Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-6

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:9-6 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 9.6.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 24.1.2016 v 23:57 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 9.6.1.17433 **
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR19935] Dotace: Nová chytrá tabulka Přehled žádostí o dotaci
 + ​(ústřední správce dotací | Dotace > Přehled žádostí ústřed)
 + - Pro ústředního správce dotací došlo k přechodu na nový typ chytrých tabulek pro snadnější práci, řazení a vyhledávání údajů o již založených žádostech o dotaci.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR20124] Pojištění:​ Administrační stránka neodeslaných požadavků
 + ​(ústřední správce pojištění | Služby > Pojištění odpovědnosti > Admin)
 + - Vznikla nová záložka Admin zobrazující neodeslané přihlášky k pojištění odpovědnosti osob. Nově tak lze sledovat neuskutečněné objednávky a tyto opakovaně odeslat.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR19702] VzA: Doplněna nápověda k tlačítku "​Evidence účastníků"​ na záložce Účastníci a Dotace v hlášence vzdělávací akce.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR19779] VzA: Došlo k úpravě vyhledávání osob v hlášence VzA: nově je možné vyhledávat osoby (účastníky akce, vedení kurzu nebo instruktorský tým) pouze za pomoci rodného čísla, nebo v příslušné pracovní roli také dle jména.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR19701] VzA: Na záložce Další údaje akce lze editovat položku: Počet aboslventů ručně bez dalšího omezení.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR19700] VzA: Došlo k úpravě polí, ve kterých je uvedena číselná hodnota nebo rok (dlaší ročník konání, výběr roku konání ace, počty účastníků,​ náhradníků a další) napříč celou hlášenkou VzA tak, aby nebylo možné zadat zápornou hodnotu a v přípdě roků se rovnou nešeptává aktuální kalendářní rok.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR19698] VzA: Proběhla úprava umožňující akcím s více kurzy pojmenovat každý jednotlivý kurz zvlášť.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR20272] Časopisy: Na záložce Časopisy (u jednotek) bylo doplněno upozornění pro stav, kdy přidávám časopis z volného výběru jednotky, ale časopis dostává osoba s možností získat časopis Zdarma na základě funkce. V tomto případě tak nedochází ke snížení počtu volných čaospisů pro jednotku a časopis osoby je čerpán na základě jeho funkce.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR20336] Dotace: Doplněna nápověda k výběru typu dotace na stránce Žádost o dotaci.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR20335] WS: DOplněna WS InstructorDetailPublic o položku ProfessionalExperience zobrazující profesní zkušenosti instruktorů v databázi VzA.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR20081] Pojištění:​ Při odesílání přihlášky k pojištění odpovědnosti osob vznikla nová infromační mezistránka zobrazující přehled osob určených k pojištění,​ aby objednavatel na první pohled vidět, které osoby vybral a budou tedy pojištěné.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15168] STS: Doplněn graf a tabulky útrat na stránce s přehledem čerpání služeb.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR19311] STS: V případě rušení příznaku spolehlivé osoby již není třeba tento krok potvrzovat. Odebrání příznaku proběhne okamžitě.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR20190] VzA: Opraven filtr pro tabulku Přehled VzA ústředního správce akcí.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20189] VzA: Upravena validace vedoucího akce a instruktorů lesních akcí, kdy nově dochází ke kontrola, zda mají tyto osoby instruktorskou kvalifikaci.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20130] VzA: Opraveno zobrazování údajů (záložek) v hlášence VzA pro osoby bez platných práv.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20423, 20132, 20121] VzA: Termíny kurzů lze opět editovat a je možné akci schválit z pozice pořadatelské jednotky i ústředí.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20324, 20320, 20321] VzA: Opravena chyba nemožnost přidávat nové členy instruktorského týmu, zástupce vedoucího akce a přidávat a měnit ilustrační fotografie akce na záložce Další.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR201424] Dotace: Opravena nemožnost zakládat žádost o dotaci. ​
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20000] VzA: Při neschválení akce je možné znovu editovat údaje o akci.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20088] VzA, Dotace: Opraveno oprávnění pro vedoucího pořadatelské OJ tak, aby mohl potvrzovat jak konání akce tak žádost o dotaci.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20169] Časopisy: Oodstraněna chyba bránící přidání časopisu Skauting zdarma a všechn ostatních časopisů osobám.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20312] Časopisy: Opraveno ukončování již objednaných časopisů ve chvíli, kdy dojde k ukončení členství řádného nebo hostujícího.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20164] Došlo k úpravě chování skautISu ve chvíli, kdy je přidávám osobě časopis na základě funkce, který nemění počet volných časopisů pro jednotku.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20182] Členské karty: Opraveno zakládání nových členských karet a zobrazení jejich ceny v registraci jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20239, 20115] Dotace: Opravena chyba bránící zadávat libovolnou položku v rozpočtu akce a nemožnost editovat rozpočet po odevzdání akce do doby, než je odevzdána žádost o dotaci.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20178] Dotace: Do tabulky Přehled plateb na stránce Informace o schválené dotaci lze opět zadávat částky odeslaných dotací.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19999] Dotace: Opraveno zakládání žádosti o dotaci končící chybou.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20085] Dotace: Upraveno chování Přehledu dotací pro ústředního správce dotací.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20254, 20089] Dotace: Opraveno zasílání informačních zpráv, které chodily nepovolaným osobám.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20046] WS: Opravena funkce EvEducationAllPublic,​ aby docházelo k zobrazení všech údajů o jednotlivých kurzech. ​
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20017] Majetek: opravena chyba, kdy editace údajů o skladu vede ke smazání vazby na nadřízený sklad.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20068, 20131] Osoby: Revize zobrazování tlačítek pro přidání kvalifikace nebo možnosti požádat o přidělení kvalifikace u osob.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20126, 20306] Jednotky: U jednotek došlo k opravě nemožnosti měnit údaje o jednotce včetně jejího zaměření.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20307] Osoby: Opravena chyba bránící ukončení členství osoby.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20122] Registr OJ: Opraveno řazení v tabulce Registr OJ pro ústředního správce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20193] STS: Opraveno řazení v přehledu faktur na ústředí. ​
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR20125, 20035, 20179] Jendotky: Oprvany chyby brání odevzdávání registrace jednotky pro konflikty s objednanými čaospisy nebo členskými kartami.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR19823] Nastavení: Umožněno zapnout/​vypnout zadávání souhlasuz s užíváním sídla OJ v SK verzi skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR19496] Úložiště:​ Vytvořena nová struktura pro popis ukládaných dokumentů v datovém úložišti serveru a v cloudu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR19497] Úložiště:​ Vznikla nová webová služba DocumentStorage,​ která poskytuje API pro práci se soubory ukládanými na server a k ní potřebné handlery a controly.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR19497, 19499] Úložiště:​ Rozšíření dokumentového API o komunikaci s cloudem. V nastavení ​
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR19500] Úložiště:​ Přidán synchronizační plugin (Junak.Server.PluginDocumentCloudSync) do serverové služby zajišťující odkládání některých souborů do cloudu. Plugin je zatím vypnutý.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR13776] Monitor: Rozšířeno monitorování stavu skautISu a serveru i o sledování správného chodu pluginů serverových služeb.
skautis/nove-verze/9-6.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)