Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-5

skautIS (verze 11.5)

do provozu nasazeno: 22. 03. 2018 v 00:47
číslo verze: 11.5.0.40428

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR36705) Dotace: Hromadné schvalování dotací - U vybraných typů dotací je k dispozici možnost hromadného schválení žádosti o dotaci. Funkčnost lze navíc rozšířit o další hromadné funkce nad vybraným seznamem žádostí o dotaci.

- Funkce umožní rychlejší zpracování těch dotací, které se schvalují v jeden okamžik.

(TR36156) Dotace: Tabulka Vyúčtování - Byla zpracována nová tabulka pro správu vyúčtování. Pověřený pracovník tak má na první pohled přehled o vyúčtovaných dotacích ke kontrole a přehled přeplatků a nedoplatků u všech žádostí o dotaci.

(TR33548) VzA: Doplnění způsobu přijímání účastníků VzA - Výrazně bylo upraveno přijímání účastníků vzdělávacích akcí. Nyní je možné přijmout na vzdělávací akci téměř každou osobu - tedy i tu, která nesplňuje ihned všechny vvstupní podmínky. Přijetí takového účastníka je podmíněno připojením zdůvodnění tohoto postupu.

- Úprava byla zpracována abychom vyhověli požadavkům kurzů při řešení nestandardních situací.

Vylepšení a změny

(TR33100, 36462) Jednotky: Úprava vloženého textu vinformační zpráv o změně v registru OJ - Došlo k úpravě textace zprávy „O změně v registru OJ“ tak, aby odpovídal skutečnosti. Zejména část týkající se vydávání povtrzení o výkonu funkce.

(TR36095) STS: Upraveno zobrazení nového loga STS - Na fakturách a v detailech vyúčtování čísel v STS bylo vloženo nové logo STS.

(TR36142) VzA: Změna nápovědy u podmínek účasti v seznamu účastníků akce - Došlo ke zpřesnění zobrazeného upozornění na požadavek zdravotnického kurzu u účastníků vzdělávacích akcí.

(TR3577) VzA: Doplněn příznak „Vyžaduje projekt, pokud se žádá o dotaci“ - V agendě vzděávacích akcí byl doplněn příznak, který upozorňuje vzdělavatele na nutnost zadat také projekt vzdělávací akce, pokud taková akce žádá o dotaci.

(TR33549, 36206) VzA: Umožnit editovat údaje o přihlášení po celou dobu konání akce - Došlo k uvolnění a rozšíření možností přihlašování účastníků na vzdělávací akce.

- Je možné nastavit od kdy, do kdy je přihlašování aktivní. Podle toho se potenciálním účastníkům nabízí přihlašovací tlačítko.

- Údaje o přhlašování je možné měnit bez omezení po celou dobu konání akce. Kurzy tak mohou pružně reagovat v případě malé, nebo naopak velké poptávky.

Opravy

(TR33388) Akce: Opraveno nereagující oprávnění Edit_EventGeneral na úrovni oddílů. Aktuálně je možné číst a editovat údaje o obecné akci a to v rámci hierarchie jednotek.

(TR35421) Tábory: Na stránce Přehledu táborů docházelo k omezení zobrazení pořádaných táborů na podkladové mapě. Nově je možné všechny tábory na mapě zobrazit.

(TR36204) Tábory: V rámci kvalifikace zdravotníka tábora se nyní uznává také pouze titul MUDr. přidaný u osoby v této roli.

(TR35323) VzA: Opraveno zapisování kvalifikací osobám, kteří jsou úspěšnými účastníky některé ze zkoušek.

(TR35851) VzA: Opraveno zobrazení příznaku „Akce žádá o dotaci“ u vzdělávacích akcí na záložce Dotace. Nyní je na první pohled zřejmé, zda akce již žádost podala, nebo nusí podniknout nějaké kroky.

(TR34857) VzA: V tabulce „Vydávání dekretů“ se zobrazuje správné datum podání požadavku a vystavení dekretů.

(TR36297) Časopisy: Provedena kontrola skriptů při zakládání nového časopisu, kdy v některém případě docházelo k chybné změně v doručování vybraných skupin časopisů.

(TR35869) Dotace: Opraveno načítání ročního období pro vyplácení záloh příjemcům dotací.

(TR36475) Dotace: Opravena možnost zadávání hodnot do tabulky záloh v detailech žádostí o dotace.

(TR36254) Dotace: Opraveno načítání proměnných ve zprávách z modulu dotací v souvislosti s rozšířením o zasálání dalších typů dotací.

(TR35870, 36173) VzA: Opraveno zadávání a označení příznaku skutečné účasti frekventnatů na akcích a zároveň doplněno přepočtení termínů tak, aby docházelo ke správnému vyhodnocování ne/členů na akcích.

(TR35403) Dotace: Upraveno a sjednoceno zobrazování schválené částky dotace na všech místech v dotační žádosti.

(TR36070) systém: Opraveny chyby při tvorbě cachí v jádru systému.

skautis/nove-verze/11-5.txt · Poslední úprava: 09.05.2018 08:54 autor: david322