Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:jednotka:obsazeni-funkci

Obsazení funkcí jednotky

Všechny jednotky jsou povinné evidovat ve skautISu obsazení činovnických funkcí. Dle Směrnice k evidenci údajů ve skautISu je za průběžnou evidenci odpovědný vedoucí jednotky (ať už se jedná o oddíl nebo o některou z organizačních jednotek). K evidenci slouží stránka Obsazení funkcí.

SkautIS umožňuje evidovat i funkce nečinovnické (Kdo je to činovník?), což je například většina funkcí na úrovni oddílu (pokladník, kronikář, atd.).

Obsazení funkcí jednotky

Filtrování

Ve výchozím stavu jsou v přehledu zobrazeny všechny aktuální funkce tedy takové, u kterých není nastavena Platnost do. Je-li zaškrtnut přepínač Zobrazit i historii, dojde po obnovení seznamu tlačítkem Hledat k zobrazení všech funkcí, které kdy byly do skautISu zaneseny. V orientaci ve větším množství záznamů může pomoci seřazení tabulky podle vybraného sloupce.

Záznamy v tabulce je možné filtrovat také podle osob. Po zapsání jména nebo jeho části do pole Osoba a kliknutí na tlačítko Hledat se zobrazí jen funkce osob, jejichž jméno vyhovuje zadanému filtru.

Zobrazit i historii Filtrování podle osoby

Přidání nové funkce

Přidat novou funkci je možné jen pokud je člověk přihlášený ve správné roli (typicky vedoucí/admin dané jednotky). Po kliknutí na tlačítko Přidat se zobrazí stránka Přidání výkonu funkce.

Funkce se vždy přiděluje konkrétní osobě. Osoba se nejdříve vyhledá (podle jména, rodného čísla nebo data narození), pokud je vyhledaných záznamů více, je možné vybrat konkrétní osobu v roletce na konci řádku. Dále se vybere Funkce. Funkce se dělí na volené a jmenované. Podkladem pro zápis do skautISu by měl být příslušný akt (volba na sněmu, jmenování zaznamenané v zápisu z rady), z kterého je zřejmá Platnost od (nesmí být v budoucnosti). Volitelně je možné přidělit i Roli, která je k výkonu funkce vhodná. Přidělit roli jde samozřejmě i později na stránce dané osoby.

Přidání funkce je dokončeno kliknutím na tlačítko Uložit. Kliknutím na tlačítko Storno dojde k návratu na seznam funkcí.

Přidat (novou funkci) Přidání výkonu funkce

Předání funkce

Další běžnou operací je předání funkce. Provede se kliknutím na tlačítko Ukončit funkci u stávajícího držitele. Platnost do se nastaví podle data, ke kterému byla funkce předána (nesmí být v budoucnosti). Jako Důvod ukončení se vybere Ustavení nového činovníka, načež systém umožní vybrat Novou osobu, která funkci přebírá.

Předání funkce je dokončeno kliknutím na tlačítko Uložit. Původní funkce je k danému datu ukončena, nové osobě je od daného data vytvořena. Kliknutím na tlačítko Storno dojde k návratu na seznam funkcí.

Předání funkce

Ukončení funkce

Ukončit funkci je možné jen pokud je člověk přihlášený ve správné roli (typicky vedoucí/admin dané jednotky). Po kliknutí na tlačítko Ukončit funkci ve vybraném řádku tabulky se zobrazí stránka Ukončení výkonu funkce.

Při ukončení je nutné vybrat Platnost do, která odpovídá datu, ke kterému byla funkce ukončena (nelze nastavit do budoucnosti). U vybraných funkcí je dostupná volba Ukončit implicitní roli, po jejím zaškrtnutí dojde spolu s ukončením k odebrání role v jednotce (například pokud dojde k ukončení funkce vedoucí střediska, odebere se po zaškrtnutí této volby zároveň role vedoucí/admin střediska). Poslední volba umožňuje vybrat Důvod ukončení funkce.

Ukončení funkce je dokončeno kliknutím na tlačítko Uložit. Kliknutím na tlačítko Storno dojde k návratu na seznam funkcí.

Ukončit funkci Ukončení výkonu funkce

Přidat historickou funkci

Může se stát, že některá funkce nebyla do skautISu zanesena a později se ukáže, že z nějakého důvodu chybí. (Například při prokazování splnění kvalifikačních podmínek pro kandidaturu do ústředních orgánů.)

Přidat historickou funkci může člověk přihlášený ve správné roli (typicky vedoucí/admin dané jednotky). Po kliknutí na tlačítko Přidat historickou funkci se zobrazí stránka Historická funkce, která umožňuje v jednom kroku funkci vytvořit a zároveň ukončit. Jedná se tedy jen o zjednodušení operace, která by jinak musela proběhnout nadvakrát. Jinak je postup obdobný jako při přidávání nové a ukončování stávající funkce. Pokud není vyplněna Platnost do, dojde k běžnému přidání nové funkce.

Přidat historickou funkci Historická funkce

Upravit historii (opravy a mazání)

Pokud jsou některé údaje v evidenci funkcí uvedeny chybně, je možné je opravit nebo smazat. Může to udělat člověk přihlášený ve správné roli (typicky vedoucí/admin dané jednotky). Po kliknutí na tlačítko Upravit historii ve vybraném řádku tabulky se zobrazí rozšířená stránka Historická funkce.

Na stránce je možné změnit typ funkce nebo opravit její platnost. Pokud při úpravě dojde k vymazání položky Datum platnosti do je funkce „odukončena“. Je také možnost chybně zadanou funkci kliknutím na tlačítko Smazat zcela odstranit. Po kliknutí na tlačítko Smazat se zobrazí výstražný dialog, který je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko OK.

Úprava editovatelných položek je dokončeno kliknutím na tlačítko Uložit. Kliknutím na tlačítko Storno dojde k návratu na seznam funkcí.

Upravit historii Historická funkce (rozšířená Smazání funkce

skautis/jednotka/obsazeni-funkci.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)