Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:1-8-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skautis:nove-verze:1-8-1 [11.08.2017 20:57]
kalich
skautis:nove-verze:1-8-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 26: Řádek 26:
  
 ===== Opravy ===== ===== Opravy =====
 +
 <faicon fa fa-bug> opravena kontrola členství "​člena kmene dospělých"​ - již je správně umožněno členství této výchovné kategorie v klubu kmene dospělých a také přímo u střediska <faicon fa fa-bug> opravena kontrola členství "​člena kmene dospělých"​ - již je správně umožněno členství této výchovné kategorie v klubu kmene dospělých a také přímo u střediska
 +
 <faicon fa fa-bug> opravena kontrola neslučitelnosti funkcí (již dochází k hlášení opravdu jen dle našich předpisů neslučitelných funkcí) <faicon fa fa-bug> opravena kontrola neslučitelnosti funkcí (již dochází k hlášení opravdu jen dle našich předpisů neslučitelných funkcí)
 +
 <faicon fa fa-bug> opravena kontrola, která omylem vyžadovala i uvedení čekatelské zkoušky, pokud již osoba měla řádně uvedenou a platnou vůdcovskou zkoušku <faicon fa fa-bug> opravena kontrola, která omylem vyžadovala i uvedení čekatelské zkoušky, pokud již osoba měla řádně uvedenou a platnou vůdcovskou zkoušku
 +
 <faicon fa fa-bug> opravena kontrola, která chybně u zástupce vůdce kmene dospělých (což je nepovinná funkce) vyžadovala kvalifikaci ČZ <faicon fa fa-bug> opravena kontrola, která chybně u zástupce vůdce kmene dospělých (což je nepovinná funkce) vyžadovala kvalifikaci ČZ
 +
 <faicon fa fa-bug> opravena chyba načítání RČ osob narozených po roce 2000 <faicon fa fa-bug> opravena chyba načítání RČ osob narozených po roce 2000
 +
 <faicon fa fa-bug> při žádosti o převod/​obnovení existující osoby se již správně přenáší informace o zvoleném typu členství, výchovné kategorii a datu změny až do poslední stránky formuláře,​ kde se vyplňuje odůvodnění žádosti o převod <faicon fa fa-bug> při žádosti o převod/​obnovení existující osoby se již správně přenáší informace o zvoleném typu členství, výchovné kategorii a datu změny až do poslední stránky formuláře,​ kde se vyplňuje odůvodnění žádosti o převod
 +
 <faicon fa fa-bug> pokud se uživatel snaží změnit typ členství řádné/​čestné/​nečlen na hostující (v rámci stejné jednotky), nebude mu to umožněno, neboť je nutné, aby každá osoba měla vždy jedno řádné/​čestné/​nečlen členství. V tomto případě je nutné nové členství typu "​hostující"​ založit osobě jako úplně nové členství (např. pomocí RČ a bezpečnostního kódu osoby, který uživatel tuto změnu dělající normálně vidí, případně pomocí žádosti o převod osoby s volbou hostujícího členství) <faicon fa fa-bug> pokud se uživatel snaží změnit typ členství řádné/​čestné/​nečlen na hostující (v rámci stejné jednotky), nebude mu to umožněno, neboť je nutné, aby každá osoba měla vždy jedno řádné/​čestné/​nečlen členství. V tomto případě je nutné nové členství typu "​hostující"​ založit osobě jako úplně nové členství (např. pomocí RČ a bezpečnostního kódu osoby, který uživatel tuto změnu dělající normálně vidí, případně pomocí žádosti o převod osoby s volbou hostujícího členství)
 +
 <faicon fa fa-bug> při zadávání komentáře k registrační vadě je i na formuláři pro zadání komentáře/​výjimky vidět číslo a text chyby, kterou aktuálně uživatel komentuje <faicon fa fa-bug> při zadávání komentáře k registrační vadě je i na formuláři pro zadání komentáře/​výjimky vidět číslo a text chyby, kterou aktuálně uživatel komentuje
 +
