Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-5

skautIS (verze 9.5.1)

do provozu nasazena: 23.12.2015 v 0:17
číslo verze: 9.5.1.19164

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR19795] VzA: Doplnění přehledu o akci na záložku Přehled stavu a odevzdání (vzdělavatelé | Vzdělávací akce > Záložka: Přehled stavu a odevzdání) - Na záložve Přehled stavu a odevzdání u vzdělávacích akcí byla doplněn nový přehled s příznaky: lesní akce, kvalifikační akce, akce žádá o dotaci. - u kvalifikačních akcí svítí upozornění, že je třeba alespoň 14 dnů před konáním zkoušky zadat zkušební komisi a nechat ji schválit OVČINem.

vylepšení:

[TR19721] VzA: V případě konání souběžně dvou zkoušek u jedné akce je možné vybírat u všech zkoušek ze stejného seznamu všech instruktorů, kteří se na akci podílejí.

[TR19599] Registrace: U nově vzniklých jednotek již nebude možné založit registraci pro rok, který již má její nadřízená jednotka registraci odevzdanou. U všech jednotek pak bude v tomto případě svítit viditelné upozornění.

opravy:

[TR19808] Nemovitosti: Opravena chyba bránící založení rezervace základny a možnost správy jednotlivých záznamů již provedených rezervací.

[TR19832] Jednotky: Odstraněna chyba při zakládání nového členství u výběru výchovné kategorie.

[TR19820] Jednotky: Opravena chyba blokující možnost ukončit funkci osoby.

[TR19843] Sklady: Opět je možné zakládat sklady jednotek bez zobrazení chybové hlášky.

[TR19856] Dotace: Znovu doplněny navigační tlačítka pro odevzdání vypčtování dotace a vyjádření revizní komise.

[TR19782] VzA: Opraveno zobrazování tlačítka Zveřejnit akci v databázi vzdělávacích akcí.

[TR19804] VzA: Zrušena kontrola hlídající zadání předsedy zkušební komise u lesních akcí.

[TR19719] VzA: Při smazání chybně založeného kurzu dochází automaticky k odstranění příslušné zkoušky.

[TR19807] VzA: Upraveny chybějící proměnné v informační zprávě: Není zadán skutečný počet účastníků VzA.

[TR19677] Členské karty: Opraveno zobrazení statistiky vydávání členských karet pro ústředního správce.

[TR19600] Jednotky: Opět dochází k úpravě chování stránky a načítání správných údajů při ukončení existence jednotky.

[TR19954] Registrace: Opravena chyba znemožňující zobrazení registrace jednotky.

[TR19952] Osoby: Vyřešena chyba způsobující timeouty kvůli akční proceduře nad osobami.

systémové úpravy:

[TR19955] Pojištění: Napojení skautISu na WS ČRDM (iadam) pro přihlašování k pojištění odpovědnosti - s nastavením skautISu IAdamDebugEnabled k přepnutí ostrého/testovacího režimu spojení.

skautis/nove-verze/9-5.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)