Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:1-6-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skautis:nove-verze:1-6-1 [10.08.2017 21:04]
kalich
skautis:nove-verze:1-6-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 <faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 1.6.1.41032** <faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 1.6.1.41032**
 (mimořádná aktualizace) (mimořádná aktualizace)
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +
  
 ===== Opravy ===== ===== Opravy =====
-  * změna základního řazení seznamu členů - základní řazení je dle příjmení a jména (i nadále všude funguje řazení kliknutím na název kteréhokoliv sloupce tabulek) + 
-  ​* ​zvětšeno pole pro zadávání komentářů k registračním vadám a také úprava vzhledu některých dalších polí +<faicon fa fa-bug> ​změna základního řazení seznamu členů - základní řazení je dle příjmení a jména (i nadále všude funguje řazení kliknutím na název kteréhokoliv sloupce tabulek) 
-  ​* ​po uložení komentáře k vadě registrace je automaticky spuštěna kontrola registrace a po uložení komentáře se tak opět zobrazí seznam všech vad dané registrace + 
-  ​* ​zablokování samostatného odebrání posledního časopisu "​nosiče"​ (Skautský svět nebo Roverský kmen), pokud má k němu osoba objednána všívanou přílohu Skauting (případné odhlášení obou časopisů po upozornění proběhne současně) +<faicon fa fa-bug> ​zvětšeno pole pro zadávání komentářů k registračním vadám a také úprava vzhledu některých dalších polí 
-  ​* ​provedeny opravy kontroly registrace a zobrazovaných hlášek: + 
-    ​* ​chybná hláška o statutárním zástupci u oddílu (odstraněna neměla význam) +<faicon fa fa-bug> ​po uložení komentáře k vadě registrace je automaticky spuštěna kontrola registrace a po uložení komentáře se tak opět zobrazí seznam všech vad dané registrace 
-    ​* ​osoby s členstvím "​nečlen"​ již nevyžadují registraci do nějaké kategorie a přitom mohou vykonávat funkce v jednotkách (naopak registrace nečlena je chybou; tyto osoby "​nečlen"​ nejsou započítávány do minimálního počtu členů jednotky) + 
-    ​* ​oprava kontroly minimálního počtu registrovaných členů v oddíle (již se zobrazují dle odpovídajícího počtu členů v oddílech jednotlivých typů: oddíl mladších členů, roverský kmen a klub kmene dospělých) +<faicon fa fa-bug> ​zablokování samostatného odebrání posledního časopisu "​nosiče"​ (Skautský svět nebo Roverský kmen), pokud má k němu osoba objednána všívanou přílohu Skauting (případné odhlášení obou časopisů po upozornění proběhne současně) 
-    ​* ​chybná hláška při kontrole věku osob dle výchovných kategorií (věkové hranice jsou již v kontrole nastaveny na správné hodnoty a vypočítávají se dle skutečného věku osob) + 
-  ​* ​opraveny násobné hlavní kontakty osob i jednotek (nyní má každá osoba i jednotka maximálně jeden "​hlavní e-mail"​ a maximálně jeden "​hlavní telefon/​mobil";​ ostatní kontakty byly převedeny na typ "​další"​)+<faicon fa fa-bug> ​provedeny opravy kontroly registrace a zobrazovaných hlášek: 
 + 
 +<faicon fa fa-bug> ​chybná hláška o statutárním zástupci u oddílu (odstraněna neměla význam) 
 + 
 +<faicon fa fa-bug> ​osoby s členstvím "​nečlen"​ již nevyžadují registraci do nějaké kategorie a přitom mohou vykonávat funkce v jednotkách (naopak registrace nečlena je chybou; tyto osoby "​nečlen"​ nejsou započítávány do minimálního počtu členů jednotky) 
 + 
 +<faicon fa fa-bug> ​oprava kontroly minimálního počtu registrovaných členů v oddíle (již se zobrazují dle odpovídajícího počtu členů v oddílech jednotlivých typů: oddíl mladších členů, roverský kmen a klub kmene dospělých) 
 + 
 +<faicon fa fa-bug> ​chybná hláška při kontrole věku osob dle výchovných kategorií (věkové hranice jsou již v kontrole nastaveny na správné hodnoty a vypočítávají se dle skutečného věku osob) 
 + 
 +<faicon fa fa-bug> ​opraveny násobné hlavní kontakty osob i jednotek (nyní má každá osoba i jednotka maximálně jeden "​hlavní e-mail"​ a maximálně jeden "​hlavní telefon/​mobil";​ ostatní kontakty byly převedeny na typ "​další"​) 
skautis/nove-verze/1-6-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)