Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:9-1 [18.04.2018 12:32]
david322 vytvořeno
skautis:nove-verze:9-1 [02.05.2018 14:53]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== skautIS (verze 9.1.1) ====== 
-<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 21.8.2015 v 0.21 \\ 
-<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 9.0.6.25243 ** 
  
-=== Význam ikon v change logu: === 
- 
-// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) // 
- 
-====nové funkce:==== 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13792] STS: Spolehlivá osoba může provádět změny nastavení STS 
- (PO jednotky, účastníci STS | Služby > STS: Moje jednotka > Přihlášené osoby) 
- - PO jednotky získala nový seznam přihlášených osob. 
- - PO jednotky může označit tzv. spolehlivou osobu. Spolehlivá osoba může provádět většinu změn a nastavení tarifů a služeb svého čísla automaticky bez nutnosti schvalovat tuto změnu pověřenou osobou nebo ústředním správcem STS. Dochází tedy ke zrychlení a zjednodušení procesu. PO, potažmo jednotky si musí být vědomy, že označení za spolehlivou osobu neznamená výjimku z dodržování pravidel STS. 
- - I nadále podléhá schvalování přihlášek a převodů, změna hlasové SIM na datovou. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13803], [TR15181] STS: Zobrazení QR kódu pro úhradu faktur za služby STS 
- ​(účastníci STS | Moje STS > Faktury) 
- - Nově je každá faktura a rovněž zobrazení konkrétní faktury ve skautISu opatřena QR kódem, jehož pomocí dojde v on-line bankingu k předvyplnění příkazu k úhradě. Služba je dostupná jen u vybraných bank. Kódy tak mohou zjednodušit pravidelné zadávání mesíčních plateb za služby STS. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15190] STS: Nastavení skautISu umožňuje mít vybrané tarify jen pro KÚJ či TDC 
- ​(ústřední admin STS | Služby > STS: Admin > Tarify) 
- - Nově je možné v nastavení tarifů zvolit, zda je dostupný pro všechny fakturační skupiny, nebo jen pro TDC/KÚJ. 
- - Takový tarif se pak nabízí osobám podle toho, kde mají svou přihlášeku v STS. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15188] STS: Ke kombinovaným tarifů hlas+data lze nově přidávat ještě další datový balíček 
- ​(uživatelé STS | Moje STS > detail čísla > změna služeb) 
- - Nově je možné i u kombinovaných tarifů, které již k hlasu rovnou obsahují datový balíček, zapnout další datové zvýhodnění. Tím lze dosáhnout např. k tarifu PNM3 s již 400MB dat doplnění dalšího balíčku, který přidá například další 1,5GB dat. 
- - U běžných datových balíčků je pak navíc možné navyšovat FUP, i kdyby to základní kombinovaný tarif neumožňoval. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13883] Kvalita: Přehled v účasti hodnocení kvality 
- ​(správci HK, členové Junáka | Kvalita > Cizí hodnocení > Výsledky pro nadřízené jednotky > Přehled v účasti hodnocení kvality) 
- - V rámci souhrnných přehledů hodnocení kvality došlo k úpravě a rozšíření Přehled v účasti na hodnocení kvality. 
- - Došlo k jasné specifikaci jednotlivých údajů zobrazovaných v buňkách, přidány nové typy hodnocení (hodnocení vzdělávacích akcí) a grafické úpravě tabulek a sipek v nich obsažených. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13889] Kvalita: Detail po typech hodnocení v čase 
- ​(správci HK, členové Junáka | Kvalita > Cizí hodnocení > Souhrnné výsledky pro nadřízené > Detail po typech hodnocení v čase) 
- - Vznikl nový souhrnný přehled, který pro každou úroveň organizace nebo typ akce zobrazuje změny v počtu zapojených jednotek a změny ve výsledcích za období posledních 10 let. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13890] Kvalita: Detail po jednotlivých oblastech 
- ​(správci HK, členové Junáka | Kvalita > Cizí hodnocení > Souhrnné výsledky pro nadřízené > Detail po jednotlivých oblastech) 
- - Další z nových souhrnných přehledů pro nadřízené jednotky je pohled na výsledky v jednotlivých oblastech a jednotlivých úrovních organizace nebo jednotlivých typech akce. Pro každou oblast se zobrazuje medián výsledných hodnot všech odevzdaných hodnocení za posledních 5 let. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13941] VzA a Dotace: Zobrazení kontroly zadání údajů VzA 
- ​(vzdělavatelé | Akce > Vzdělávací akce > konkrétní akce > Přehled stavu a odevzdání > Kontrola stavu) 
- - Na záložce Přehled stabu a odevzdání v hlášence VzA vzniklo nové tlačítko Kontrola stavu, které umožňuje osobám pracujícím s hlášenkou VzA kdykoli během zadávání údajů zobrazit stav vyplněných údajů a zjistit, jaké údaje jsou zadané= správně a jaké údaje je nutné ještě doplnit. 
- - Tlačítko slouží pouze pro zobrazení tohoto stavu a neznamená posun s odevzdáním hlášenky. 
- 
-====vylepšení:​==== 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR13792] STS: Vznikl další přehled pro správce STS jednotky. Nově lze zobrazit seznam všech přihlášených osob do STS dané jednotky. 
- 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR13891] Kvalita: Došlo k úpravě řazení položek v nabídce souhrnných přehledů pro nadřízené jednotky. 
