Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:akce:tabory:hlasenka-vedeni-tabora

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
skautis:akce:tabory:hlasenka-vedeni-tabora [29.08.2018 13:08]
David Tureček - Dave [Editace osob a funkcí]
skautis:akce:tabory:hlasenka-vedeni-tabora [29.05.2019 12:12] (aktuální)
David Tureček - Dave [Poznámka:]
Řádek 24: Řádek 24:
 Pokud je vedoucím tábora někdo jiný, než kdo zakládal hlášenku, zde ho můžete určit vedoucím tábora a následně bude mít přístup do všech záložek tábora jako osoby v roli: "​vedoucí/​admin oddílu"​ Pokud je vedoucím tábora někdo jiný, než kdo zakládal hlášenku, zde ho můžete určit vedoucím tábora a následně bude mít přístup do všech záložek tábora jako osoby v roli: "​vedoucí/​admin oddílu"​
  
-Táborový zdravotník musí mít osvědčení o výkonu ZZA, které musí mít zadané ve skautISu ve svých kvalifikacích. Pokud je zdravotník „profesionál” a splňuje potřebnou kvalifikaci (podrobnosti ve [[https://​krizovatka.skaut.cz/​dokumenty/​file/​314-smernice-ke-zdravotnickemu-zabezpeceni-akci | Směrnici ke zdravotnickému zajištění zotavovacích akcí]]), je třeba ​tuto skutečnost uvést do poznámky, ​aby šlo údaje uložit.+Táborový zdravotník musí mít osvědčení o výkonu ZZA, které musí mít zadané ve skautISu ve svých kvalifikacích. Pokud je zdravotník „profesionál” a splňuje potřebnou kvalifikaci (podrobnosti ve [[https://​krizovatka.skaut.cz/​dokumenty/​file/​314-smernice-ke-zdravotnickemu-zabezpeceni-akci | Směrnici ke zdravotnickému zajištění zotavovacích akcí]]), ​**je třeba aby měl titul zadaný u [[skautis:​osoba:​zakladni-udaje|své osoby]] ve skautISu.**
  
  
skautis/akce/tabory/hlasenka-vedeni-tabora.txt · Poslední úprava: 29.05.2019 12:12 autor: David Tureček - Dave