Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-4

skautIS (verze 11.4)

do provozu nasazeno: 08. 02. 2018 v 01:30
číslo verze: 11.4.0.24448

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR33253, 33258) Dotace: Tabulka pro ústřední správu dotací pro stavby a neorganizovanou mládež - Vznikly zcela nové tabulky pro ovládání dotací pro neogranizovanou mládež a opravu a údržbu staveb. Tabulka přináší jednak přehled všech žádostí, umožňuje přidávat komentáře, třídit žádosti.

(TR33239, 33257) Dotace: Speciální rozhodnutí o přidělení dotace - Do již existující části vystavování rozhodnutí byla přidána možnost vložení individuální podmínky pro přidělení dotace. Toto nám umožňje individualizovat jinak unifikované texty rozhodnutí. Druhou novinkou je možnost individálního nastavení podílu maximální možné dotace na celkových nákladech celé žádosti a tím mezit využití přidělených prostředků.

(TR31427, 31420) Komise VzA: Nové podmínky pro zkušební komise ČZ a VZ - Došlo ke změně kontrol pro složení zkušebních komisí pro čekatelské a vůdcovské zkoušky. Úprava odpovídá novým požadavkům, které byly schváleny Náčelnictvem během roku 2017 (souvislost s novým systémem OČK). V rámci výše popsaných úprav došlo k vylepšení chování stránky, úpravě zobrazených upozornění a zjednodušení procesu schvalování komisí.

Vylepšení a změny

(TR33403) Jednotky: Mladší osoby nesmí být členy střediska - Opět jsme skautIS přizpůsobili platným předpisům a došlo k zamezení možnosti zakládat řádné/čestné členství osobám ve středisku. Řádné členství mladších osob je tak vymezeno pouze pro jednotky mladších členů.

(TR33314) STS: Při změně tarifu z datového na hlasový zasílat zprávu k ručnímu zpracování - V případě požadavku na změnu z datového na hlasový tarif nedochází rovnou k zpracování operátorem, ale věc jde k ručnímu řešení ústředním administrátorům STS (tedy stejně jako se dosud už dělo v případě požadavku na změnu z hlasu na data).

Opravy

(TR35064) Funkce: Ze stránky funkcí osoby nelze ukončit výkon funkce osoby - Opravena možnost ukončovat členství osoby rovněž ze stránky Funkce konkrétní osoby.

(TR34852) VzA: U ostatních akcí nelze mazat nově přidané položky rozpočtu - Realizována oprava, kdy dočasně nešlo mazat nově přidané položky v rozpočtu akcí.

(TR34727) STS: Tlačítko „Zpět“ v detailu vyúčtování STS nikam nevede - Doplněna návratová stránka pro tlačítko Zpět v detailu vyúčtování.

(TR32939) Dotace: Chybně odešla zpráva EventEducationTermIsRealParticipationSet pro již uzavřenou dotaci - Upravena procedura pro vyhodnocení stavu dotace, která zajišťuje rozesílání upozornění pro žádosti, u kterých není zadána skutečná účast na akci.

(TR35058) GA: Nezobrazuje se ikona Check pri zakládání nové skupiny - Na jediném místě ve skautISu chyběla po vypnutí starého designu skautISu ikona pro případy, kdy název skupiny není obsazen.

(TR34725) STS: Na detailu vyúčtování není vidět datum obdbobí, pro které je faktura vystavena - Upravena šablona detailu faktury tak, aby se datum zobrazovalo korektně pro všechny měsíce roku, případně dojde k zalomení řádku.

(TR34729) Kvalifikace: Komponenta pro nahrávání scanu dekretu reaguje až na druhý pokus - Došlo k donastavení komponenty pro nahrávání scanu dekretů tak, aby vyhovovala všem prohlížečům. Obrázek dekretu se nyní načte ihned.

skautis/nove-verze/11-4.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)