- 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15078], [TR15079] VzA: Pro zpřehlednění a jasnější výklad došlo ke změně názvu tlačítka Zobrazit na Zobrazit a upravit v tabulce jednotlivých kurzů VzA a tlačítek Upravit osoby a uložit změny na záložce Účastníci VzA. 
- 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR13800] ImportSFN: Upraveno importování vyúčtování STS tak, aby agregovalo počet vyčerpaných dat v daném měsíci a ty dlouhodobě ukládalo jako součást základního vyúčtování. 
- 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15337] VzA: V rámci agendy vzdělávacích akcí systém umí zobrazit i stránky, které by v aktuální roli končili "​přístup zamítnut",​ pokud má uživatel jinou roli, která k zobrazení opravňuje. Využití je pro základní přístup k údajům vzdělávacích akcí ze stránky "Moje akce" a také pro snadný přístup z e-mailových odkazů - není nutné ručně přepínat roli. Ale neumožňuje to zobrazit všechny záložky a ovládací prvky, ke kterým by opravňovala jiná role; na to už je nutné aktivní roli klasicky přepnout. 
- 
-====opravy:​==== 
-<faicon fa fa-bug> [TR15201] Kvalifikace:​ Opraven formulář pro úpravu historie již zadaných kvalifikací. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15159] Osoba: Opraveno zobrazování záložky Další údaje u osob. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15173] Administrace:​ Správa externích aplikací skautISu již správně načítá detaily o registrovaných aplikacích a webech. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15300] Časopisy: Přidávání časopisů osobám je opět možné bez zobrazení prádné stránky. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15285] Sněmy: Zakládání sněmu organizační jednotky probíhá bez chyb. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15167], [TR15166] STS: Pověřená osoba jednotky opět vidí záložku faktury, údaje na ní uvedené a seznam osob jednotky, které jsou členy STS. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15193] STS: Opět lze zobrazit detail tarifu STS. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15200] STS: Administrátor STS na ústředí může provádět nyvášení počtu zapojených čísel u osoby. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15289] STS: Při potvrzování provedení změny tarifu a služeb od TM se zobrazuje správně přehled povodního a nového nastavení. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15282] VzA: U vzdělávacích akcí je opět možné přidávat nově termíny a místa konání akce. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15284] VzA: Osoba v roli VzA: vedoucí akce může opět editovat tabulku účastníků kurzu a vidí obsazenost jednotlivých kurzů v tabulce na stejné stránce. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15083] VzA: Došlo k úpravě zobrazování stavů a potvrzení jednotlivých úkonů v hlášence VzA na záložce Přehled stavu a odevzdání. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15334] VzA: Opraveno vyhledávání zveřejněných vzdělávacích akcí přímo ve skautISu, aby byly viditelné i běžným členům. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR13675] Sněmy: Vyřešen občasný problém s null referenncí na stránce pro vkládání ověřeného zkráceného zápisu ze sněmu. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15058] Majetek: Opraven problém se snahou o vložení null hodnoty do povinného pole při zakládání rezervace věci ve skladu. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15342] Základny: Vyřešena výjimka v oprávnění,​ aby vedoucí/​admin oddílu mohl vidět detail základny, kterou jeho oddíl využívá. 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15370] STS: Do zpráv o změnách nastavení se vkládá viditelně změna dat zahrnutých do hlasového tarifu i změna samostatného rozšiřujícího datového balíčku. (nasazeno: 7.9.2015) 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15366] STS: Již se mezi rozšiřujícími balíčky nezobrazují data patřící jen do kombinovaných tarifů. A stejně tak se neskrývá tabulka rozšiřujících balíčků, když si uživatel chce změnit jakoukoli službu. (nasazeno: 7.9.2015) 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15394] VzA a dotace: Záložka "​Skutečná účast"​ u vyúčtování dotace VzA lze již bez potíží zobrazovat. (nasazeno: 11.9.2015) 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15386] STS: Vyřešen problém s nemožností navyšovat FUP u datových tarifů, které to umožňují. (nasazeno: 11.9.2015) 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15442] STS: Opraveno zobrazování voleb datového tarifu i při použití IMD a správného zasílání změnových zpráv. (nasazeno: 11.9.2015) 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR15376] STS: Přejmenovány popisky týkající se datových tarifů a balíčků. (nasazeno: 11.9.2015) 
- 
-<faicon fa fa-bug> [TR13800] STS: V základním vyúčtování služeb, které má data, se zobrazuje souhrn vyčerpaných dat v daném měsíci s vhodnou jednotkou - např. MB. (nasazeno: 11.9.2015) 
- 
-====systémové úpravy:​==== 
-<faicon fa fa-cogs> [TR15189] STS: Proběhl převod ukládání současných tarifů STS do nové podoby, která umožňuje tarifu s datovými službami přiřadit další datový balíček navíc nad rámec tohoto tarifu. 
- 
-<faicon fa fa-cogs> [TR15189] STS: Přidán v DB u telefonních čísel atribut ID_TariffDataIncluded a odpovídajícím způsobem aktualizována data čísel, která mají datový balíček součástí hlasu. 
- 
-<faicon fa fa-cogs> [TR15316] VzA: Webová služba ve funkci EventEducationAllPublic nově vrací i ID a číslo+název pořádající jednotky. 
skautis/nove-verze/9-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)