Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:1-6-1

skautIS (verze 1.6.1)

do provozu nasazeno: 8.1.2010 v 23.15
číslo verze: 1.6.1.41032 (mimořádná aktualizace)

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Opravy

změna základního řazení seznamu členů - základní řazení je dle příjmení a jména (i nadále všude funguje řazení kliknutím na název kteréhokoliv sloupce tabulek)

zvětšeno pole pro zadávání komentářů k registračním vadám a také úprava vzhledu některých dalších polí

po uložení komentáře k vadě registrace je automaticky spuštěna kontrola registrace a po uložení komentáře se tak opět zobrazí seznam všech vad dané registrace

zablokování samostatného odebrání posledního časopisu „nosiče“ (Skautský svět nebo Roverský kmen), pokud má k němu osoba objednána všívanou přílohu Skauting (případné odhlášení obou časopisů po upozornění proběhne současně)

provedeny opravy kontroly registrace a zobrazovaných hlášek:

chybná hláška o statutárním zástupci u oddílu (odstraněna neměla význam)

osoby s členstvím „nečlen“ již nevyžadují registraci do nějaké kategorie a přitom mohou vykonávat funkce v jednotkách (naopak registrace nečlena je chybou; tyto osoby „nečlen“ nejsou započítávány do minimálního počtu členů jednotky)

oprava kontroly minimálního počtu registrovaných členů v oddíle (již se zobrazují dle odpovídajícího počtu členů v oddílech jednotlivých typů: oddíl mladších členů, roverský kmen a klub kmene dospělých)

chybná hláška při kontrole věku osob dle výchovných kategorií (věkové hranice jsou již v kontrole nastaveny na správné hodnoty a vypočítávají se dle skutečného věku osob)

opraveny násobné hlavní kontakty osob i jednotek (nyní má každá osoba i jednotka maximálně jeden „hlavní e-mail“ a maximálně jeden „hlavní telefon/mobil“; ostatní kontakty byly převedeny na typ „další“)

skautis/nove-verze/1-6-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)