Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:sluzby:pojisteni-odpovednosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti kryje škody způsobené třetím osobám v rámci činnosti Junáka - českého skauta či jeho organizačních jednotek a to včetně škod vzniklých zanedbáním náležitého dohledu na osobou, která byla svěřena do péče. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, a na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá. Pojistná smlouva platí na území Evropy. (více informací na www.skaut.cz/pojisteni)

Automaticky jsou pojištěni z titulu své funkce tito činovníci:

  • vedoucí organizačních jednotek
  • vedoucí oddílů mladších členů a jejich zástupci
  • oddíloví rádci
  • vedoucí táborů

(tyto osoby už není nutné individuálně pojišťovat a v přehledu jsou vyznačeny)

Pokud chcete pojistit jakoukoli další osobu (starší 15 let) z této jednotky, lze to udělat jednoduše vyplněním níže uvedené přihlášky. Pojištění osob je platné od následujícího dne po podání této závazné přihlášky. Následně se vám osoba zobrazí v pojištěných osobách v druhé záložce.

Pojistitelné osoby

  • Jsou osoby, které je možné pojistit (vidíte, že u jejich jména je zeleným napsáno: „Osobu lze pojistit“

Pojištěné osoby

  • Jsou již pojištěné osoby z titulu funkce.
  • Není tedy možné tuto osobu pojistit. Je tam napsáno „Osoba je automaticky pojištěna“

skautis/sluzby/pojisteni-odpovednosti.txt · Poslední úprava: 11.07.2018 09:16 autor: David Tureček - Dave