 <faicon fa fa-bug> v přehledu komentářů vad registrace (z tabulky podřízených jednotek) se již zobrazují i komentáře vázající se na všechny podřízené jednotky kontrolované jednotky (družiny, oddíly i střediska; z úrovně kraje a ústředí jsou však vidět přímo již jen chyby přímo podřízené jednotky) <faicon fa fa-bug> v přehledu komentářů vad registrace (z tabulky podřízených jednotek) se již zobrazují i komentáře vázající se na všechny podřízené jednotky kontrolované jednotky (družiny, oddíly i střediska; z úrovně kraje a ústředí jsou však vidět přímo již jen chyby přímo podřízené jednotky)
 +
 <faicon fa fa-bug> časopis zdarma nelze zaměnit za přílohu Skauting <faicon fa fa-bug> časopis zdarma nelze zaměnit za přílohu Skauting
 +
 <faicon fa fa-bug> v okamžiku autorizování placené přílohy Skauting nebo přidáváním přílohy Skauting se kontroluje zda má osoba příslušný časopis "​nosič",​ pokud ne, nelze operaci provést a osoba je na to upozorněna <faicon fa fa-bug> v okamžiku autorizování placené přílohy Skauting nebo přidáváním přílohy Skauting se kontroluje zda má osoba příslušný časopis "​nosič",​ pokud ne, nelze operaci provést a osoba je na to upozorněna
 +
 <faicon fa fa-bug> při odevzdání registrace danou jednotkou dojde k správnému vyhodnocení nároku na časopis zdarma (při přidání nováčka je sice časopis značen zdarma: ne, ale po odevzdání registrace dojde k označení časopisu jako zdarma: ano - má-li na něj z registrační kategorie nárok) <faicon fa fa-bug> při odevzdání registrace danou jednotkou dojde k správnému vyhodnocení nároku na časopis zdarma (při přidání nováčka je sice časopis značen zdarma: ne, ale po odevzdání registrace dojde k označení časopisu jako zdarma: ano - má-li na něj z registrační kategorie nárok)
 +
 <faicon fa fa-bug> pokud nemá osoba (nováček) při odevzdávání registrace přidělen žádný časopis, je mu automaticky přidělen časopis zdarma odpovídající jeho věkové kategorii <faicon fa fa-bug> pokud nemá osoba (nováček) při odevzdávání registrace přidělen žádný časopis, je mu automaticky přidělen časopis zdarma odpovídající jeho věkové kategorii
-  * při zrušení odevzdání registrace se časopisy, které byly automaticky označeny jako zdarma: ano vrátí na stav zdarma: ne, aby nedošlo k nekonzistenci dat (při odevzdání registrace se opět vyhodnotí správně na zdarma: ano)+ 
 +<faicon fa fa-bug> ​při zrušení odevzdání registrace se časopisy, které byly automaticky označeny jako zdarma: ano vrátí na stav zdarma: ne, aby nedošlo k nekonzistenci dat (při odevzdání registrace se opět vyhodnotí správně na zdarma: ano) 
  
 ===== Systémové úpravy ===== ===== Systémové úpravy =====
 +
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ opravena chyba znemožňující přidávání nových funkcí pro ZvOJ na úrovni admina ústředí <faicon fa fa-check-square fa-green>​ opravena chyba znemožňující přidávání nových funkcí pro ZvOJ na úrovni admina ústředí
 +
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ v detailu žádosti o převod (v helpdesku skautISu) se již zobrazuje i ev. číslo jednotky, kam je o převod žádáno a je zobrazeno jako odkaz <faicon fa fa-check-square fa-green>​ v detailu žádosti o převod (v helpdesku skautISu) se již zobrazuje i ev. číslo jednotky, kam je o převod žádáno a je zobrazeno jako odkaz
 +
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ systémoví uživatelé s oprávněním HELPDESK mohou prohlížet i log historie u všech jednotek <faicon fa fa-check-square fa-green>​ systémoví uživatelé s oprávněním HELPDESK mohou prohlížet i log historie u všech jednotek
-  * systémoví uživatelé s oprávněním HELPDESK mohou obnovovat jakoukoliv dříve existující jednotku k požadovanému datu+ 
 +<faicon fa fa-check-square fa-green> ​systémoví uživatelé s oprávněním HELPDESK mohou obnovovat jakoukoliv dříve existující jednotku k požadovanému datu
skautis/nove-verze/1-8-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)