Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:osoba:vyznamenani

Co všechno skautIS umožňuje?

 • Uložení schváleného návrhu na vyznamenání ve formátu PDF
 • Udělení vyznamenání „in memoriam“ a vyznamenání nečlenům Junáka
 • Přidání dalších poznámek ke schválenému návrhu

Proč vyznamenání ve skautISu evidovat?

 • Nemusíte evidenci krajských vyznamenání vést jinde.
 • U jednotlivých osob jsou patrná všechna jim udělená vyznamenání (chcete-li dotyčného ocenit, vidíte, která vyznamenání již má)
 • skautIS umožňuje do budoucna i sledovat vazby a zodpovědět vám, koho vaše jednotka na která vyznamenání navrhla aj.

Jak přidat krajské vyznamenání?

 • Pro zavedení krajských vyznamenání do skautISu je třeba zaslat do Kanceláře ústředí Junáka schválený statut (krajskou vyhlášku) spolu s fotkou (obrázkem) udělované insignie.
 • KÚJ následně zadá statut do spisovny na Skautské křižovatce a přidá nový typ vyznamenání do skautISu. Teprve poté bude možné vybrat příslušný typ vyznamenání a přidělit ho vyznamenanému.

Jak „udělit“ vyznamenání příslušné osobě?

 • Najít příslušnou osobu v seznamu osob (omezeno přidělenou rolí – pro udělení vyznamenání na krajské úrovni je třeba mít roli Vedoucího/Administrátora kraje)
 • Kliknout na kartu „VYZNAMENÁNÍ“ a „PŘIDAT“
 • Vyplnit tabulku (viz obrázek), která se objeví – vybrat typ vyznamenání, datum udělení apod.
 • Zdůvodnění udělení je nepovinné, stejně tak můžete nahrát přílohu (např. scan s návrhem na udělení) pokud nechcete zdůvodnění přepisovat
 • Vyznamenání uložit

Proč jsou tam tři navrhovatelé? Pro zadání vyznamenání skautIS zobrazí kolonky Navrhovatel, Navrhovatel - osoba, Navrhovatel - jednotka. Doporučujeme vyplňovat všechny možné, jelikož statuty umožňují různé navrhovatele (jednotlivé osoby, organizační jednotky, ale i např. ústřední orgány):

 • pokud je navrhovatelem orgán, vyplňte textové políčko Navrhovatel
 • pokud je navrhovatelem jednotka, dohledejte ji v políčku Navrhovatel - jednotka
 • pokud je navrhovatelem konkrétní osoba, dohledejte ji v políčku Navrhovatel - osoba

Obdobně je možné přidat vyznamenání přímo z hlavní stránky skautISu ihned po přihlášení. Stačí kliknout na kartu „VYZNAMENÁNÍ“, pomocí dalekohledu vyhledat příslušnou osobu a vyplnit podrobnosti o typu a datu vyznamenání.

Závěrem

 • Modul vyznamenání ve skautISu neslouží k zadávání historických vyznamenání (ta, která se již nyní neudělují).
 • Modul neslouží k zadávání neformálních ocenění, střediskových vyznamenání a podobných.
 • Vyznamenání udělená ústředními orgány zadává KÚJ zpětně za určité období (většinou hromadně jednou za měsíc až po termínu fyzického udělení vyznamenání)
skautis/osoba/vyznamenani.txt · Poslední úprava: 07.06.2018 08:29 autor: David Tureček - Dave