Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-6

skautIS (verze 9.6.1)

do provozu nasazena: 24.1.2016 v 23:57
číslo verze: 9.6.1.17433

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR19935] Dotace: Nová chytrá tabulka Přehled žádostí o dotaci (ústřední správce dotací | Dotace > Přehled žádostí ústřed) - Pro ústředního správce dotací došlo k přechodu na nový typ chytrých tabulek pro snadnější práci, řazení a vyhledávání údajů o již založených žádostech o dotaci.

[TR20124] Pojištění: Administrační stránka neodeslaných požadavků (ústřední správce pojištění | Služby > Pojištění odpovědnosti > Admin) - Vznikla nová záložka Admin zobrazující neodeslané přihlášky k pojištění odpovědnosti osob. Nově tak lze sledovat neuskutečněné objednávky a tyto opakovaně odeslat.

vylepšení:

[TR19702] VzA: Doplněna nápověda k tlačítku „Evidence účastníků“ na záložce Účastníci a Dotace v hlášence vzdělávací akce.

[TR19779] VzA: Došlo k úpravě vyhledávání osob v hlášence VzA: nově je možné vyhledávat osoby (účastníky akce, vedení kurzu nebo instruktorský tým) pouze za pomoci rodného čísla, nebo v příslušné pracovní roli také dle jména.

[TR19701] VzA: Na záložce Další údaje akce lze editovat položku: Počet aboslventů ručně bez dalšího omezení.

[TR19700] VzA: Došlo k úpravě polí, ve kterých je uvedena číselná hodnota nebo rok (dlaší ročník konání, výběr roku konání ace, počty účastníků, náhradníků a další) napříč celou hlášenkou VzA tak, aby nebylo možné zadat zápornou hodnotu a v přípdě roků se rovnou nešeptává aktuální kalendářní rok.

[TR19698] VzA: Proběhla úprava umožňující akcím s více kurzy pojmenovat každý jednotlivý kurz zvlášť.

[TR20272] Časopisy: Na záložce Časopisy (u jednotek) bylo doplněno upozornění pro stav, kdy přidávám časopis z volného výběru jednotky, ale časopis dostává osoba s možností získat časopis Zdarma na základě funkce. V tomto případě tak nedochází ke snížení počtu volných čaospisů pro jednotku a časopis osoby je čerpán na základě jeho funkce.

[TR20336] Dotace: Doplněna nápověda k výběru typu dotace na stránce Žádost o dotaci.

[TR20335] WS: DOplněna WS InstructorDetailPublic o položku ProfessionalExperience zobrazující profesní zkušenosti instruktorů v databázi VzA.

[TR20081] Pojištění: Při odesílání přihlášky k pojištění odpovědnosti osob vznikla nová infromační mezistránka zobrazující přehled osob určených k pojištění, aby objednavatel na první pohled vidět, které osoby vybral a budou tedy pojištěné.

[TR15168] STS: Doplněn graf a tabulky útrat na stránce s přehledem čerpání služeb.

[TR19311] STS: V případě rušení příznaku spolehlivé osoby již není třeba tento krok potvrzovat. Odebrání příznaku proběhne okamžitě.

opravy:

[TR20190] VzA: Opraven filtr pro tabulku Přehled VzA ústředního správce akcí.

[TR20189] VzA: Upravena validace vedoucího akce a instruktorů lesních akcí, kdy nově dochází ke kontrola, zda mají tyto osoby instruktorskou kvalifikaci.

[TR20130] VzA: Opraveno zobrazování údajů (záložek) v hlášence VzA pro osoby bez platných práv.

[TR20423, 20132, 20121] VzA: Termíny kurzů lze opět editovat a je možné akci schválit z pozice pořadatelské jednotky i ústředí.

[TR20324, 20320, 20321] VzA: Opravena chyba nemožnost přidávat nové členy instruktorského týmu, zástupce vedoucího akce a přidávat a měnit ilustrační fotografie akce na záložce Další.

[TR201424] Dotace: Opravena nemožnost zakládat žádost o dotaci.

[TR20000] VzA: Při neschválení akce je možné znovu editovat údaje o akci.

[TR20088] VzA, Dotace: Opraveno oprávnění pro vedoucího pořadatelské OJ tak, aby mohl potvrzovat jak konání akce tak žádost o dotaci.

[TR20169] Časopisy: Oodstraněna chyba bránící přidání časopisu Skauting zdarma a všechn ostatních časopisů osobám.

[TR20312] Časopisy: Opraveno ukončování již objednaných časopisů ve chvíli, kdy dojde k ukončení členství řádného nebo hostujícího.

[TR20164] Došlo k úpravě chování skautISu ve chvíli, kdy je přidávám osobě časopis na základě funkce, který nemění počet volných časopisů pro jednotku.

[TR20182] Členské karty: Opraveno zakládání nových členských karet a zobrazení jejich ceny v registraci jednotky.

[TR20239, 20115] Dotace: Opravena chyba bránící zadávat libovolnou položku v rozpočtu akce a nemožnost editovat rozpočet po odevzdání akce do doby, než je odevzdána žádost o dotaci.

[TR20178] Dotace: Do tabulky Přehled plateb na stránce Informace o schválené dotaci lze opět zadávat částky odeslaných dotací.

[TR19999] Dotace: Opraveno zakládání žádosti o dotaci končící chybou.

[TR20085] Dotace: Upraveno chování Přehledu dotací pro ústředního správce dotací.

[TR20254, 20089] Dotace: Opraveno zasílání informačních zpráv, které chodily nepovolaným osobám.

[TR20046] WS: Opravena funkce EvEducationAllPublic, aby docházelo k zobrazení všech údajů o jednotlivých kurzech.

[TR20017] Majetek: opravena chyba, kdy editace údajů o skladu vede ke smazání vazby na nadřízený sklad.

[TR20068, 20131] Osoby: Revize zobrazování tlačítek pro přidání kvalifikace nebo možnosti požádat o přidělení kvalifikace u osob.

[TR20126, 20306] Jednotky: U jednotek došlo k opravě nemožnosti měnit údaje o jednotce včetně jejího zaměření.

[TR20307] Osoby: Opravena chyba bránící ukončení členství osoby.

[TR20122] Registr OJ: Opraveno řazení v tabulce Registr OJ pro ústředního správce.

[TR20193] STS: Opraveno řazení v přehledu faktur na ústředí.

[TR20125, 20035, 20179] Jendotky: Oprvany chyby brání odevzdávání registrace jednotky pro konflikty s objednanými čaospisy nebo členskými kartami.

systémové úpravy:

[TR19823] Nastavení: Umožněno zapnout/vypnout zadávání souhlasuz s užíváním sídla OJ v SK verzi skautISu.

[TR19496] Úložiště: Vytvořena nová struktura pro popis ukládaných dokumentů v datovém úložišti serveru a v cloudu.

[TR19497] Úložiště: Vznikla nová webová služba DocumentStorage, která poskytuje API pro práci se soubory ukládanými na server a k ní potřebné handlery a controly.

[TR19497, 19499] Úložiště: Rozšíření dokumentového API o komunikaci s cloudem. V nastavení

[TR19500] Úložiště: Přidán synchronizační plugin (Junak.Server.PluginDocumentCloudSync) do serverové služby zajišťující odkládání některých souborů do cloudu. Plugin je zatím vypnutý.

[TR13776] Monitor: Rozšířeno monitorování stavu skautISu a serveru i o sledování správného chodu pluginů serverových služeb.

skautis/nove-verze/9-6.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)