Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-8

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:9-8 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 9.8.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 13.4.2016 v 23:57 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 9.8.0.26731 **
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR19658, 21067] Majetek: Inventarizace majetku
 + ​(správci majetku jednotek | Majetek > Invenmtarizace)
 + - Inventarizace majetku je další součástí celého modulu.
 + - SkautIS umožňuje založit inventarizace pro každý sklad jednotky, vygeneruje sadu inventarizačních dokumentů včetně seznamů majetku k inventarizaci. Inventarizační dokumenty se ukládají přímo do skautISu a jsou tak kdykoli dostupné.
 + - Inventarizované položky je možné označit jako inventarizované. U každé položky tak lze vidět, kdy a kým byla inventarizována.
 + - Zpracování inventarizačních šablon určených ke stažení.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR20541] SkautIS: Nový design
 + ​(uživatelé skautISu | celý skautIS)
 + - Byly započaty první práce na přechod skautISu na nový responzivní podobu. ​
 + - V první fázi byla vytvořena možnost přidávat do osoby do experimentálního testování. Tyto osoby budou mít navíc jednoduchou možnost, jak hlásit chyby a vylepšení prostřednictví aplikace přímo ve skautISu.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR19707] VzA: U členů přípravného týmu na záložce Instruktoři je možné u již přidaných členů bez omezení měnit jejich typ.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR20536] Dotace: Tabulka dotací pro ústředí obsahuje nově položku pro zadání poznámky. Pole využívá možnosti chytrých tabulek - editace pouhým kliknutím do buňky.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR20656] Registrace: Proběhla synchornizace registračních závad všech instancí skautisu včetně vývojové větve tak, aby instalace nových verzí vracely vždy správnou verzi textů.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR20709] VzA: Doplněna nápověda u osob ve zkušebních komisísch požadujícících výjimku z řádu pro vzdělávání.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR20961] Dotace: Doplněno jméno osoby do žádosti o dotaci potvrzující vyúčtování dotace za revizní komisi jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR21046] Tabulky: Upraveno chování pamatování filtrů a řazení tabulek dle jejich výskytu a použití. Obecně je skautIS nastaven tak, že hledací filtry si stav nepamatují,​ naopak řazení a filtry nad tabulkami si poslední stav uživatele pamatují.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR21081] Členské karty: Upraveno chování při zadávání data platnosti při aktivaci členských karet.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR21091] Dotace: Upravena záložka Žádost o dotaci, která nově zachycuje pouze předpoklad žádosti a v průběhu procesu se údaje na záložce nijak nemění.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR21092] Dotace: Upravena stránka Informace o schválené dotaci ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR21218] Dotace: Jako výchozí zobrazení při schvalování dotace byla nastavena možnost schválení částky na osobu a den. U ostatních typů dotací (vyjma VZA) zůstává jako defaultní možnost zadání celé částky.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR21560] Sněmy: Na základě přijaté novely OŘJ umožněno střediskům na sněmech zadávat pouze 1 osobu za člena kandidátní komise.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR20547] skautIS: Došlo ke změně barevného gradientu v nadpisech všech tabulek. ​
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR20549] Hospodářský výkaz: Do exportu hospodářského výkazu jednotky byla doplněna hodnota celkových závazků.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21013] Dotace: Opravena chyba bránící odevzdání vypčtování dotace.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21016] Sněmy: Doplněna chybějící validační hláška EventCongress_EnterPromulgationDeadline.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21017] GA: Řešen stav kolem rušení GA účtů a jejich synchronizace s rozhraním Googlu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21026] Osoby: Opraven stav znemožňující zobrazení detailu osoby.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21051] Členské karty: Opraveny tiskové podklady, ve kterých chybělo datum platnosti. <faicon fa fa-bug> [TR21052] VzA: Opraven problém se zobrazením zkušebních komisí VZA.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21053] Dotace: Opraven stav, kdy založení žádosti o dotaci končilo chybovou hláškou.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21069] Tabulky: Doplněn celkový počet záznamů v tabulkách.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21080] Balíčky pro nováčky: Opraven stav, kdy docházelo k přidávání balíčku pro nováčky osobám opakovaně.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21084] Sněmy: Upraven Zkrácený výpis ze sněmu, který se využívá pro zápis jednotek do spolkového rejstříku.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21140] Dotace: Upraven příznak "​nečlen"​ u skutečné účasti v žádosti o dotaci.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21141] Dotace: Došlo k uazvření možnosti editovat údaje na žádosti o dotaci po podání úspěšném podání žádosti.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21156, 21158] IZS: Opraveno chybné vyhodnocování osob pro rozesílání IZS zejména ze skupiny pro VZA a dotace.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21220] IZS: Doplněny chybějící proměnné ve zprávácj Grant_AdvanceNoticeStandard.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21232] VzA: Opraveno zobrazení stránky Přehled VZA na ústředá.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21245] Energie: Upravena validace čísla BÚ zadávaného při podávání přihlášky do skautské energie.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21258] VzA: Upraveny texty generované v šablonách kvalifikačních dekretů.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21259] VzA: Opravena chyba bránící vyhledávání vzdělávacích akcí.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21352] Dotace: Doplněna proměnná zobrazující schválenou částku dotace ve zprávě typu GrantDecision.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21362] Majetek: Upraveno zobrazování majetku v exportu majetku skladů, kdy některé položky ve výčtu chyběly.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21364] Časopisy: Pro roli vedoucí/​administrátor oddílu odebrána možnost autorizovat časopisy.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21428] Pojištění:​ Opravena chyba bránící podání přihlášky k pojištění odpovědnosti.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21445] Akce: Umožněno mazání obecné akce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21446] Tabulky: Opraveno nereagující filtrování a řazení v chytrých tabulkách.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21455] skautIS: Vrácena "​hvězdička"​ pro označení oblíbených stránek.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21545] Registr OJ: Doplněna informační hláška po chybném zadání autorizačního kódu pro ověření osoby.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR21547] Registr OJ: Upraveno zobrazování záznamů v registru OJ ve chvíli, kdy je v jednotce více osob pro jednu funkci.
skautis/nove-verze/9-8.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)