Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:2-3-3

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:2-3-3 [12.02.2018 14:23]
kalich [Vylepšení]
skautis:nove-verze:2-3-3 [02.05.2018 14:53]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== skautIS (verze 2.3.3) ====== 
-<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: 6.8.2010 v 14.20 \\ 
-<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 2.3.3.22728** 
-(mimořádná aktualizace) 
- 
- 
-=== Význam ikon v change logu: === 
- 
-// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) // 
- 
- 
- 
-===== Nové funkce ===== 
-•rozšířeny anonymní webové služby o možnost získání rovnou všech dat i podřízených jednotkek (WS: OccupationAll a AdvertisingSummary;​ parametr: IncludeChildUnits) 
-•anonymní webová náborová služba AdvertisingSummary umožňuje vyhledávat i údaje kluboven v požadované vzdálenosti od nějakého bodu (GpsLatitude,​ GpsLongitude,​ Distance (v metrech)) 
- 
- 
- 
-===== Vylepšení ===== 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ lze editovat barvy vodních skautů u již existujícího zaměření (nové tlačítko "​Editovat barvy"​) 
- 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ pokud znovu načítána stejná stránka (např. při editaci dat v tabulce), při aktualizaci se stránka vrátí na stejné místo (pamatuje se pozice scrollbaru) 
- 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ informace z řádů Junáka k nucené správě a likvidaci jednotek jsou vidět i při editaci záznamů 
- 
- 
- 
-===== Opravy ===== 
-<faicon fa fa-bug> nový - přehlednější - design zadávání nemovitosti je jak při editaci, tak i při zakládání nové nemovitosti 
  
skautis/nove-verze/2-3-3.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)