Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:exporty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skautis:exporty [06.06.2019 12:00]
David Tureček - Dave
skautis:exporty [12.11.2019 14:53] (aktuální)
David Tureček - Dave [Export pouze za konkrétní rok.]
Řádek 4: Řádek 4:
 **Vždy zvažte, jaké údaje exportujete a k čemu je opravdu potřebujete.** **Vždy zvažte, jaké údaje exportujete a k čemu je opravdu potřebujete.**
  
-Exporty lze provádět na stránce [[https://​is.skaut.cz/​Junak/​Summary/​Person/​Export.aspx|exporty]]+Exporty lze provádět na stránce [[https://​is.skaut.cz/​Junak/​Summary/​Person/​Export.aspx|exporty ​ve skautISu]]
  
 ===== Export pouze za konkrétní rok. ===== ===== Export pouze za konkrétní rok. =====
Řádek 10: Řádek 10:
 Pokud potřebujete exportovat pouze jeden rok nebo jeden druh členství, je zapotřebí omezit volbu na přesné zadání. Pokud potřebujete exportovat pouze jeden rok nebo jeden druh členství, je zapotřebí omezit volbu na přesné zadání.
  
-{{:​skautis:​export.png|}}+{{:​skautis:​export.png?500|}} 
 + 
 +<WRAP center round help 60%> 
 +Přihláška osoby se řadí do kategorie velmi citlivých údajů. Vzhledem k tomu, že jsou v organizaci střediska různé velikosti, je přístup k přihláškám omezen pouze na osoby s rolí vedoucí/​admin oddílu (aby nedocházelo k střediskovým velkoexportům). Tedy osobu, která má k členům nejblíž a potřebuje s údaji v přihlášce pracovat. 
 +V této kategorii, jsou i souhlasy které vyžaduje GDPR, když provádíte export o těchto údajích ze střediska výsledek se vám nezobrazí a uvidíte pouze ---. 
 +</​WRAP>​ 
 +
skautis/exporty.1559822436.txt.gz · Poslední úprava: 06.06.2019 12:00 autor: David Tureček - Dave