Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:akce:vzdelavaci:ucastnici

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skautis:akce:vzdelavaci:ucastnici [27.02.2019 10:18]
David Tureček - Dave [Přihlášení účastníci]
skautis:akce:vzdelavaci:ucastnici [23.04.2019 09:44] (aktuální)
David Tureček - Dave
Řádek 4: Řádek 4:
 Kromě níže rozepsaných operací s účastníky záložka obsahuje: Kromě níže rozepsaných operací s účastníky záložka obsahuje:
  
 +-----------
  
 ===== Obsazenost kurzu ===== ===== Obsazenost kurzu =====
 +{{ :​skautis:​akce:​vzdelavaci:​3_ucastnici_obsazenost_kurzu.png?​300|}}
   * Jde pouze o přehledovou tabulku, která dělá souhrn informací z tabulky přihlášení účastníci a kapacity kurzu.   * Jde pouze o přehledovou tabulku, která dělá souhrn informací z tabulky přihlášení účastníci a kapacity kurzu.
   * **Předběžně přihlášeno** - ukazuje na počet účastníků,​ kteří mají o kurz zájem a odevzdali přihlášku   * **Předběžně přihlášeno** - ukazuje na počet účastníků,​ kteří mají o kurz zájem a odevzdali přihlášku
   * **Závazně přihlášeno** - ukazuje stav, kolik jste již účastníků přijaly, každý účastník,​ který je vyznačený jako přijatý obdržel e-mail s informací, že je přijatý. Doporučujeme tento krok neodkládat.   * **Závazně přihlášeno** - ukazuje stav, kolik jste již účastníků přijaly, každý účastník,​ který je vyznačený jako přijatý obdržel e-mail s informací, že je přijatý. Doporučujeme tento krok neodkládat.
-{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​3_ucastnici_obsazenost_kurzu.png|}} 
  
-===== Přihlášení účastníci ===== 
  
 +-----------
 +
 +===== Přihlášení účastníci =====
 +{{ :​skautis:​akce:​vzdelavaci:​5_ucastnici_uvod_rozcestnik.png?​450|}}
   * Seznam přihlášených účastníků včetně základních informací o nich a o jejich účasti na vzdělávací akci   * Seznam přihlášených účastníků včetně základních informací o nich a o jejich účasti na vzdělávací akci
-  * <faicon fa fa-pencil fa-blue> [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​ucastnici:​uprava-osob|Upravit osoby:​]] ​Zaznačení podmínek, přijetí účastníků nebo náhradníků (jak pracovat s účastníky v hlášence) +  * Zaznačení podmínek, přijetí účastníků nebo náhradníků (jak pracovat s účastníky v hlášence) <faicon fa fa-pencil> [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​ucastnici:​uprava-osob|Upravit osoby]] 
-  * <faicon fa fa-plus fa-blue> [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​ucastnici:​prihlasit-osobu|Přihlásit osobu:]] V případě ručního zavádění osoby +  * V případě ručního zavádění osoby <faicon fa fa-plus> [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​ucastnici:​prihlasit-osobu|Přihlásit osobu]] 
-  * <faicon fa fa-file-excel-o fa-green>​ **Export přihlášených účastníků (XLSX):** tímto ​tlačítkem si můžete kdykoliv připravit a stáhnout přehled všech přihlášených účastníků ve formátu určeném pro Excel a dále s tímto seznamem pracovat. Můžete v něm najít souhrnné kontakty na účastníky,​ vedoucí jejich oddílům vyjádření atp... +  ​Tímto ​tlačítkem si můžete kdykoliv připravit a stáhnout přehled všech přihlášených účastníků ve formátu určeném pro Excel a dále s tímto seznamem pracovat. Můžete v něm najít souhrnné kontakty na účastníky,​ vedoucí jejich oddílům vyjádření atp... <faicon fa fa-file-excel-o**Export přihlášených ​účastníků ​(XLSX)** 
-  * <faicon fa fa-pencil fa-blue[[skautis:​akce:​vzdelavaci:​ucastnici:​evidence-dotace|Evidence ​účastníků ​kvůli dotaci:]] tlačítko je viditelné jen v případě, že si akce podala žádost o dotaci a ta byla schválena. Potom vede na stránku, kde se zadává skutečná účast přihlášených frekventantů pro dotační účely.+  * Tlačítko je viditelné jen v případě, že si akce podala žádost o dotaci a ta byla schválena. Potom vede na stránku, kde se zadává skutečná účast přihlášených frekventantů pro dotační účely. ​<faicon fa fa-pencil>​ [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​ucastnici:​evidence-dotace|Evidence účastníků kvůli dotaci:]]
  
  
-{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​5_ucastnici_uvod_rozcestnik.png|}} 
  
-  * <faicon fa fa-times fa-red> <color #​ed1c24>​Odhlásit</​color>​ - po zvolení Odhlásit, bude třeba zadat důvod odhlášení 
-  * <faicon fa fa-list-alt>​ [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​prihlasky-nastaveni#​vzhled-stranky|Detailní přihláška]] - zobrazí seznam odpovědí a vyjádřených souhlasů konkrétní osoby 
-===== Odhlášení účastníci ===== 
  
 +  * Po zvolení <faicon fa fa-times fa-red> <color #​ed1c24>​**Odhlásit**</​color>,​ bude třeba zadat důvod odhlášení,​ které přijde účastníkovi mailem
 +  * Zobrazí seznam odpovědí a vyjádřených souhlasů konkrétní osoby <faicon fa fa-list-alt>​ [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​prihlasky-nastaveni#​vzhled-stranky|Detailní přihláška]]
 +
 +-----------
 +
 +===== Odhlášení účastníci =====
 +{{ :​skautis:​akce:​vzdelavaci:​6_ucastnici_odhlaseni_znovuprohlasit.png?​300|}}
   * Seznam odhlášených zájemců. Po odhlášení máte stále možnost <faicon fa fa-paper-plane>​ <color #​7092be>​Znovu přihlásit</​color>​ tím je přijmete mezi účastníky. V případě, že se vám například uvolnila kapacita nebo došlo k omylu.   * Seznam odhlášených zájemců. Po odhlášení máte stále možnost <faicon fa fa-paper-plane>​ <color #​7092be>​Znovu přihlásit</​color>​ tím je přijmete mezi účastníky. V případě, že se vám například uvolnila kapacita nebo došlo k omylu.
  
-{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​6_ucastnici_odhlaseni_znovuprohlasit.png|}}+
  
 ---- ----
  
 <faicon fa fa-bars> [[skautis:​akce:​vzdelavaci|Vzdělávací akce]] | <faicon fa fa-arrow-left>​ [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​instruktori|Instruktoři a tým]] | [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​zkousky|Zkoušky a dekrety]] <faicon fa fa-arrow-right>​ <faicon fa fa-bars> [[skautis:​akce:​vzdelavaci|Vzdělávací akce]] | <faicon fa fa-arrow-left>​ [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​instruktori|Instruktoři a tým]] | [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​zkousky|Zkoušky a dekrety]] <faicon fa fa-arrow-right>​
skautis/akce/vzdelavaci/ucastnici.1551259103.txt.gz · Poslední úprava: 27.02.2019 10:18 autor: David Tureček - Dave