Při generování podkladů pro tisk členských karet se do seznamu negenerovaly znovuobjednané karty za ztracené. Došlo tedy k příslušné úpravě generátoru tak, aby obsahoval všechny karty určené k tisku.

(TR39132) Osoby a jednotky: Vyřešena kolize při řešení převodů osob mezi jednotkami. Nedopatřením nebylo možné v určitý okamžik rozhodnout, zda členství osoby převést, či nikoli.

(TR39623) Akce a tábory: Analyzována a opravena nemožnost zakládat vzdělávací akce a tábory.

skautis/nove-verze/11-7.txt · Poslední úprava: 06.08.2018 10:41 autor: Jan Mesl - Mýval