Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:registrace:komentare

Komentáře

 • Zobrazují se až po odevzdání registrace a jsou již s okomentovanými problémy
 • Následně je na VOJ zda udělí výjimku, je třeba brát ohled na to, zda se chyba již nějaký rok opakuje

Proč je máme?

 • obsahují legendu, která popisuje jaké můžou nastávat chyby
 • podle komentářů je vhodné opravit data která jsou chybová

Legenda

 • Chyba: jedná se o zásadnější chybu, kterou je třeba odstranit (např. chybí jméno osoby, není zadáno rodné číslo apod.).
 • Bez odstranění této chyby není možné registraci odevzdat.
 • Atypická data: údaje o osobě uvedené jsou atypické a je třeba je opravit, odstranit, nebo vysvětlit, proč jsou data takto uváděna (např. je osoba vedena ve věkové kategorii, která neodpovídá věku).
 • Problém je nutné opravit, nebo vysvětlit uvedením komentáře.
 • Výjimka: většinou je porušen některý z předpisů Junáka a problém je potřeba vyřešit, nebo je třeba zažádat nadřízenou jednotku o udělení výjimky z tohoto ustanovení (např. má oddíl méně jak 12 mladších členů; nejnižší možný počet členů v oddíle mladších členů je stanoven v Organizačním řádu Junáka).
 • Problém je nutné opravit, nebo požádat nadřízenou jednotku o udělení výjimky a v případě udělaní této výjimky do komentáře text výjimky uvést.
 • Nedostatek: jde o nedostatky, které upozorňují na skutečnost, která může způsobovat významné problémy v návaznosti např. na jiné skautské předpisy.
 • Nedostatek doporučujeme vyřešit co možná nejdříve. Pokud to v rámci této registrace vyřešit nelze, je nutné uvést vysvětlující komentář, který nedostatek alespoň objasní.
 • Připomenutí: nedostatky okrajové, je doporučeno zadat o osobách a jednotkách co nejvíce údajů, avšak tyto nejsou vyžadovány žádným předpisem (např. nejsou zadány náborové informace)
 • Doporučujeme se řešením uvedeným v připomenutí zabývat a řídit se jím. Na odevzdání registrace to však nebude mít vliv.

Kontrola a registrace

 • V průběhu registrace je vhodné si ji kontrolovat
 • Kontrolou provádíme na záložce základní údaje

Časopis skauting

 • Je možné přidat až po odevzdání registrace. Podmínkou je, že osoba musí mít nosný časopis, tedy nelze odebírat pouze Skauting.
 • Doporučujeme tedy hned po odevzdání časopisy opět přidat.
 • Další nápověda o časopisech

Nadřízené jednotky

K jednotlivým stavům je ze strany nadřízené jednotky možné doplnit vyjádření k tomuto stavu (jednotce bude zasláno zprávou při přebírání registrace). Při kontrole registrace se od nadřízené jednotky očekává: uvést vyjádření zejména ke stavům typu Výjimka (přinejmenším takovým, kde má nadřízená jednotka výjimku udělit), při reakci na tyto stavy brát v potaz, zda se tato situace neopakuje více let.


Registrace | Registrační kategorie | Přehled odvodů

skautis/registrace/komentare.txt · Poslední úprava: 11.04.2019 06:52 autor: David Tureček - Dave