Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:1-8-1

skautIS (verze 1.8.1)

do provozu nasazeno: 29.1.2010 v 23.25
číslo verze: 1.8.1.40925

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

Zobrazení podrobného návodu „co dál?“ po vytvoření nového uživatelského účtu (po úspěšné registraci nového uživatele) - okamžitě po úspěšné registraci nového uživatele do skautISu se zobrazí podrobný a jasný návod, co dělat dál, k čemu je bezpečnostní účet, jak se dostat ke svým údajům z registrace apod.

Rozšířeny informace v tabulce s přehledem registrací osoby (u jednotlivých osob v detailu, záložka „členství a registrace“) - nově tabulka s přehledem registrací člena v jednotlivých letech obsahuje i informace o typu členství, zda byl nárok na časopis, případně, zda šlo o registraci v kategorii „po termínu“

Nové kontroly registrace - založení/odevzdání registrace v podřízené jednotce (v kontrole registrace) - pokud nemá některá z podřízených jednotek založenou registraci na příslušný rok, zobrazí se to jako červená chyba 261001 - pokud nemá jednotka, která je podřízena přímo VOJ či ústředí řádně odevzdanou registraci, zobrazí se červená chyba 261002. Chyba se nezobrazuje středisku v případě, že nemá odevzdanou registraci oddíl, protože oddílové registrace jsou kontrolovány spolu se střediskovou najednou (stejně tak i družiny).

Nový a bezpečnější způsob zadávání a editace evidenčních čísel jednotek (přidávání nových podřízených jednotek, editace základních informací jednotky - evidenčního čísla) - pro nově zakládané jednotky je při zadávání evidenčního čísla umožněno editovat pouze poslední část čísla (např. u oddílu se zadává jen trojčíslí oddílu a ne celé evidenční číslo střediska) - při zadání čísla dochází ke kontrole jedinečnosti čísla v rámci celého Junáka (nemůže tak již docházet k duplicitám), zároveň dochází ke kontrole správného formátu evidenčního čísla (např. oddíl musí mít v poslední části ev. č. trojčíslí, případně za pomlčkou rozlišovací číslici; družiny mohou být číslovány pouze od 1 do 9 apod.) - editovat číslo jednotky má možnost jen vedoucí/administrátor nadřízené jednotky, aby nemohlo docházet k samovolné a nechtěné změně čísla jednotky

Rozšířen přehled odvodů jednotky v rámci registrace (registrace jednotky, záložka „registrace“, tlačítko „spočítat odvody“) - přehled registračních odvodů jednotky nově obsahuje i součtové informace o částkách, které daná jednotka celkem vybrala, jakou částku si ponechává a především jakou částku má předat své nadřízené jednotce - na stránce s přehledy odvodů je navíc zobrazována i informace o bankovním spojení na nadřízenou jednotku (od oddílů výše) - strana byla doplněna o tlačítko vedoucí na přehled registrace podřízených jednotek a ten nově obsahuje odkaz rovnou i na přehled odvodů podřízené jednotky

Umožněno obnovování jednotek - pokud dochází k obnově oddílu, družiny či organizační jednotky (z nadřízené jednotky na kartě „podřízené jednotky“, zobrazit i bývalé jednotky a kliknout na „obnovit“) - podobně jako je možné obnovovat bývalé členy, je nyní možné obnovovat i dříve existující jednotky - ve formuláři pro obnovení se pouze uvede datum, kdy byla jednotka opět obnovena (je jí založena nová existence od požadovaného data) - obnovit jednotku může každý, kdo má oprávnění pro editaci nadřízené jednotky (systémoví uživatelé s právem HELPDESK mohou obnovovat všechny jednotky)

Automatické ukončení všech časopisů, pokud dojde k úmrtí osoby (ukončení členství osoby) - je-li důvodem ukončení členství osoby „úmrtí“, pak automaticky dojde k ukončení všech časopisů, bez ohledu na to, že každý člen i po ukončení členství v průběhu roku dostává svůj časopis až do konce ročníku

Opravy

opravena kontrola členství „člena kmene dospělých“ - již je správně umožněno členství této výchovné kategorie v klubu kmene dospělých a také přímo u střediska

opravena kontrola neslučitelnosti funkcí (již dochází k hlášení opravdu jen dle našich předpisů neslučitelných funkcí)

opravena kontrola, která omylem vyžadovala i uvedení čekatelské zkoušky, pokud již osoba měla řádně uvedenou a platnou vůdcovskou zkoušku

opravena kontrola, která chybně u zástupce vůdce kmene dospělých (což je nepovinná funkce) vyžadovala kvalifikaci ČZ

opravena chyba načítání RČ osob narozených po roce 2000

při žádosti o převod/obnovení existující osoby se již správně přenáší informace o zvoleném typu členství, výchovné kategorii a datu změny až do poslední stránky formuláře, kde se vyplňuje odůvodnění žádosti o převod

pokud se uživatel snaží změnit typ členství řádné/čestné/nečlen na hostující (v rámci stejné jednotky), nebude mu to umožněno, neboť je nutné, aby každá osoba měla vždy jedno řádné/čestné/nečlen členství. V tomto případě je nutné nové členství typu „hostující“ založit osobě jako úplně nové členství (např. pomocí RČ a bezpečnostního kódu osoby, který uživatel tuto změnu dělající normálně vidí, případně pomocí žádosti o převod osoby s volbou hostujícího členství)

při zadávání komentáře k registrační vadě je i na formuláři pro zadání komentáře/výjimky vidět číslo a text chyby, kterou aktuálně uživatel komentuje

v přehledu komentářů vad registrace (z tabulky podřízených jednotek) se již zobrazují i komentáře vázající se na všechny podřízené jednotky kontrolované jednotky (družiny, oddíly i střediska; z úrovně kraje a ústředí jsou však vidět přímo již jen chyby přímo podřízené jednotky)

časopis zdarma nelze zaměnit za přílohu Skauting

v okamžiku autorizování placené přílohy Skauting nebo přidáváním přílohy Skauting se kontroluje zda má osoba příslušný časopis „nosič“, pokud ne, nelze operaci provést a osoba je na to upozorněna

při odevzdání registrace danou jednotkou dojde k správnému vyhodnocení nároku na časopis zdarma (při přidání nováčka je sice časopis značen zdarma: ne, ale po odevzdání registrace dojde k označení časopisu jako zdarma: ano - má-li na něj z registrační kategorie nárok)

pokud nemá osoba (nováček) při odevzdávání registrace přidělen žádný časopis, je mu automaticky přidělen časopis zdarma odpovídající jeho věkové kategorii

při zrušení odevzdání registrace se časopisy, které byly automaticky označeny jako zdarma: ano vrátí na stav zdarma: ne, aby nedošlo k nekonzistenci dat (při odevzdání registrace se opět vyhodnotí správně na zdarma: ano)

Systémové úpravy

opravena chyba znemožňující přidávání nových funkcí pro ZvOJ na úrovni admina ústředí

v detailu žádosti o převod (v helpdesku skautISu) se již zobrazuje i ev. číslo jednotky, kam je o převod žádáno a je zobrazeno jako odkaz

systémoví uživatelé s oprávněním HELPDESK mohou prohlížet i log historie u všech jednotek

systémoví uživatelé s oprávněním HELPDESK mohou obnovovat jakoukoliv dříve existující jednotku k požadovanému datu

skautis/nove-verze/1-8-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)