Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:registrace

Registrace

Základní informace

  • provádí se jedenkrát ročně a je to jeden termín kdy provádíme sčítání a vybírání členských příspěvků
  • podrobné informace o registraci naleznete na Křižovatce
  • termíny, do kdy musí být registrace odevzdána, určuje Směrnice pro daný rok
  • evidence členů má probíhat průběžně podle Směrnice k evidenci údajů ve skautISu

Video návod jak na registraci na YouTube

Termín odevzdání registrace - střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31.1.

Způsob fungování oddílu - povinně je třeba kartě „další údaje“ u každého oddílu mladších členů zadat, jak oddíl pracuje s věkovými kategoriemi. Volitelně je potom možné uvést, zda oddíl pracuje se znevýhodněnými dětmi.

Adresa a GPS klubovny - spolu s náborovými informacemi jsou nutné údaje pro uveřejnění vaší klubovny v mapě kluboven pro případné nováčky, kteří budou hledat nejbližší oddíl. Údaje slouží také k jednoznačné identifikaci nemovitostí.

Kdo může založit registraci?

Registraci většinou provádí vedoucí oddílu, ovšem není to vždy podmínkou. Je možné aby vedoucí oddílu tímto úkolem někoho pověřil. Důležité je aby měl roli vedoucí/admin.

Pokud máte družiny, můžete si vybrat:

  1. Registraci si zpracují družiny
  2. Registraci jim zpracuje oddíl

Registraci je nutné provést v několika po sobě jdoucích krocích.

skautis/registrace.txt · Poslední úprava: 21.01.2020 06:51 autor: David Tureček - Dave